Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Snart når vår elproduktion en nivå som motsvarar årskonsumtionen i Finland – tack vare Olkiluoto och allt flera vindparker

Från 2022
Uppdaterad 03.10.2022 23:28.
En vindpark i Ijo: på nära håll ser man en rotor, i bakgrunden syns flera vindkraftverk till.
Bildtext Vindkraften har byggts ut i synnerhet vid Västkusten. Bildens kraftverk producerar el i Ijo.
Bild: Antti J Leinonen

Vindkraften står för närvarande för cirka 10 procent av Finlands elproduktion, men år 2030 kan den siffran ha stigit till en fjärdedel. Fingrid förutspår att vi kan bli självförsörjande redan nästa år.

I Finland bygger man ut vindkraften i sådan takt att det inte behöver ta lång tid innan vi är självförsörjande i frågan om el. Hur snabbt man tror att det ska gå varierar ändå.

Stamnätsbolaget Fingrid har bedömt att Finland kan vara självförsörjande i fråga om elenergi redan nästa år.

Riksdagens talman Matti Vanhanen (C) bedömer att Finland blir el-självförsörjande senast i slutet av det här decenniet.

– Vindkraften har en viktig roll här, eftersom det är den sektorn som växer allra snabbast. Bara vi kommer ur den här krisen tror jag att vi inom några år inte ens riskerar en sådan här kris, eftersom det då finns så mycket vindkraft, säger Vanhanen till Yle Uutiset.

Kriget driver elförsörjningen

Rysslands krigföring har gjort att intresset för självförsörjning har ökat. Samtidigt har energikrisen också uppmuntrat folk att vara sparsamma med el och energikonsumtionen har minskat under början av året jämfört med fjolåret.

I onsdags invigde Matti Vanhanen en vindpark vid gränsen mellan Kajana och Pyhäntä. Piiparinmäki vindpark är Finlands för närvarande största vindpark som producerar el.

I en energikris ska man inte tänka på att skydda sin egen marknad och sluta överföra el utomlands, utan hålla sig på den gemensamma marknaden

Matti Vanhanen

I den nya vindparken finns 41 vindkraftverk som i genomsnitt producerar 700 gigawattimmar (GWh) el per år. Det utgör ungefär en procent av hela Finlands elproduktion.

Förutom en snabb utbyggnad av vindkraften är kärnkraften ett viktigt element i strävan efter självförsörjning.

Utmaning för elnätet

Enligt Statistikcentralens färskaste uppgifter, statistiken för år 2020, är vi ungefär 18 procent från självförsörjning i fråga om el. År 2020 producerades 66,6 terawattimmar (TWh) el i Finland. En terawattimme motsvarar en miljard kilowattimmar. Konsumtionen år 2020 låg på 81,6 TWh och elimporten stod för 15 TWh.

Utbyggnaden av vindkraften utgör en utmaning för elnätets stabilitet, elkvaliteten och hur skyddet fungerar. Dessutom bör elproduktionen vara i balans med elkonsumtionen.

Till exempel Ilmatar, det bolag som står bakom Piiparinmäki vindpark, planerar för närvarande att öka sin sammanlagda produktion till 2,2 gigawatt. Effekten av kärnkraftverket Olkiluoto 3 är 1,6 gigawatt.

Riksdagens talman Matti Vanhanen säger att man bör se på elproduktionen i Norden, eftersom Finland, Sverige, Norge och Danmark tillsammans utgör det så kallade nordiska elsystemet.

– I en energikris ska man inte tänka på att skydda sin egen marknad och sluta överföra el utomlands, utan hålla sig på den gemensamma marknaden. Vattenkraften i Sverige och Norge är väldigt viktig för oss som balanserande kraft, säger Vanhanen.

Ett finger knäpper av en lampa.

Finländarna är bra på att spara el: Användningen minskade med sju procent i september – Fingrid uppmanar till fortsatt sparande i vinter

Fingrid har uppdaterat sina uppskattningar om elförbrukningen i vinter. Att stänga av elen för konsumenter är det allra sista alternativet vid elbrist.

Den här artikeln är en bearbetad och förkortad översättning av Yle Uutisets artikel Suomi tuottaa pian kaiken tarvitsemansa sähkön itse, ja siitä voi kiittää kahta asiaa: Olkiluotoa ja hurjasti lisääntyvää tuulivoimaa av Ville Kinnunen.

Rubrikens första led ”Snart producerar Finland själv all el vi behöver” var missvisande och ändrades kl. 23.28