Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Många hus står tomma då vårdpersonalen flyttar till nya lokaler – ödet för bland annat Ankarhuset i Pargas och hälsohuset i Iniö är oklart

Uppdaterad 11.10.2022 09:44.
Gult gammalt trähus.
Bildtext Bland annat Ankarhuset i Pargas centrum hör till de byggnader som staden vill hitta nya användningsmöjligheter för. Lyckas man inte med det, kan det bli aktuellt att sälja huset.
Bild: Carmela Johansson/Yle

Vårdreformen innebär stora förändringar när det gäller Pargas stads byggnader. Flera hus står tomma och stadshuset behöver hitta hyresgäster då den administrativa vårdpersonalen flyttar.

Pargas stad har som mål att centralisera olika tjänster för att göra arbetet effektivare och stadens lokaler mer ändamålsenliga.

Ett konkret resultat av effektiveringen var att staden valde att bygga upp ett nytt välfärdscenter på Vapparvägen. Men det betyder samtidigt att de lokaler personalen flyttar ifrån behöver hitta nya användningsområden.

– Bland annat kommer cirka 500 kvadratmeter av stadshuset att bli tomt då social- och hälsovårdens administrativa personal flyttar till det nya välfärdscentret vid årsskiftet, säger Pargas stads fastighetschef Seppo Pihl.

Ett gult betonghus med tre våningar.
Bildtext Pargas stadshus behöver hitta hyresgäster i början av nästa år.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Ankarhusets öde är öppet

Även framtiden för flera andra byggnader, som exempelvis Ankarhuset i Pargas centrum och hälsohuset i Iniö, är oklar.

– Verksamheten på hälsohuset i Iniö flyttar till det gamla daghemmet och då kunde hälsohuset bli bostäder eller säljas. Även Ankarhuset står tomt just nu, men innan vi fattar beslut om vad som ska hända med det, måste vi gå igenom vilka användningsbehov som finns, säger Pihl.

Ifall staden inte hittar en bra verksamhet för Ankarhuset kan det bli aktuellt att sälja det. Men Pihl skulle gärna se att huset också i framtiden är tillgängligt för invånarna.

Även Kommunalgården i Korpo hör till de fastigheter som staden inte vet vad man ska göra med.

– Det blir en utredning i Korpo om hur fastigheten används i dag och vilka möjligheter det finns i framtiden. Det är vettigt att diskutera med områdesnämnderna vad en försäljning kan ha för konsekvenser för området och vad det finns för lokala behov, säger Pihl.

Om staden inte har behov av huset, men till exempel en förening har, är det motiverat att överlåta huset till dem.

― Seppo Pihl, fastighetschef i Pargas stad

Pihl tycker att det finns många fördelar med att överlåta byggnader som staden inte längre har användning för till en förening.

– Om en fastighet blir utan användning mår den inte bra. Om staden inte har behov av huset, men till exempel en förening har, är det motiverat att överlåta huset till dem som behöver och kan sköta om det, säger Pihl.

Stort behov av hyreslägenheter i Iniö

När det gäller hälsohuset i Iniö har Iniönämnden en klar önskan för vad huset ska bli till i fortsättningen. Det finns ett stort behov av hyreslägenheter på ön och förhoppningen är att hälsohuset byggs om till hyresbostäder.

– Bland annat har äldreboendet Aftonro ibland sökt personal och då har en stötesten varit att det inte finns bostäder. I och med coronapandemin har intresset för att flytta ut till glesbygden ökat. Men det är få som direkt köper en bostad, utan många vill prova på att bo på orten först och då är hyresbostäder ett bra alternativ, säger Iniönämndens ordförande Linda Lindberg.

Serviceboendet Aftonro i Iniö.
Bildtext Äldreboendet Aftonro skulle ha lättare att rekrytera personal om det fanns flera hyresbostäder i Iniö.
Bild: Yle/Niclas Lundqvist

Försäljning en lyckad affär för Gamla kommunalstugan i Pargas

För ett par år sedan valde Pargas stad att sälja den gamla kommunalstugan i Pargas genom en auktion. Christel Sonntag och Daniel Strömborg är två av de tre personer som vann budgivningen och köpte huset, och de säger att det mest var en slump att de valde att buda på huset, men att köpet så småningom börjat bära frukt.

– Det har varit en väldigt stor renovering som vi gjort väldigt långt själva. Så gott som alla ytor är renoverade. De första sex månaderna gick egentligen bara åt till renoveringen, säger Sonntag.

Ljusrött gammalt stockhus, med färgglada höstlöv och en ek.
Bildtext Då Pargas stad sålde Gamla kommunalstugan på auktion ansågs huset vara i dåligt skick.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Trots att det talats mycket om att Gamla kommunalstugan varit i dåligt skick då huset köptes, var situationen inte så illa som köparna befarade.

– Klart att det fanns saker att göra, det är ju stora ytor, men det var i bättre skick än vi trodde, säger Strömborg.

– Husets grundstomme var i gott skick och där som vi trodde det skulle vara mest mögelskadat hittade vi en mumifierad katt, det var så torrt att den inte ens hade förmultnat. Orsaken till inomhusluftproblemen var luftväxlingen, det gick ut luft, men det kom ingen ny in, säger Sonntag.

Två personer ser på en del av en stockvägg i ett nyrenoverat rum.
Bildtext Gamla kommunalstugan i Pargas har genomgått en omfattande renovering och med nya ytor har det varit lätt att hitta hyresgäster.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Efter att ytorna renoverats har det däremot varit lätt att hitta nya hyresgäster till den gamla kommunalstugan, eftersom företagen själva tagit kontakt för att fråga om det finns lokaler att hyra.

De flesta lokalerna är i dag uthyrda till företag, det är endast Strömborgs nostalgimuseum som är öppet för allmänheten.

Kvinna och man med gamla, färgglada butiksskyltar, burkar och askar från förr.
Bildtext Christel Sonntag och Daniel Strömborg medger att det krävt många arbetstimmar att få huset renoverat. Här står de båda i nostalgimuseet.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Både Strömborg och Sonntag tycker att det är vettigt att staden antingen säljer eller överlåter fastigheter som den inte längre har någon användning för.

– Jag tror inte att det någonsin skulle ha varit ekonomiskt lönsamt för staden att göra de här renoveringsarbetena på entreprenad, säger Sonntag.

En mumiefierad katt och mus utställd i ett vitrinskåp.
Bildtext En mumifierad katt hittades då Gamla kommunalstugan i Pargas renoverades. Den finns nu utställd i ett vitrinskåp.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Kommunalstugan i Nagu har fått nytt liv

Ibland har Pargas stad även valt att överlåta fastigheter till lokala föreningar. Till exempel i Nagu togs kommunalstugan över av den då nybildade föreningen Kommunalstugan i Nagu, som grundades av flera lokalföreningar. Föreningens sekreterare Mikael Aalto berättar att över hundra möten har hållits i byggnaden efter att coronarestriktionerna lättade.

– Behovet av kommunalstugan är enormt och det här visar att det finns ett behov av ett sådant här samlingsutrymme. Förutom olika möten har det hållits kurser, familjekafé och privata fester. Den är helt enkelt central för ett livskraftigt Nagu centrum, säger Aalto.

Jag tror att ett köp skulle ha blivit ganska besvärligt att finansiera. Men att starten kunde ske på det här sättet, gjorde att alla bidrag vi fick kunde gå till att förbättra huset.

― Mikael Aalto, Kommunalstugan i Nagu r.f.

Vilken betydelse hade det för er att ni fick överta huset av staden?

– Jag tror att ett köp skulle ha blivit ganska besvärligt att finansiera, för ingen av de föreningar som tog över huset skulle ha haft pengar att placera i ett köp. Att tigga ihop pengar till ett köp skulle också ha varit problematiskt. Men att starten kunde ske på det här sättet, gjorde att alla bidrag vi fick kunde gå till att förbättra huset, säger Aalto.

kommunalstugan i Nagu
Bildtext Kommunalstugan i Nagu har renoverats tack vare bidrag och talkokrafter. I dag används huset flitigt av många Nagubor.
Bild: Arash Matin / Yle

Staden har flera tomma fastigheter i Pargas

5:57

Gamla kommunalstugan i Pargas börjar sjuda av liv igen

5:39

Diskussion om artikeln