Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Suvi-Anne Siimes: Jag är orolig för att Finlands mänskliga kapital ska minska

Från 2022
Personporträtt på Suvi-Anne Siimes, vd för Tela.
Bildtext Suvi-Anne Siimes anser att Finland måste jobba mer målmedvetet för att locka hit utlänningar.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

Invandringen till Finland borde öka om vi vill ha lika bra pensioner i framtiden som vi har nu. I annat fall blir framtidens pensioner sämre, pensionsåldern högre och pensionsavgifterna större.

För inte så länge sedan var Finland ett modelland när det gäller utbildning. Vår befolkning hörde till de bäst utbildade bland OECD-länderna, och utländska lärare besökte Finland för att lära sig om vårt Pisabelönade skolsystem.

Så är det inte längre. Finland har fallit från sina topplaceringar. Nu vill Arbetspensionsförsäkrarna Tela uppmärksamma oss på att vi närmar oss Chiles utbildningsnivåer.

Färre än 37 procent av våra 25–37-åringar har examen från en högskola eller yrkeshögskola. Det är långt från de politiska festtalens mål där hälften av den åldersgruppen borde vara högskoleutbildad år 2030.

Nedgången inleddes då Finland under den ekonomiska krisen på 1990-talet slutade öka satsningarna på utbildning. Antalet studieplatser i högskolorna har minskat sedan millennieskiftet.

Mänskligt kapital minskar

Andelen högskoleutbildade har en stor betydelse för nationalekonomin och pensionssystemet. Enligt beräkningar gjorda på Finlands Bank borde Finland utbilda 12 000 fler personer per år för att vi ska kunna behålla den nuvarande utbildningsnivån på längre sikt.

Som det ser ut nu kommer vårt mänskliga kapital att börja minska på 2040-talet på grund av den krympande befolkningen och den sjunkande utbildningsnivån.

– Det är något som oroar mig både personligen och å arbetets vägnar, säger Suvi-Anne Siimes som är vd på Tela.

En leende kvinna med kortrklippt hår och glasögon.
Bildtext Suvi-Anne Siimes på Tela tycker Finland borde ta exempel av Sverige när det gäller invandring.
Bild: Patrik Schauman/Yle

Hon tycker Finland borde få till stånd en höjning av utbildningsgraden.

– Det är något som vi behöver för att kunna öka vår produktivitet i framtiden.

Hon resonerar så här: Ju bättre produktivitet vi har i arbetslivet och i nationalekonomin, desto lättare blir det för yngre generationer att betala både egna pensionsavgifter och finansiera samhällelig service för äldre generationer.

– Det blir lättare för dem att bära den bördan om de är bättre utbildade och mera produktiva på arbetsmarknaden.

Invandring behövs

Inför riksdagsvalet vill Tela lyfta fram pensionssystemets behov av invandring.

– En del av pensionssystemets inkomster kommer från pensionsavgifter som är beroende av den delen av befolkningen som är i arbetsför ålder och arbetar. Som vi alla vet är vi ett åldrande samhälle och vi skulle behöva mera människor i arbetsför ålder. Vi borde försöka locka hit sådana från andra länder, säger Suvi-Anne Siimes.

Markus Jäntti är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han säger att det finns flera verktyg att ta till om invandringen uteblir, men de är kanske inte så tilltalande.

– Då kommer lösningen att vara en kombination av att pensionsförmånerna kanske inte är så goda och att pensionsåldrarna och pensionsavgifterna måste stiga. Så kan man lappa en del av luckorna.

Suvi-Anne Siimes tycker därför att vi borde arbeta mera målmedvetet för att locka till oss utlänningar.

– Nettoinvandringen till Finland har varit ganska stor under de senaste åren, men vi behöver tusentals personer till. Våra största problem kommer emot oss på 2040-talet. De börjar alltså inte i morgon, men för att kunna garantera att vi har tillräckligt med folk i arbetsför ålder borde vi börja nu.

Läget i andra Nordiska länder är bättre

När det gäller pensionssystemet jämför vi oss gärna med övriga nordiska länder. Finansministeriet har noterat att förändringen i befolkningspyramiden är mycket snabb i Finland. Det ger oss problem även om vår befolkningsstruktur ännu inte är den mest ofördelaktiga i Europa.

Markus Jäntti påpekar att åldersstrukturen i Sverige är mera fördelaktig tack vare den positiva attityd till inflyttning som Sverige har haft sedan 50-talet.

– Där finns fler i arbetsför ålder i jämförelse med den pensionerade befolkningen än det finns i Finland, säger Jäntti.

En allvarlig man med tweedkavaj och glasögon.
Bildtext Markus Jäntti är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han säger att Sverige satsar med målmedvetet på sina universitet än Finland.
Bild: Patrik Schauman / Yle

Suvi-Anne Siimes säger att läget är bättre också i Norge.

– Där har också skett stora förändringar. Norge var länge var ett konservativt land som ogärna tog emot människor från andra länder. Också där har man nu en betydligt bättre befolkningspolitik jämfört med oss, och jag tycker att det är synd.

Siimes tycker vi borde vara lika ivriga när det gäller att få invandrare till Finland.

Samtidigt är det just den omfattande invandringen till Sverige som gav Sverigedemokraterna en skrällseger i riksdagsvalet nyligen. Många är rädda och ser klara nackdelar med invandringen.

Men Suvi-Anne Siimes understryker att invandringen ur pensionssystemets synvinkel bara har fördelar på längre sikt.

– Vi måste beakta att Sverige faktiskt har haft svårigheter i sin integrationspolitik. Nu måste vi som finländare lära oss av deras misstag. Det är viktigt att alla som flyttar hit faktiskt kan anpassa sig till vårt land och till den livsstil som vi har.

Hon tror att vi ligger långt ifrån de problem Sverige har idag.

– Där har de största problemen uppstått under de senaste 10-15 åren, då Sverige haft en oerhört stor invandring jämfört med tidigare decennier då de också hade en aktiv befolkningspolitik.

Redo för högre risk

Suvi-Anne Siimes anser också att vi borde ha lite mera risk i vårt pensionssystem.

– På pensionsförsäkringssidan är vårt ansvar ytterst långvarigt och det betyder att också vår placeringshorisont är ytterst lång. Därför kan vi tåla mera risk än mera kortsiktiga aktörer. Om en placering först ökar i värde och sedan sjunker har vi tid att vänta tills den ökar igen.

Hon betonar att ingen kan kräva hela sin andel av pensionssystemet på kort varsel.

– Vi betalar bara pension en gång i månaden. Vi behöver aldrig ge ut väldigt stora summor på en gång. Det ger oss utrymme att bära lite mera risk. Därför borde man på ett måttligt sätt kunna öka risktagandet i våra placeringar.

Men Tela vill inte se ett system där man som i Sverige kan placera en del av sina pensionspengar själv. Rätten att ta mera risk skulle gå till stora institutioner.

– Jag står helt bakom vårt obligatoriska system där vårt pensionsbelopp inte är knutet till intäkter man får på sina placeringar. Placeringarna och risktagningen är bara ett medel som hjälper oss att finansiera det pensionsbelopp som vi har förtjänat under våra år i arbetslivet, säger Suvi-Anne Siimes.

De flesta i Finland tänker enligt en färsk undersökning som Tela låtit göra på samma sätt som Siimes.

”Också företagare ska betala tillräckliga avgifter”

Ett problem i Finland är att många företagare har valt att betala in underdimensionerade pensionsavgifter till pensionssystemet. En del har hellre placerat pengar själva.

Men många har inte klarat av att lägga undan tillräckligt eller misslyckats med sina placeringar, och tvingas försöka överleva på mycket låga pensioner.

Suvi-Anne Siimes betonar att hon inte ser något fel i att själv spara lite extra och placera de pengarna på något sätt.

– Men alla, såväl företagare som löntagare och arbetsgivare måste alla betala det som lagen förutsätter. Jag vet att kutymen har varit lite dålig under de senaste åren. Därför har vi nu ett lagförslag i riksdagen om att förnya och precisera bestämmelserna i den pensionslagstiftning som gäller företagare och deras obligatoriska pension. Alla måste betala sitt, även företagarna.