Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Klient- och patientdatasystem största posten i välfärdsområdets investeringsplan – 30 miljoner euro reserverat

Uppdaterad 05.10.2022 09:21.
Bild från ett utrymme i ett sjukhus.
Bildtext I nuläget fungerar kommunikationen mellan olika vårdinstanser runtom i Österbotten inte optimalt. Ett gemensamt patientdatasystem behövs och för detta har nu 30 miljoner reserverats under år 2023-2025.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Österbottens välfärdsområde behöver sanera flera byggnader och därtill behöver man få en lösning på de problem som finns eftersom man saknar ett gemensamt klient- och patientdatasystem. Åtskilliga miljoner kommer att investeras under de närmaste åren.

Välfärdsområdesfullmäktige godkände på måndagen en investeringsplan för år 2023–2026, som består av flera delar.

Ett nytt klient- och patientdatasystemet är den viktigaste investeringen, skriver välfärdsområdet i ett pressmeddelande.

För anskaffningen av systemet har 30 miljoner euro reserverats för år 2023-2025.

– Ett nytt klient- och patientdatasystem är en nödvändig anskaffning för att göra arbetet smidigare i hela området. Att ha flera system minskar kundernas valmöjligheter i området och försvårar personalens arbete och även ledning genom information, säger välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen enligt pressmeddelandet.

Förra året havererade uppköpet av amerikanska bolaget Cerner och deras klient- och patientdatasystem Aster efter att både Jyväskylä stad och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse dragit sig ur projektet. Enda sedan dess har det stått klart att Österbottens välfärdsområde kommer att starta en ny process med att upphandla ett fungerande system.

Sanering av flera byggnader behövs

Välfärdsområdet kommer att behöva långa pengar för att genomföra de fyra största investeringarna.

Näst efter ett nytt klient- och patientdatasystem finns tre övriga stora investeringsbehov. Samtliga av dessa projekt anknyter till sanering av byggnader.

Vasa centralsjukhus T-flygel ska renoveras år 2023. Kostnaderna beräknas bli ungefär 10,5 miljoner euro. Dessutom har 5,1 miljoner euro reserverats för kökets och matsalens utrymmen. För övriga saneringar har 2,8 miljoner euro reserverats.

Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen vid ingången till Vasa centralsjukhus.
Bildtext Marina Kinnunen är direktör för Österbottens välfärdsområde.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Anslag har även reserverats för att omvandla det nuvarande ambulansskyddstaket till ett delvis uppvärmt utrymme för ambulanserna. Projektet beräknas kosta 0,5 miljoner euro och färdigställas år 2023.

– För att säkerställa kundernas och personalens välbefinnande och trivsel är det viktigt att utrymmena är friska och täcker behovet och att man månar om deras skick och renoverar dem, säger Marina Kinnunen enligt pressmeddelandet.

Investeringsplanen innehåller utöver de fyra stora projekten även ett antal mindre.

Ungefär 1,2 miljoner euro kommer att investeras i olika installationsarbeten. Dessutom kommer ungefär 4,8 miljoner euro att investeras i apparatur och inventarier. I summan ingår räddningsverkets investeringar i fordon och material som 1,7 miljoner euro har reserverats för. Dessutom investerar man i den dyrare apparaturen samt i ambulanserna och i övriga bilar genom leasingfinansiering, till ett totalvärde av 4,7 miljoner euro.