Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hårda ord om translagen i riksdagen

Från 2022
Statsminister Sanna Marin viftar med en regnbågsflagga tillsammans med människor som firar Helsinki Pride.
Bildtext Statsminister Sanna Marin gladde deltagarna i sommarens Pride-firande med beskedet om att translagen nu ska behandlas i riksdagen.
Bild: Juha Metso / All Over Press

Riksdagen har inlett debatten om den så kallade translagen, om hur könstillhörigheten ska fastställas. Finländarnas självbestämmanderätt ska stärkas genom att alla själva får meddela vilket kön de anser sig ha. Det är känsligt för många riksdagsledamöter.

Frågan om den nya translagen väckte stort intresse i riksdagen. Men inte en enda riksdagsledamot från Centern yttrade sig i debatten.

Vikarierande familje- och omsorgsminister Aki Lindén (SDP) talade för regeringens lagförslag. Det centrala enligt honom är att det kan fastställas att en person har en annan könstillhörighet än den som har antecknats i befolkningsdatasystemet.

Det som behövs är en redogörelse för personens varaktiga upplevelse om vilket kön hen tillhör och en bekräftelse en månad senare. Dessutom krävs att personen har uppnått myndighetsåldern och är finsk medborgare eller bosatt i Finland.

Minister Aki Lindén är också läkare, men ansåg att det här är en fråga i första hand om mänskliga rättigheter. Han påpekade att det inte är en fråga om höger–vänsterideologi. Linden sa sig stödja regeringens program, där det i det här skedet finns en åldersgräns på 18 år, som har väckt mycket kritik.

Största brottet mot mänskliga rättigheter nu borta

Veronika Honkasalo (VF) ansåg att samhället har tagit ett viktigt steg för mänskliga rättigheter och mer självbestämmande för individerna. Lagförslaget ger en förbättring på något som Finland ofta fått anmälningar för från både FN och Amnesty International.

– Jag är glad över att regeringen äntligen korrigerar ett av de största brotten mot mänskliga rättigheter genom att avlägsna kravet på sterilitet för att få byta kön, sa Honkasalo.

Enligt lagförslaget ska den personliga integriteten och rätten till privatliv stärkas genom att kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga slopas som en förutsättning för fastställande av juridiskt kön.

En person demonstrerar och håller i en skylt där det står "trans lives matter".
Bildtext Fler transunga depressions- och ångestsymptom jämfört med cisunga och upplevelsen av att kunna uttrycka sitt kön har en positiv inverkan på personens välbefinnande och hälsa, enligt THL.
Bild: Alamy/All Over Press

”Föråldrade könsuppfattningar”

– Nu försvinner kravet på en flera år lång medicinsk process som är omänsklig och har byggt på skadliga stereotypier och föråldrade uppfattningar om könet, sa Veronika Honkasalo.

Enligt Honkasalo ska den nya lagen ge människorna frihet, lycka och möjlighet att söka sin lycka utan att lagen eller samhället ställer omänskliga villkor för könsuppfattningar.

Hon stördes av mellanrop från salens högerkant när hon kritiserade högerkrafterna för att skapa moralpanik och rädsla bland allmänheten, när man sprider felaktig information om den nya translagen och sexuella minoriteter.

”Varken ålder eller kön kan juridiskt vara självupplevt”

Päivi Räsänen (KD) kritiserade lagförslaget som djupt ideologiskt. Enligt henne är det ett centralt inslag i förverkligandet av regeringens intersektionella feminism.

Hon ville inte acceptera regeringens idé om att öka självbestämmanderätten genom att lösgöra juridiskt kön från medicinsk forskning och diagnos. Nu ska den egna upplevelsen av ens kön avgöra och man kan byta kön bara genom en anmälan, klagade Räsänen. Det är illa eftersom de här personerna behöver medicinsk och psykisk hjälp.

Det är fel att jämställa kön med könsidentitet enligt Päivi Räsänen. Man kan ha många slags erfarenheter. Men könet bestäms utifrån om individen kan fortplanta sig eller befrukta. Räsänen jämförde med åldern – biologisk eller självupplevd.

– Även om jag känner mig som en 40-åring är jag ändå juridiskt 62 år, sa Räsänen.

”Unga flickor ska ha stöd, inte könskorrigering”

Räsänen beskyllde de starkt finansierade, internationellt kopplade hbtqi-organisationerna för att sprida propaganda om transsexualism, könsdysfori och icke-binära.

Känslan att vara född med fel kön sprids speciellt bland unga flickor på sociala medier, och som lösning på ångesten erbjuds könskorrigering. Men de borde få helt annan hjälp, anser Räsänen.

Translagen är en bred lag som påverkar många områden i samhället. Därför föreslog Päivi Räsänen att frågan nu ska gå till många riksdagsutskott för behandling, eftersom lagen påverkar både polisväsendet, idrottsverksamhet och försvaret.

”Lagstiftning kan inte ändra biologin”

Mari Rantanen (Sannf) understödde förslaget om att be många utskott ge sitt utlåtande. Hennes invändning gällde biologiska män som är pedofiler och massmördare. Om de byter juridiskt kön, så har de rätt att delta i kvinnosport och komma in på flickornas omklädningsrum och bastu till exempel vid idrottsanläggningar.

Samma argument återkom senare i många Sannfinländares anföranden.

Hon blev störd över att vem som helst kan anmäla om sitt könsbyte – och att man tydligen också kan byta tillbaka. Mari Rantanen kritiserade framförallt Centern och Socialdemokraterna för förslaget.

– Min anatomi- och biologibok säger att en kvinna är en person med två x-kromosomer och med förutsättningar att föda och amma. Vi kan väl inte med lagstiftningen ändra biologiska fakta, sa Mari Rantanen.

”Inte myndigheter och läkare som ska fastställa kön”

Iiris Suomela (Gröna) beklagade debatten som fördes och sände en hälsning till alla transpersoner. Könet är inte en diagnos. Könet är allas egen sak. Det är inte myndigheterna eller läkarna som ska bestämma någons identitet och kön.

– Ni har rätt att vara som ni är och bestämma själva, oberoende vad som nu sägs i plenisalen. Men klimatet nu är farligt för transpersoner. I skolan är mobbningen ett problem för transunga och i samhället fins också hot om både fysiskt och andligt våld.

Iiris Suomela kritiserade också förslaget om en bred utlåtanderunda. Med tanke på kriget i Europa är det verkligen onödigt att belasta försvarsutskottet med frågor som inte hör till dem. Det låter som ett försök att bromsa frågan som nu är brådskande, sa Iiris Suomela.

Samlingspartiets Pihla Keto-Huovinen stödde lagförslaget men efterlyste mer ambitioner. Hon kritiserade framförallt åldersgränsen, eftersom frågan är viktig för de transunga. En lägre åldersgräns skulle förbättra den psykiska hälsan och minska självmordsrisken bland de unga, sa hon.

Ano Turtiainen.
Bildtext Bland annat Ano Turtiainen och flera sannfinländare citerade bibeln i riksdagsdebatten.
Bild: Juha Kivioja / Yle

”Gud skapade kvinnor och män”

Ano Turtiainen från sin egen grupp kritiserade ett ”idiotiskt” lagförslag, som går emot Guds skapelse.

– Om vi vill förstärka könen och minska de mentala problemen i vårt samhälle måste vi betona att vi är skapade av Gud, som skapade oss till män och kvinnor, sa Ano Turtiainen.

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah varnade för förvirring när man registrerar invånare enligt uppfattad identitet. Även om man ändrar sitt kön i befolkningsregistret måste det någonstans finnas information om det ursprungliga biologiska könet, till exempel för hälsovården.

Hon befarade också att större delen av jämställdheten mellan könen försvinner om translagen godkänns. Hon försvarade också kravet på sterilisering. Man avstår från fortplantningsförmågan om man övergår från kvinna till man, sa hon.

”Bra att det blir slut på tvångssterilisering”

Debatten om flera lagförslag fördes i två omgångar i plenisalen. Vicetalman Antti Rinne vädjade om korta inlägg och saklighet i uttalandena om translagen.

Från SFP talade både Mikko Ollikainen och Joakim Strand för lagförslaget, med betoning på de mänskliga rättigheterna.

Tvångssteriliseringen har kränkt mänskliga rättigheter och självbestämmande, det är bra att den försvinner, sa Ollikainen. Men det finns ännu saker att korrigera i lagen.

Diskrimineringen av transpersoner måste bort, alla ska ha likvärdiga rättigheter, trygghet och välmående oberoende av könsidentitet, sa Ollikainen.