Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

HUS sparlista återremitterades – välfärdsområdena ska försöka skjuta till pengar

Uppdaterad 03.10.2022 14:02.
En ambulans står framför Borgå sjukhus. På sjukhuset står det "jourpoliklinik".
Bildtext Bland HUS sparförslag finns bland annan en stängning av jourerna i Borgå, Lojo och Malm i Helsingfors. Arkivbild från Borgå sjukhus.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Politikerna i HUS styrelse beslöt enhälligt remittera den omdebatterade sparlistan för ny beredning.

På måndagsmorgonen (3.10) samlades HUS styrelse för att behandla sparlistan som redan fått mycket kritik av invånare och politiker. Som det nu ser ut behöver HUS-sammanslutningen spara 95 miljoner euro.

Förslagen på sparlistan innefattar bland annat nedläggningen av jourverksamheten i Borgå, Lojo och på Malms sjukhus i Helsingfors. Om jouren försvinner från Lojo så betyder det i praktiken förmodligen också slutet för Lojo BB.

För väst- och östnylänningar blir avståndet till jouren långt om man i fortsättningen ska åka ända till Jorvs sjukhus i Esbo eller Pejas sjukhus i Vanda. Dessutom är jourerna i huvudstadsregionen redan hårt belastade och läget lär inte lätta om jouren vid Malms sjukhus upphör.

– Efter en mycket lång diskussion, en konstruktiv och bra diskussion, beslöt styrelsen på initiativ av SFP att enhälligt återremittera ärendet och genast inleda diskussioner med HUS ägare, alltså Helsingfors och välfärdsområdena, för att kolla över ramen på nytt, säger Östnylands representant i styrelsen, Elin Blomqvist-Valtonen (SFP).

Lojo sjukhus, ingången till jouren. Två ambulanser står parkerade framför ingången. Två rödklädda personer står utanför. Ambulanspersonal.
Bildtext Jouren vid Lojo sjukhus. Om den försvinner så innebär det även slutet för Lojo BB. Arkivbild.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Man ska se om det finns någon möjlighet att trygga finansieringen den vägen så att styrelsen inte skulle behöva genomföra de föreslagna åtgärderna, eller åtminstone inte alla av dem.

– Vi förstod inte varför förslaget att stänga jouren vid Malms sjukhus över huvud taget fanns med, säger Risto Rautava (Saml.) till Svenska Yle.

Rautava är ordförande i styrelsen för HUS-sammanslutningen. Han säger att styrelsen är väl medveten om den heta debatt som pågår kring sparlistan.

– Det måste göras besparingar, men man hoppas ju kunna hitta alternativa lösningar, säger Rautava.

Styrelsemedlemmen Karin Cederlöf (SFP) säger att det viktigaste nu är att se till att ingen av de regionala jourerna försvinner.

– Regionerna behöver sina sjukhus. Det skulle troligen inte ens medföra några inbesparingar eftersom det skulle förutsätta investeringar i till exempel jourverksamheten i huvudstadsregionen. Vi vet redan att till exempel Jorvs sjukhus är överbelastat, säger Karin Cederlöf.

Svårt få finansieringen att gå ihop

Hittills har HUS varit en samkommun där alla nyländska kommuner är medlemmar och finansierar verksamheten. Efter årsskiftet kommer HUS finansiering från de fyra nyländska välfärdsområdena och Helsingfors som i praktiken utgör ett femte välfärdsområde. Välfärdsområdena i sin tur finansieras av staten. Välfärdsområdena och HUS får också in pengar via patientavgifter.

– Man kommer att gå underhandlingar med välfärdsområdena först och samtidigt kommer beredningen att börja förbereda något slags nytt budgetförslag. Men det handlar ju jättemycket om det att vi först måste kolla om vi får höjda ramar eller inte, de underhandlingarna måste gås först, säger Blomqvist-Valtonen.

En blond kvinna i blå halsduk
Bildtext Elin Blomqvist-Valtonen (SFP) är Östnylands representant i HUS styrelse.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Välfärdsområdens förhandlingar ska inledas den här veckan. Välfärdsområdenas direktörer och styrelseordföranden ska diskutera hurudana finansiella lösningar man kan hitta för att få pengarna att räcka till. Välfärdsområdena i landet har enligt Yles kartläggning fått 1,5 miljarder euro för lite pengar för nästa år och läget är särskilt kritiskt i Nyland. Det kommer knappast vara lätt för välfärdsområdena att öka på HUS budget.

Kan välfärdsområdena skjuta till pengar till HUS om inte staten först ger välfärdsområdena mer pengar?

– Jag tror ärligt talat att det är ganska uteslutet att staten skulle komma in och ge mer finansiering i det här skedet. I det långa loppet kanske man måste se över finansieringsramen och sättet att finansiera välfärdsområdena men jag tror inte det är möjligt för nästa år. Det betyder att det är välfärdsområdena och Helsingfors som måste vara beredda att sätta ut de pengarna. HUS får inte pengar av staten och jag tror inte staten kommer att höja finansieringsdelen för välfärdsområdena i det här skedet, säger Blomqvist-Valtonen.

Nästa gång HUS styrelse möts är den 17 oktober. Beroende på hur långt underhandlingarna mellan välfärdsområdena kommit så kan man då eventuellt ta ställning till något slags nya sparförslag. Först när välfärdsområdena tagit beslut om ifall man kan ge HUS mer pengar vet tjänstepersonerna vid HUS hur stort sparbehovet är.

Tror du stängningen av de nyländska jourerna kommer att finnas med på nästa sparlista?

– Jag hoppas innerligt att budskapet från oss politiker och från offentligheten har gått fram till beredningen om att de här stängningarna ingalunda får finnas med i det nya förslaget. Jag tror det finns andra lösningar vi måste hitta och se över, säger Blomqvist-Valtonen.

Som andra sparalternativ nämner Blomqvist-Valtonen att HUS kanske kan höja patientavgifterna. Blomqvist-Valtonen nämner också budgeten för forskningsmedel som varit på tapeten och som politikerna förhåller sig ganska kritiskt till.

Man med dotter och plakat på demonstration.

Starka protester mot att stänga jourer i västra och östra Nyland: ”Jag är förbannad”

I dag samlades demonstranter för att rädda samjourerna i Lojo och Borgå. Enligt Mikaela Nylander, styrelseordförande för Östra Nylands välfärdsområde, är sparplanen ett dåligt förslag som äventyrar patientsäkerheten.

Sedan HUS sparlista blev offentlig har både lokalpolitiker och invånare ställt sig på barrikaderna. Under veckoslutet ordnades demonstrationer både i Ekenäs och i Borgå.

– Jag tror att det åtminstone satt press på beredningen och fått beredningen att förstå att vi inte kan skära ner sådana här kritiska funktioner, utan att sparåtgärderna måste hittas från andra ställen. På det sättet har det säkert hjälpt och samtidigt har det satt press på de olika politiska grupperingarna om vad väljarna vill ha och jag tror det är en av de stora orsakerna till att vi hittade en enhällig lösning i dag, säger Blomqvist-Valtonen.

3.10.2022 kl. 12.50: Citaten med Risto Rautava och Karin Cederlöf har lagts till.

Diskussion om artikeln