Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fullmäktige i Vasa höjde skatten

Från 2015
Uppdaterad 16.11.2015 17:59.
Per Hellman (SDP) i talarstolen under Vasa stadsfullmäktiges budgetbehandling för 2016.
Bildtext Per Hellman (SDP) i talarstolen under Vasa stadsfullmäktiges budgetbehandling för 2016.

Vasa höjer skatten. Tack vare det behöver man inte spara så mycket som det ursprungligen var tänkt.

Samlingspartiet understödda av SFP och Sannfinländarna gick in för en höjning av inkomstskattesatsen med 0,5 procentenheter.

Ordning i leden

Alla hurrade inte för förslaget men böjde sig för gruppens beslut. Till exempel Pentti Risberg (Saml) och Hans Frantz (SFP) hade gärna sett att skatten bibehållits på samma nivå som förr.

- Det är med långa tänder jag går med på det här, sa Risberg.

- Jag skulle ha varit beredd att låta skatten vara oförändrad. Vi har mer inkomster än andra städer och samtidigt större utgifter. Det borde ha funnits en möjlighet till att inte höja skatten, sa Frantz.

Sex miljoner mer

Höjningen av skatten från 19,5 procent till 20 kommer att dra in kring sex miljoner mer till staden under 2016.

Nu ska man komma överens om vad man ska göra med dessa extra sex miljoner. På förslag av SFP gick fullmäktige in för att dra bort sparkravet på 2,9 miljoner euro för social- och hälsovården som fanns i listan över tilläggsbesparingar.

På samma lista finns besparingar på två miljoner för kommuntekniken och 1,3 miljoner för fritidsväsendet.

SDP ville höja mer

Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och De Gröna flaggade för en höjning med en procentenhet. Det förslaget förlorade omröstningen.

Per Hellman (SDP) grämer sig över att det inte blev en höjning med en procentenhet.

- Vasa har ett underskott på 25 miljoner. Vi har underbudgeterat i flera år med tanke på behoven inom till exempel social- och hälsovården. Vi behöver tilläggsresurser för att hålla en acceptabel servicenivå, säger Hellman.

Armbrytning om inbesparingarna

Hellman vill att hela tilläggssparlistan på dryga sju miljoner stryks. Och det skulle i teorin ha varit möjligt med en skattehöjning på en procentenhet: Det skulle ha gett staden cirka tolv miljoner extra under 2016.

Budgetmanglingen fortsätter under måndag kväll.

Med nedskärningarna siktar man på ett underskott på 100 000 euro för räkenskapsperioden 2016.

Enligt budgetförslaget kommer stadens kumulativa underskott att ligga på 24,6 miljoner vid slutet av år 2016.

År 2019 ska stadens kumulativa underskott ha vänts till ett plus.