Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Krocken mellan en elsparkcykel och buss i Hirvensalo väcker frågor om trafiksäkerheten – elsparkcyklist: ”Jag har råkat ut för några nära ögat-situationer”

Flera elsparkcyklar
Bildtext Frågor kring hur säkert det är att köra elsparkcykel är på tapeten igen efter den senaste allvarliga krocken mellan en elsparkcykel och en buss i Åbo.
Bild: Ellen Ijäs / Yle

Efter krocken mellan en buss och en elsparkcykel i Hirvensalo i Åbo har frågor väckts kring hur säkra elsparkcyklarna är. Elsparkcyklister efterlyser tydligare trafikregler, och polisen mera trafikvett bland förarna.

Under ett år har åtminstone två allvarliga trafikolyckor där elsparkcyklar varit involverade inträffat i Åbo.

För ett år sedan dog en ung kvinna på elsparkcykel efter en krock med en buss i en korsning i Åbo centrum. Och ett 12-årigt barn på elsparkcykel skadade sig allvarligt i en krock med en buss i Hirvensalo i Åbo i förra veckan.

Enligt överkommissarie Stephan Sundqvist vid polisinrättningen i sydvästra Finland är förra veckans olycka beklaglig, men kommer inte som en överraskning för polisen. Elsparkcyklarna är ett nytt fenomen som för med sig stora risker, säger Sundqvist.

– Elsparkcyklarna är ganska farliga till sin natur, folk brukar exempelvis inte använda hjälm när de kör med dem. Elsparkcyklarna har små hjul, så det är lätt hänt att man faller om man kör i en grop eller på en trottoarkant, säger Sundqvist.

Många använder elsparkcyklarna efter en blöt kväll på krogen, och det är också då som många olyckor händer, säger Sundqvist.

Överkommissarie Stephan Sundqvist
Bildtext Överkommissarie Stephan Sundqvist.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Trafikreglerna väcker frågor

Elsparkcyklarna kom för att stanna i stadsbilden men de senaste olyckshändelserna väcker frågor kring hur säkert det är att färdas med dem.

Erika Nihtilä, som precis har parkerat sin elsparkcykel, berättar att hon oftast känner sig säker i trafiken.

– Jag har råkat ut för några nära ögat-situationer, då har det handlat om att en privatbil inte har sett sig för ordentligt. Till exempel när man kör vid sidan av vägen och bilarna vill köra förbi en, då kunde de se sig för lite mera.

Enligt Nihtilä vore det bra att göra klart vilka trafikregler som gäller för elsparkcyklister. Trafikskyddet har sammanställt en punktlista på hur man ska köra med elsparkcyklarna (på finska).

– Jag trodde att jag följer alla regler, men jag hade faktiskt inte förstått att om jag åker över ett övergångsställe och är på det, och det kommer en bil så borde jag väja för bilen.

Blond person står framför hus och elsparkcyklar
Bildtext Erika Nihtilä.
Bild: Ellen Ijäs / Yle

Överkommissarie Stephan Sundqvist säger att elsparkcyklister ska tänka på att samma trafikregler som gäller cyklister också gäller dem.

– De flesta vet nog hur man ska åka med cykel i trafiken, så om man skulle börja med att tänka på att väjningsreglerna och hur man kör i trafikljusen är de samma som för cyklister skulle man redan komma långt, säger Sundqvist.

Vilka trafikregler brukar elsparkcyklister bryta mot?

– Man kör snett och rakt i korsningar, exempelvis att man kör rakt över från trottoar till trottoar utan att bry sig om trafikljus, säger Sundqvist.

Det talas mycket om att det är just elsparkcyklisterna som inte kan trafikreglerna, men nu har det på ett drygt år skett två allvarliga olyckor i Åbo där elsparkcyklar krockat med bussar – vad tycker du, är det bara elsparkcyklisterna som inte kan trafikreglerna?

– Absolut inte, all lätt trafik är svår att upptäcka från stora fordon. En elsparkcykel är ett ganska lågt fordon, belysningen är lite si och så, och hastigheten är upp till 25 kilometer i timmen, så de är nog svåra att upptäcka från en lastbil eller buss. Det är också något som den som kör elsparkcykel borde fundera på, säger Sundqvist.

Suuri määrä Voi, Ryde ja Tier -merkkisiä sähköpotkulautoja, sekä Tampereen kaupunkipyöriä Ratinan suvannon vieressä.
Bild: Matias Väänänen / Yle

Ingen åldersgräns för att köra elsparkcykel

– Man ser ganska många minderåriga som använder elsparkcyklar även om det inte borde vara möjligt. De kan inte köra med elsparkcyklarna och det vore bra om man berättade om trafikreglerna till dem, säger Erika Nihtilä.

Enligt Stephan Sundqvist står det ingenting i lagstiftningen om en åldersgräns för att få köra elsparkcykel. Han noterar att bolag som hyr elsparkcyklar har en åldersgräns på 18 år, men att den är lätt att kringgå. Ifall man borde införa en åldersgräns för elsparkcyklar har Sundqvist svårt att svara på.

– Det är en intressant samhällelig fråga. Vi har ju ingen åldersgräns för cyklar heller, utan det är på föräldrarnas ansvar att bestämma vid vilken ålder barnen är mogna att använda cykel. Skolorna har också en roll i frågan och ger rekommendationer om det här, säger Sundqvist.

Det är någonting med den här trafikkulturen som är ännu vildare än vad beträffar cyklar, vi ser tyvärr att en del elsparkcyklister beter sig väldigt äventyrligt i trafiken

― Överkommissarie Stephan Sundvist vid polisinrättningen i sydvästra Finland

Polisen efterlyser en kulturell förändring gällande elsparkcyklarna

Erika Nihtilä lyfter fram Helsingfors som exempel, där elsparkcyklarna är ur bruk på nätterna och under helgen. Detta ska minska antalet personer som kör elsparkcykel berusade. Enligt Nihtilä kunde det vara ett alternativ även i Åbo, där elsparkcyklarna i nuläget har en lägre hastighet under nätterna.

Enligt Stephan Sundqvist har de olika åtgärderna för att reglera eldsparkcyklar fungerat bra, men han betonar att det också krävs en kulturell förändring.

– Att människor skulle inse att en elsparkcykel är ett fordon, och att samma trafikregler gäller varje gång du rör dig i trafiken, oberoende av om du går eller springer eller rör dig med en cykel, säger Sundqvist.

Tycker du att myndigheterna reagerar för långsamt på elsparkcyklarnas potentiella fara?

– Polisen kunde säkert göra ett bättre jobb och göra mera för det här. Det här är en sak som vi säkert kommer att ta tag i inför nästa säsong, det vill säga våren, och fundera på vad vi kan göra bättre, säger Sundqvist.

Diskussion om artikeln