Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Litiumgruva kan bli verklighet på Kimitoön – nygrundat bolag utreder om det finns ekonomiska förutsättningar att öppna en gruva

Uppdaterad 04.10.2022 17:27.
Provborrningar in i en rund sten.
Bildtext Provborrningar är inte aktuella på Kimitoön i det här skedet.
Bild: Ville Viitamäki / Yle

Efterfrågan på litium som är en beståndsdel i exempelvis elbilsbatterierna förväntas öka markant i framtiden. I dag utvinns en stor del av mineralen utanför Europa men nu vill EU få en ändring på det.

Därför är det kanske inte en överraskning att också det nygrundade företaget Battery 3 Finland Ab vill utreda möjligheterna att hitta litium i berggrunden på Kimitoön.

– Det har gjorts en hel del utredningar i området sedan tidigare och våra geologer ska nu ta sig en titt på resultaten, säger styrelsemedlem Tapani Hyysalo. Det lov som säkerhets- och kemikalieverket Tukes har beviljat oss ger oss inte mer rättigheter än allemansrätten för tillfället.

Karta över specifikt område på Kimitoön.
Bildtext Området som nu ska undersökas ligger i närheten av Västanfjärd och är ungefär 3,2 kvadratkilometer stort.
Bild: Jesper Alm / Yle

I augusti beviljade myndigheterna bolagets förbehållsanmälan som ger möjlighet att utreda om det finns litium på området som ligger i närheten av Västanfjärd. Det handlar alltså om ett 3,2 kvadratkilometer stort område intill Svinberget mellan Sundvik och Brännboda på Kimitoön.

– Vi kommer under de följande två åren som lovet är i kraft att kunna besöka området och ta oss en titt på terrängen men inte göra några större ingrepp eller provborrningar, säger Hyysalo. Ifall det finns skäl att göra sådana ansöker vi om nya lov av de finländska myndigheterna.

Hyysalo betonar att området man nu tittar på inte handlar om det naturskyddsområde som också finns i närheten. Enligt myndigheternas kartor så är området vid Ljusborgsbergen av extra stort intresse. D

Litium är av största vikt för Europas framtid

Hösten 2020 beslöt europeiska kommissionen att litium är en av de råvaror som är av avgörande betydelse för Europas framtid. Eftersom de största litiumgruvorna idag finns i Chile, Argentina, Kina och Australien vill EU gärna se att gruvor öppnas också på unionens område.

I Kaustby har det norskägda bolaget Keliber redan långtgånga planer på att öppna Europas första litiumgruva. Bolagets utredningar visar att det finns rikligt med mineraler i den finländska berggrunden.

Skogsområde på Kimitoön.
Bildtext Området som ska utredas består idag av tätt bevuxen blandskog.
Bild: Jesper Alm / Yle

Efterfrågan på litium förväntas också öka markant då allt fler väljer att gå över till eldrift. Litium är en av de viktigaste beståndsdelarna i de batterier som driver eldrivna fordon för tillfället. Då efterfrågan stiger förväntas också priserna stiga vilket ökar de ekonomiska incitamenten att öppna gruvor trots att fyndigheterna inte är så stora.

Ladattava hybridiauto (plug-in hybridi) latauksessa pientalon autokatoksessa.
Bildtext Då allt fler köper elbilar förväntas efterfrågan på litium att öka markant.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

– Nu utreder vi men det finns ingen automatik i att det skulle bli någon gruva på Kimitoön, säger Hyysalo. En av tiotusen förbehållsanmälningar leder till att bolag öppnar gruvor så chanserna är små men vi vill åtminstone utreda läget på orten.

Kimitoön välkomnar bolagets utredningar

I dagsläget har kommunerna inte så mycket att säga till om då bolag visar intresse för att utreda möjligheterna för gruvor. Regeringen lade för drygt en månad sedan fram ett nytt förslag till gruvlag men förslaget har kritiserats hårt av många.

Men ifall den nya gruvlagen vinner laga kraft kan kommunerna i framtiden få mer att säga till om då det gäller gruvsatsningar.

– Nu har vi inte gjort mer än informerat i våra kanaler att myndigheterna har beviljat bolaget möjlighet till utredningar, säger näringslivschef Erik Lund vid Kimitoöns kommun. Visst skulle det vara bra om man också frågade kommunerna om deras åsikter i framtiden.

En drönarbild av litiumfält i Chile.
Bildtext Så här ser litiumfält ut i Chile som är en av världens största producenter av den viktiga mineralen.
Bild: Hemis / Alamy/All Over Press

Enligt Lund kan gruvan om den blir verklighet bidra till ökad sysselsättning på orten. De gruvor som är verksamma på olika håll i Finland genererar också pengar för kommunerna.

– Men det här projektet är ännu i sin linda och väcker naturligtvis många frågor, säger Lund. Dels handlar det om miljöaspekter men också vad som kan krävas av kommunen om projektet går vidare.

Bolaget informerar mer då verksamheten kör igång på allvar

Hyysalo säger till Yle Åboland att bolaget finansieras av investerare från Australien. Landet hör till världens ledande litiumexportör och bolaget trots att det är nygrundat menar allvar då man vill utreda möjligheterna för att öppna en gruva på Kimitoön.

kairaus kone
Bildtext I Kaustby är planerna på en litiumgruva redan långtgånga.
Bild: Ville Viitamäki / Yle

– Men eftersom vi bara för drygt en månad sedan beviljades lov så har vi inte hunnit inleda kommunikationsarbetet ännu, säger Hyysalo. Då vi blir varma i kläderna så tar vi nog kontakt med kommunen och andra intressegrupper samt ortsbor på orten och berättar mer om våra planer.

Diskussion om artikeln