Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vårdkonflikten tar slut – sjukvårdarlönen ökar med 17 procent på fem år

Uppdaterad 05.10.2022 15:53.
Tehys och Supers ordförande på presskonferens hos Riksförlikningsmannen. Framför dem journalistmikrofoner.
Bildtext Vårdkonfllikten är slut, vi vann, meddelade Tehys och Supers ordförande på presskonferens hos Riksförlikningsmannen.
Bild: Lehtikuva

Vårdpersonalen får påökt med besked. Vårdfacken Tehy och Super och arbetsgivarna inom kommun- och välfärdsområdena KT godkände på måndagskvällen riksförlikningsmannens medlingsbud.

Vårdfacken Tehy och Super och Arbetsgivarna inom kommun- och välfärdsområdena (KT) accepterar riksförlikningsmannens medlingsbud. Det beskedet gavs strax efter klockan 18 på måndagskvällen efter en kort förhandling bakom stängda dörrar på riksförlikningsmannens kontor på Bulevarden i Helsingfors.

Riksförlikningsman Anu Sajavaara tog först till orda vid presskonferensen. Hon känner en stor lättnad och är nöjd med enigheten efter en lång konflikt och medling. Nu har hela kommunsektorn ett avtal. Hon meddelade att parterna är eniga, men gav få detaljer.

Sajavaara nämnde också ett engångstillägg på 600 euro för vårdarna som jobbade med covid under beredskapstiden våren 2020. En förutsättning är att de fortfarande är i jobb i mars 2023.

Man har enats om ett avtal med många detaljer. Det finns nu bestämmelser om välfärdsområdenas tidtabell för hur pengarna används och när, förklarar Sajavaara. Hon vill inte tala om löneförhöjningar, utan en harmonisering av lönerna som är bestämda i lagen. Hon hänvisar till Tehy för att kommentera den frågan närmare.

Riksförlikningsman Anu Sajavaara och KT:s verkställande direktör Markku Jalonen omgivna av journalister på riksförlikningsmannens byrå i Helsingfors.
Bildtext Riksförlikningsman Anu Sajavaara och arbetsgivarnas representant Markku Jalonen på riksförlikningsmannens byrå i Helsingfors på måndag kväll.
Bild: Lehtikuva

Olika bud från arbetsgivare och fack om löneökningen

Arbetsgivarnas representant Markku Jalonen säger sig vara lättad över att avtalet har blivit klart, på basis av förlikningsnämndens förslag. Den lagstadgade harmoniseringen av lönerna mellan de olika välfärdsområdena på 6 procent förverkligas. Den skulle hur som helst ha kommit och nu är man enig om vilka år de ska fördelas och hur, säger Jalonen.

Men stiger lönerna för vårdarna mer än kommunsektorn? Nu är man enig om hur lönepotten ska fördelas och riktas, det är viktigast, enligt Jalonen. Men utvecklingen av lönerna gäller alla, också Tehy och Super.

Han vill inte svara på frågan om Tehy och Super får mer än de andra. Det är för tidigt att säga, betonar han. Det viktiga är att alla godkänner budet och arbetskonflikten upphör omedelbart.

Supers och Tehys representanter ville inte tala om någon harmonisering i sammanhanget, men svarade på frågan om vårdarna nu får mer.

– Enkelt svar, på fem år stiger lönen 17,3 procent, säger Millariikka Rytkönen från vårdarfacket Tehy. Det var ett bra avtal, sa hon. Det handlar om ett medeltal för alla TEHY-löner under en femårsperiod fram till år 2027. Avtalet ger ett tillägg till det som de kommunalt anställda får i vårens avtal.

”Nu börjar lönesumman med en trea”

Avtalet blev också bättre än det ursprungliga kravet, ansåg de fackliga ordförandena. Vårdarna får dubbelt så mycket som de andra i löneökning. Nu stiger sjukvårdarnas löner till över 3 000 euro – det var ett viktigt mål att summan skulle börja på en trea.

Det här kan lösa den otroliga vårdarbristen i Finland, nu har vi en hållbar samhällslösning, sa Silja Paavola från Super, fackförbund för när- och hemvårdare, primär- och hemvårdare.

– Vi måste visa att vårdarna behövs och samhället förstår det, efter att de har behandlats så dåligt. Vi ser ljus i ändan av tunneln, förklarade Tehys och Supers ordförande. De ansåg att arbetsgivarna har godkänt avtalet för att lösa vårdarbristen.

Superfacket publicerade ett pressmeddelande på svenska. Tehy presenterar avtalet på finska på sin webbsida.

Arbetsgivarna KT presenterar sin version av överenskommelsen på sin webbsida. Där betonas att arbetsfreden och patientsäkerheten nu kan tryggas i tre år.

Lång konflikt

Förhandlingarna mellan facken och arbetsgivarna har pågått sedan vintern–våren, men facken sa nej till kommunbranschens kollektivavtal och löneavtal som slöts i somras.

De anställda inom kommunsektorn får lönepåslag som är cirka en procentenhet högre än vad de anställda inom exportbranscherna får. Vårdfacken krävde 3,6 procentenheter utöver de allmänna lönehöjningarna per år i fem års tid.

Tre arbetskonflikter vid intensivvårdsavdelningarna i Åbo och Kanta-Häme centralsjukhus och Helsingfors stads södra hemvårdsenhet sköts upp i slutet av augusti på förslag av riksförlikningsmannen.

Senare avstod Tehy också från några andra strejker då de förbjöds av tingsrätten. Dessutom stiftades en ny patientsäkerhetslag som tryggar liv, det vill säga kräver personal för skyddsarbete i alla situationer.

Många sjuksköterskor har också hotat med massuppsägning. De fackliga ledarna vägrade säga hur många som på riktigt tänkte göra allvar av uppsägningen. Men de anser att kampåtgärderna gav resultat, även om de flesta aldrig kom att förverkligas.

Avtalet godkändes enhälligt både i Tehys och Supers beslutande organ, uppger de två ordförandena. Avtalet ger arbetsfred till valborgsmässoafton 2025, som för hela kommunsektorn.

Artikeln har uppdaterats.