Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Attendo vill förhandla om avtal om vård av äldre – avtal med kommuner har sagts upp, men nuvarande invånarna fördrivs inte, försäkrar vd

Attendo-skylt på en husfasad.
Bildtext Attendo driver cirka 400 vård- och serviceboenden i Finland. Arkivbild.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Vårdtjänstbolaget Attendo vill förhandla om avtal med kommunerna. Bakom ligger dimensioneringen av vårdpersonal som ska höjas från nuvarande 0,6 vårdare per patient.

Vårdtjänstbolaget Attendo har sagt upp ”en betydande del” av de avtal om vårdhemsboende som bolaget har slutit med kommuner och samkommuner.

Verkställande direktör Virpi Holmqvist vill inte specificera hur många avtal som har sagts upp.

– Vi har inte gått ut med antal, men en betydande del av tjänsterna för äldre på olika håll i Finland, säger Holmqvist till Yle Uutiset.

Uppsägningstiden för avtalen är i allmänhet sex månader, uppger Holmqvist. Uppsägningen gäller inte dem som bor på vårdhemmen i nuläget.

– De har ett lagstadgat skydd att bo kvar och vi fortsätter som vårdproducent. Det här gäller nya avtal.

Attendo är ett börsbolag som är listat på Stockholmsbörsen. I Finland driver bolaget kring 400 vård- och serviceboenden.

Dimensioneringen av vårdare spökar

Bakom beslutet att säga upp ett stort antal avtal med kommuner finns regeringens planer på att öka antalet vårdare på vård- och serviceboenden.

Förra veckan kom beskedet att höjningen av vårddimensioneringen från 0,6 till 0,7 vårdare per vårdtagare inte går som planerat.

Bristen på vårdpersonal är så stor att de 3 400 nya närvårdare och sjuksköterskor som skulle behövas på vårdhem före april nästa år inte går att få fram. I stället siktar regeringen nu på 1 500 nya vårdare, alltså en höjning av dimensioneringen till 0,65.

Attendo är inte nöjd, trots att 0,65 är lägre än 0,7.

– Man har bollat med decimaler och glömt bort att beslut påverkar många olika aktörer och att informationen borde nå fram i tid. Det här med 0,65 var en helt ny linje och det hade man inte förhandlat om, utan vi har jobbat för 0.7, säger Attendos vd Holmqvist.

Attendo vill ha nya avtal och lättnader

Nu vill Attendo förhandla om sina avtal.

– Hädanefter är det välfärdsområden som köper våra tjänster och inte kommuner och samkommuner, så vi behöver komma överens om de här frågorna, förklarar Holmqvist.

Hon efterlyser inte bara dimensionering av politiker, utan också ”verktyg” – i praktiken lättnader som gör det lättare att nå dimensioneringen.

Bland de här verktygen nämner Holmqvist maskinell dispensering av läkemedel, underlättande av arbetsrelaterad invandring från länder utanför EU i vårdyrken samt ökad användning av biträden som saknar utbildning inom social- och hälsovården.

Artikeln är en förkortad version av Yle Uutisets artikel Attendo irtisanoo ”merkittävän osan” sopimuksista, joita se on tehnyt vanhusten hoivakodeista av Janne Toivonen.