Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Elproduktionen i Finland ändrar radikalt redan de närmaste åren: Det fossila fasas ut medan kärnkraft och vindkraft tar över

Från 2022
Tre vindkraftverk i ett skogslandskap.
Bildtext Tre vindkraftverk i Kortekallio vindkraftpark i Sastamala.
Bild: Matias Väänänen / Yle

Det investeras så mycket i elproduktion i Finland just nu att vår energipalett kommer att se helt annorlunda ut redan inom ett par år. Först ökar kärnkraften, men den kan gås om av vindkraften redan under det här årtiondet.

De 10 terawattimmar som Olkiluoto 3 ska bidra med är bara början. Finlands elproduktion står inför en stor omställning och det snart.

Det görs investeringar för över 3,5 miljarder euro i energisektorn i Finland i år, när summan tidigare legat på omkring 2,5 miljarder.

– Investeringstakten är hög just nu och kommer fortsätta vara det också nästa år, säger Energiindustrins vd Jukka Leskelä.

Kärnkraften står i dag för 26 procent av Finlands elförbrukning, men med Olkiluoto 3 stiger den till 40 procent.
Bildtext När Olkiluoto 3 tas i bruk kommer kärnkraften att stå för 40 procent av Finlands elkonsumtion. Före slutet av 20-talet kommer också vindkraftens andel av energikonsumtionen att stiga ordentligt, medan de fossila källorna och nettoimporten minskar.

Den klart största delen av investeringarna går till vindkraft.

– Vindkraften kommer inom tre år att växa med ungefär den mängd el Olkiluoto 3 producerar. Om man räknar ihop hur mycket vindkraften växer i år, nästa år och året efter det kommer man alltså upp över 10 terawattimmar, säger Leskelä.

Han uppskattar att vindkraften kan producera 13 terawattimmar redan nästa år, och upp till 20 terawattimmar om tre år.

– Vindkraften kan bli den största produktionsformen av el i Finland redan före 2020-talets slut, tror Leskelä när han ser på hur stora investeringar det görs i vindmöllor nu.

Energiateollisuuden puheenjohtaja Jukka Lestelä kuvattuna Eteläranta 10 aulassa.
Bildtext Jukka Leskelä är vd för branschorganisationen Energiindustrin.
Bild: Ilkka Klemola / Yle

Stopp för stenkol är en liten förändring i jämförelse

Att Fingrid redan i våras gick ut med att Finland är nära att bli självförsörjande på el beror alltså på att kärn- och vindkraften växer så enormt. Det att naturgasen, kolen och torven fasas ut inom elproduktionen så småningom är en väldigt liten förändring i jämförelse med hur mycket kärn- och vindkraften ökar.

– Det är en alldeles otrolig utveckling. Att vindkraften stiger så fort samtidigt som Olkiluoto 3 tas i bruk innebär en enorm förändring.

Leskelä påpekar att det är en utveckling som varit igång redan länge: redan i dag är 87 procent av Finlands elproduktion fossilfri. Men nu trappas utvecklingen upp ordentligt.

Stora förändringar redan de närmaste tre åren

Elkonsumtionen låg år 2021 på knappt 87 TWh totalt. I framtiden kommer en allt större del av samhället att elektrifieras och elkonsumtionen alltså öka avsevärt, medan fossila bränslen för uppvärmning och trafik fasas ut. De närmaste åren väntas ändå elkonsumtionen ligga på ungefär samma nivå som nu.

Kärnkraften kommer när Olkiluoto 3 tas i fullt bruk att stå för 40 procent av Finlands energiförbrukning. Olkiluoto 3 väntas inom några år producera 14 TWh el per år medan de andra reaktorerna producerar 22 TWh.

Vindkraften stod i fjol för närmare 8 TWh av Finlands elförbrukning. Enligt de investeringar som nu är igång kan vindkraften växa med ytterligare 10 TWh bara de närmaste tre åren.

Solenergin står i dag för en väldigt liten del av elkonsumtionen, under en halv procent. Men tekniken har stadigt blivit mycket billigare och nu väntas investeringarna växa med tiotals procent de närmaste åren.

Fossila bränslen minskar stadigt som källa för elproduktion. Stenkol och olja är fortfarande stora inom uppvärmning och trafik i Finland, men inom just elproduktionen står de för bara några procent av förbrukningen. Naturgasanvändningen minskar stadigt i och med de höga priserna just nu, och användningen av stenkol för elproduktionen är förbjudet från april 2029.

Biomassan väntas tillfälligt öka som källa för elproduktion i och med att de fossila bränslena ersätts. Men i takt med att kärnkraft och vind- och solenergi ökar kommer användningen av biomassa troligen att minska den med.

Vädjan till beslutsfattare: Låt inte energikrisen bromsa utvecklingen

Jukka Leskelä understryker att de lösningar beslutsfattarna tar till i energikrisen nu måste vara sådana som gynnar investeringar i grön energi. Det är viktigt att det ges tydliga signaler om det till investerarna på marknaden.

– Den stora krisen just nu är förstås den geopolitiska krisen och vid sidan av den energikrisen. Men energikrisen kommer inte att ta slut när världsläget lugnar sig, utan först när investeringarna för oss framåt. Det får inte gå så att investeringstakten sjunker för att vi tar till fel åtgärder för att lindra energikrisen, säger Leskelä.

Som Leskelä ser det kan den gröna omställningen i bästa fall innebära att Finland i framtiden har ett energisystem som lockar också andra investeringar.

– Jag är själv väldigt hoppfull om att vi tar oss igenom det här och får ett bättre energisystem. Ett som lockar industriella investeringar till Finland och skapar nya arbetsplatser och inkomster.