Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Husägaren Jan-Erik Nordlund: ”Borde vi vänta med att slänga ut oljepannan tills energikrisen är över?”

Från 2022
Borde vi vänta med att byta ut oljepannan tills energikrisen är över? - Spela upp på Arenan

Staten har länge uppmanat husägare att övergå från oljevärme till miljövänligare värmesystem, eftersom man vill bli av med fossil energi. I och med energikrisen funderar många ändå nu på vilket som är viktigare, att spara el eller bli av med oljepannan?

Jan-Erik Nordlund anser att myndigheterna sänder dubbla budskap då de vill att man ska spara el och samtidigt göra sig av med oljepannan.

– Man uppmanas att spara på el och får tips via radio, tv och tidningar om att man ska sänka temperaturen inomhus och släcka lamporna. Samtidigt får man ett rop i andra örat om att oljepannorna ska bort, det är ju fossilt bränsle. Men vi sparar ju allra mest el om vi har kvar oljepannorna.

Jan-Erik Nordlund i pannrummet.
Bildtext Jan-Erik Nordlunds oljepanna har fungerat näst intill felfritt. En gång på 23 år har den stannat.
Bild: Ulrika Stagnäs-Lund / Yle

Nordlund känner dessutom att de som fortfarande har oljeuppvärmda hus glöms bort. Man talar bara om hur vi ska klara de skyhöga elpriserna i vinter.

– Oljan har stigit med 300 procent, det blir också dyrt.

Det han allra helst vill ha är tydliga svar av myndigheterna.

– Är det verkligen så illa att vi, trots varningar om att elen kanske inte räcker till, måste slänga ut oljepannorna? Vore det inte bättre att vänta och se att vi har vad vi behöver?

Oljepannorna ska bort, men det är ingen brådska

Dessvärre verkar det vara svårt för Nordlund att få ett klart besked från myndigheterna om vad som är viktigare just nu.

Enligt Pekka Kalliomäki, byggnadsråd vid Miljöministeriet, går det inte att säga om det just nu är viktigare att bli av med oljepannorna eller att spara el.

– Båda är viktiga och de utesluter inte varandra. Att bli av med fossil energi är centralt och nödvändigt, vi har stött det allt för länge, säger Kalliomäki.

Det Kalliomäki med säkerhet kan säga är att vi måste sluta använda olja som uppvärmningsmetod. Han poängterar ändå att det inte finns något tvång på att göra sig av med oljepannan.

– Var och en gör sitt eget beslut, i egen takt och utgående från sina egna premisser.

oljepanna i småhus
Bildtext Det har sedan 1 september 2020 varit möjligt att ansöka om statligt understöd för att byta från oljevärme till miljövänligare värmesystem.
Bild: Alexandra Granberg

Kan vara en hållbar lösning för vissa att hålla kvar oljepannan

Sauli Jäntti, energirådgivare på statens bolag för hållbar utveckling Motiva, är inne på samma linje – målet är att göra uppvärmningssystemen mer miljövänliga.

– Detta kommer naturligtvis inte att ske över en natt och avsikten är att åtminstone inte nya byggnader utrustas med oljeuppvärmning, säger Jäntti.

Jäntti säger att förändringar i olje- och elpriserna på kort sikt kommer att påverka människors beslut att övergå från oljeuppvärmning.

– Men ska vi hålla oss till oljeuppvärmning och därmed minska elförbrukningen? Detta kan vara en hållbar lösning för vissa, särskilt under den kommande vintern. Å andra sidan kommer två tredjedelar av energin i jordvärmepumpar till exempel som så kallad gratis energi från marken, eftersom värmepumpen bara behöver en tredjedel av den el som skulle användas för direkt eluppvärmning.

Sauli Jäntti, energirådgivare på statens bolag för hållbar utveckling Motiva.
Bildtext Sauli Jäntti, energirådgivare på Motiva, säger att det inte bara handlar om att överge de fossila bränslena, utan också att göra elanvändningen effektivare.
Bild: Privat.

Elanvändningen måste bli effektivare

Det finns ändå nackdelar med att helt förlita sig på elen. Elbrist kan uppstå under vintern och då uppmanas konsumenterna att vara uppmärksamma på sin elanvändning.

Jäntti påpekar att det kan bli problem om till exempel ett stort kraftverk går sönder och det dessutom inte finns någon elektricitet tillgänglig under den kommande vintern, till exempel från Ryssland, vilket har varit fallet tidigare.

– På lång sikt är avsikten därför inte bara att överge de fossila bränslena utan också att göra elanvändningen effektivare, säger Jäntti.

Fortfarande över 100 000 småhus med oljeuppvärmning i Finland

I Finland finns för närvarande runt 130 000 oljeuppvärmda småhus. De här husen förbrukar i genomsnitt 2 220 liter olja per hus, vilket gör att de sammanlagda årliga utsläppen från småhus uppgår till cirka 750 000 ton koldioxid.

För att lägga det i perspektiv: privatbilismen i Finland ligger på strax under 6 miljoner ton koldioxidutsläpp.

Det har sedan 1 september 2020 varit möjligt att ansöka om statligt understöd för att byta från oljevärme till miljövänligare värmesystem.

Det handlar om ett bidrag på upp till 4 000 euro för dem som byter sin oljepanna till fjärrvärme, jordvärme, bergvärme eller luft-vattenvärme.

Påtryckningar från samhället och understödet fick Nordlund att byta ut oljepannan

Jan-Erik Nordlund hör också till dem som nappat på statens morot. Våren 2023 kommer han att byta ut sin trogna oljepanna mot en luft-vattenvärmepump. Men understödet var bara en delorsak till att han fattade beslutet.

– Visst är det välkommet med ett stöd och det visar ju att myndigheterna menar allvar med att de [oljepannorna] ska bort.

Jan-Erik Nordlund i pannrummet.
Bildtext Jan-Erik Nordlund byter våren 2023 ut sin trogna oljepanna mot en luft-vattenvärmepump. Det statligt understödet var bara en delorsak till att han bestämde sig för att slänga ut oljepannan.
Bild: Ulrika Stagnäs-Lund / Yle

Ett potentiellt billigare pris per kilowattimme och påtryckningar från samhället var de andra faktorerna som fick Nordlund att beställa en luft-vattenvärmepump.

– Jag kan inte säga att jag skäms över att jag har oljeförbränning, men nog påverkar det att man får höra att man förstör världen.

En bensinpump där 60,80 liter diesel kostade 144,64 euro.

Mitt i gaskrisen kan Europa också drabbas av en oljekris: ”Vi borde komma ihåg att det är Ryssland som lider mest”

I december avbryter EU all import av olja från Ryssland. Nu sprider sig en oro att Europa mitt i gaskrisen kommer att drabbas av brist på olja.

Diskussion om artikeln