Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Endast ett större finskt företag har inte fattat beslut om att lämna Ryssland

En grafikbild med Rysslands karta och företagens logon.
Bild: Ilkka Kemppinen / Yle

Många företag har fortfarande svårt att lämna Ryssland. Andra har lämnat Ryssland i tysthet utan att informera om det. Endast ett finländskt företag fortsätter sin verksamhet i Ryssland som tidigare.

Redan då Ryssland inledde sitt storskaliga anfallskrig i Ukraina stod det klart att det skulle bli svårt för företag att dra sig ur landet.

Nu har Yle Uutiset gjort en utredning av hur läget är för tillfället. I den framgår hur bra 88 finländska bolag har klarat av att lösgöra sig från Ryssland.

Den utredningen visar att endast ett finskt bolag fortsätter sin verksamhet i Ryssland i samma utsträckning som tidigare.

Bostadsbolaget Sato hyr ut drygt 500 lägenheter i S:t Petersburg, och har inte heller fattat något beslut om att dra ner på sin verksamhet. Sato har ändå inte investerat i nya lägenheter i Ryssland sedan 2013.

Logotyp för företaget Sato
Bildtext Bostadsbolaget Sato utreder hela tiden hur bolaget skulle kunna lösgöra sig från Ryssland, men det ryska regelverket och restriktionerna mot Ryssland begränsar möjligheterna att sälja bolagets lägenheter. Det har också varit svårt att hitta köpare. Därför stannar Sato i Ryssland även om bolaget själv konstaterat att verksamheten påverkar bolagets rykte negativt.

Stockmann syns stort i gatubilden i Ryssland trots att moderbolaget Stockmann i Finland inte på flera år haft egen verksamhet i landet.

Det är möjligt i och med att Stockmann har ett licensavtal med det ryska bolaget Reviva som får använda Stockmanns varumärke i Ryssland fram till slutet av 2028.

Till Yle säger Stockmanns direktör för juridiska ärenden Jukka Naulapää att Stockmann som ett västerländskt bolag brukar respektera uppgjorda avtal. Avtalet gäller så länge Reviva inte bryter mot dess villkor.

Som Stockmann ser det är avtalet bolagets enda sätt att övervaka hur varumärket används i Ryssland.

Detta trots att Stockmanns synlighet i Ryssland kan skada varuhusets rykte i Finland.

Bolag som har skurit ner sin verksamhet i Ryssland

Det finns en del bolag som planerar att fortsätta sin verksamhet i Ryssland i mindre skala än tidigare.

Logotyper på företag som minskar sin verksamhet i ryssland.
Bildtext En del företag berättar att det i praktiken kan vara svårt att lämna Ryssland. En anonym representant för ett finländskt bolag berättar om påtryckningar och rädsla när man lägger ner verksamheten i ett oförutsägbart land.

Energibolaget Fortum har ett avtal om att importera kärnbränsle från Ryssland ända till år 2030. Enligt Fortum kan bolaget inte byta leverantör med kort varsel.

När Fortum söker lov att få fortsätta verksamheten i sina kärnkraftverk kan bränsleleverantörerna ändå konkurrensutsättas. Fortum har ändå beslutat att upphöra med all annan verksamhet i Ryssland och har redan avbrutit importen av el och övriga bränslen.

Det är inget litet beslut. Fortum har sju kraftverk, 14 vindkraftsparker och tre solenergianläggningar i Ryssland. Dotterbolaget Uniper, som kommer att övergå i tyska statens ägo, har dessutom fem kraftverk i Ryssland.

Byggbolaget EKE Group hyr fortfarande ut lokaler till ryska i företag i sitt affärscentrum vid utkanten av S:t Petersburg, men utreder olika alternativ. Bolaget har avbrutit all annan verksamhet i Ryssland.

Energibolaget Gasum måste enligt gällande avtal betala för flytande naturgas i Ryssland oberoende av om bolaget tar emot den eller inte. Avtalen kan inte brytas på laglig väg.

KWH-koncernen uppger att bolaget inte har någon laglig möjlighet att avbryta sin import av gödsel från Ryssland. All annan verksamhet har upphört.

Materialteknologibolaget Bang & Bonsomer har halverat sin verksamhet i Ryssland. Bolaget kan i praktiken inte sälja sin egendom, och vill inte donera den till ryssarna.

Läkemedelsbolaget Orion motiverar sitt beslut att hålla kvar verksamhet i Ryssland med humanitära skäl. Enligt bolaget skulle patienternas säkerhet hotas om Orion skulle avbryta sin export av kritiska läkemedel. Också Orion har skurit ner sin verksamhet i Ryssland.

Bolag som har avbrutit sin verksamhet i Ryssland

Logotyper för företag som dragit sig ur ryssland.
Bildtext Posten avslutade sin verksamhet i Ryssland redan 2021 innan kriget i Ukraina intensifierades. Tills vidare vidarebefordrar Posten inte kommersiella försändelser, brev eller paket till Ryssland.

Problem för de bolag som blir kvar

Professor Kari Liuhto är professor i internationell affärsverksamhet vid Åbo universitet. Han säger till Yle att de västerländska bolagen håller på att bli laglösa i Ryssland.

Enligt honom har konkurrenter och myndigheter allt större möjligheter att idka utpressning mot och kapa dem.

Det enda som kan rädda dem är statligt skydd, men Kremls stöd kommer inte gratis. Också västerländska bolag tvingas nu att hjälpa de ryska myndigheterna med mobiliseringen av soldater till Ukraina.

– Finland kommer inte att hjälpa de bolag som blir kvar i Ryssland. Att hålla kvar verksamhet är rysk rulett, och i något skede får man på fingrarna, säger Luihto till Yle.

Hans råd till finländska företag är att komma hem fort innan de blir Putins gisslan eller pudlar.

Under de senaste månaderna har det uppstått ryska kopior av västerländska bolag som har lämnat Ryssland. Deras varumärken används också utan tillstånd.

Med tanke på det är Stockmanns önskan att hålla sitt licensavtal med Reviva i kraft förståeligt.

Liuhtos rekommendation till Stockmann är ändå att i så fall donera de små licensintäkter bolaget får för Revivas verksamhet i Ryssland till välgörenhet i Ukraina. På det sättet skulle Stockmann kunna visa att de inte drar nytta av situationen.

Bolag som dragit sig ur Ryssland

Yle hittade 46 bolag som dragit sig ur Ryssland helt och hållet även om det i många fall har inneburit stora förluster.

En del av dem har inte tidigare berättat om sina beslut.

Logotyper för finska företag som dragit sig ur ryssland
Bildtext Flera bolag berättade till Yle att det skulle ha gått emot deras värderingar att fortsätta sin verksamhet i Ryssland.

Tero Ylinenpää, som är vd för Lappset som gör lekredskap för barn, meddelar Yle per e-post att bolaget kan ompröva sitt beslut först när Rysslands nuvarande ledning har bytts ut och Ryssland utvecklas i en demokratisk riktning.

Professor Kari Liuhto bedömer att kunder och placerare också har haft en betydande inverkan på bolagens beslut.

– Jag överraskades av hur kraftigt finländarna på våren tog parti till exempel mot det ryskägda Teboil. Folk frågade sig om de alls skulle gå till Fazers kaféer.

Fazer meddelade senare att de hade sålt all sin verksamhet i Ryssland.

Yle hittade 16 bolag som inte tidigare meddelat om sina planer att lämna Ryssland. Till dem hör bland annat Sol och Wihuri.

En del bolag uppgav att de inte hade för vana att meddela om sina beslut i offentligheten. I vissa fall hade de i all tysthet tagit bort all information om sin verksamhet i Ryssland från sina webbsidor.

Till exempel Sol tog på våren bort en bloggtext om bolagets internationella verksamhet och alla länkar till sina ryska webbsidor.

Industriföretaget Koja skickade först efter att Yle hade kontaktat dem ut ett pressmeddelande om att bolaget hade avbrutit all sin verksamhet i Ryssland strax efter Rysslands anfall i februari.

En orsak kan vara att offentlig publicitet kan fördröja eller till och med förhindra bolagets nedkörning av den ryska verksamheten.

Ryska anställda kan fängslas

Många bolag oroade sig ändå för sina ryska anställdas ekonomiska situation och säkerhet.

Oron för ryska anställdas och övriga kontakters säkerhet var en orsak till att vissa personer som svarade på Yles frågor valde att göra det anonymt.

En av dem bedömde att många västerländska och finländska bolag redan länge har planerat att lägga ner sin verksamhet i Ryssland. För dem har Rysslands anfall mot Ukraina erbjudit en chans att presentera nedläggningen som ett moraliskt beslut även om orsakerna delvis är ekonomiska.

Enligt hen kan ”moralväktare” lätt fördöma företagens beslut utan att förstå vilka personliga följder de kan få.

Ryssland har gjort det svårt och långsamt för västerländska bolag att dra sig ur Ryssland. De bolag som försöker avsluta sin verksamhet i strid med myndigheternas direktiv kan nationaliseras och förlora sin egendom.

Liuhto bekräftar att den lokala operativa ledningen i bolag som läggs ner kan hotas av fängelsestraff.

Trots alla problem har 38 bolag beslutat att lämna Ryssland. För en del återstår bara lite pappersarbete. För andra har försäljningsförhandlingarna stampat på stället en längre tid.

En del bolag kan inte lösgöra sig utan tillstånd från de ryska myndigheterna.

Logotyper på företag som avslutat sin verksamhet i Ryssland.
Bildtext Dessa bolag håller på att dra sig ur Ryssland. Till exempel kemikaliebolaget Kiilto och skogsmaskintillverkaren Ponsse har i princip redan sålt sin verksamhet, men väntar ännu på på godkännande från myndigheterna.

Enligt Liuhto ser det ut som om Ryssland låter en del bolag lösgöra sig.

– De är en gisslan och en förhandlingstrumf. Därför vill Kreml dra ut på processen. Till exempel Fortums kraftverks öde är i praktiken i president Putins händer.

Finländska bolag drabbas av miljardförluster

För en del bolag har nedkörningen av verksamheten i Ryssland inneburit stora förluster. Till exempel Nokian renkaat har haft 80 procent av sin produktion i Ryssland. Fortum har investerat miljarder i Ryssland.

De flesta bolag har inte uppgett vilket pris de fått då de sålt sin verksamhet. Liuhto tolkar det så att bolagen sannolikt har gjort stora förluster.

Han bedömer att det kommer att dröja länge innan förtroendet för Ryssland återhämtar sig även om den nuvarande ledningen skulle förlora makten.

De utvalda företagen som granskades är företag med minst 250 anställda, en omsättning på minst 50 miljoner euro eller en balans på minst 43 miljoner euro som hade verksamhet i Ryssland då kriget bröt ut.

Artikeln är en bearbetning av Yle Uutisets artikel Pako Venäjältä. Artikeln är översatt och bearbetad av Patrik Schauman.