Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Det ska gå att simma vid stranden i Orvlax i Bromarv också i framtiden – Raseborgs stad utreder inte byggrätt

En gräsbeklädd strand med höstlöv i gräset. Vass i vattnet i viken och holmar i horisonten. Det är höst och mulet.
Bildtext En privatperson sålde stranden till Bromarv kommun på 1960-talet.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Stranden i Orvlax i Bromarv ska fortfarande kunna användas som badstrand. Raseborgs stadsstyrelse tar tillbaka sitt beslut från början av året.

Stadsstyrelsen gav i januari tekniska centralen i uppdrag att utreda byggrätten för fastigheten som heter Lindebo genom att ansöka om undantagslov.

Det handlar om en strand som en privatperson sålde till dåvarande Bromarv kommun på 1960-talet och som Raseborgs stad nu äger.

Bromarvbor och sommargäster har använt den som badstrand och några roddbåtar har förvarats på stranden. Staden har inte längre satsat på att underhålla stranden.

En gräsbeklädd strand med höstlöv i gräset. Vass i vattnet. Det är höst och mulet.
Bildtext De som använder stranden var oroliga för vad som skulle ske om staden utredde byggrätten.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Stadens planer på att utreda byggrätten för stranden debatterades flitigt på sociala medier i slutet av sommaren. De som använder stranden befarade att staden skulle sälja området om där skulle finnas byggrätt och att de inte längre skulle kunna använda stranden.

Tanken var att frågan om byggrätten skulle ha behandlats av Raseborgs planläggningsnämnd nu under hösten. I stället tog stadsstyrelsen frågan till behandling på sitt senaste möte.

Styrelsen vill nu att stranden fortfarande ska kunna användas som badstrand och har inte i det här skedet för avsikt att ändra på användningsändamålet.

Diskussion om artikeln