Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

En månad till FN:s klimatmöte och nu behöver det handla om pengar: U-länderna vill att väst betalar för klimatkatastroferna de orsakar

Människor står på en översvämmad gata.
Bildtext Pakistan hör till ett av de u-länder som drabbats hårt av klimatförändringen i år. Över 1 700 personer har dött i de omfattande översvämningarna i landet.
Bild: Bilawal Arbab / EPA

– Vi sitter där vid samma förhandlingsbord och ber dem som orsakat föroreningarna att kompensera oss som drabbas av följderna, sammanfattar professor Saleemul Huq i Dhaka, Bangladesh.

– Det händer redan nu. Vi ser följder av klimatförändringen människan orsakat, varje dag. Du behöver bara knäppa på tv:n så finns de där, på CNN, BBC, Al Jazeera, dagligen.

Så säger professor Saleemul Huq i Dhaka, Bangladesh där han leder klimatforskningsinstitutet International Center for Climate Change and Development.

Det färskaste exemplet på hur hårt fattiga länder drabbas av klimatkatastrofer är översvämningarna i Pakistan som inte bara krävde över 1 700 dödsfall utan dessutom satte miljontals människor på flykt.

Professor Huq som deltagit i FN:s klimatförhandlingar länge har ett klart budskap till mötet i Sharm el-Sheikh i år: Om inte mötet lyckas lyfta frågan om ersättningar för förlust och skada på agendan har mötet misslyckats redan innan det börjat.

Väst har lovat pengar till klimatfond men aldrig levererat

Frågan om bistånd har varit omtvistad på klimatmötena redan länge. Väst har lovat att 100 miljarder dollar per år ska betalas till låginkomstländerna för att hjälpa dem med den gröna omställningen, men än så länge har målet aldrig uppnåtts.

Nu höjs rösterna från u-länderna som säger att pengarna inte längre gäller bara anpassningsbehov och omställning: Klimatkrisen drabbar u-länderna så hårt att väst behöver börja betala för skadorna, eftersom det är väst som orsakar dem.

Vi som är offer för föroreningarna sitter till bords med de förorenande länderna och vädjar om kompensation för den förlust och skada som de orsakar

― Professor Saleemul Huq

U-länderna har nu, med Pakistan i ledet, föreslagit att frågan om finansiering för så kallad loss and damage, förlust och skada, tas upp som en egen agenda på klimatmötet i Sharm el-Sheikh.

– FN-mötena är de enda möten där vi har möjlighet att göra våra röster hörda. Vi blir inte bjudna till G7-mötena, vi blir inte bjudna till G20-mötena. FN är det enda organ där vi har en plats vid bordet, säger profesosr Huq om klimatmötenas tyngd och vikt.

Samtidigt pekar han på det absurda i situationen, hur bakvänd hela diskussionen kring finansiering för förlust och skada egentligen är:

– De förorenande länderna sitter vid samma bord som offren för föroreningarna. Och vi, offren för föroreningarna, vädjar till de förorenande länderna att bidra med kompensation för den förlust och skada som de orsakar.

Klimatmötet COP27 i Sharm el-Sheikh 7–18.11

  • FN:s 27e klimatmöte ordnas i november och så gott som alla världens länder deltar. På mötet förhandlar länderna om hur klimatarbetet i världen ska se ut och vilka mål som behöver nås. Målen i FN:s klimatkonventioner ligger som grund för både Finlands och EU:s klimatmål.

  • Mycket av klimatmålen i dag vilar på klimatavtalet från FN:s klimatmöte i Paris 2015. Där bestämdes det att alla ska sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, och att länderna regelbundet följer upp hur väl de nått målen. Parisavtalet säger också att de industrialiserade länderna måste stöda utvecklingsländerna i klimatarbetet.

Väst har levt över sin utsläppsbudget

Att FN:s klimatmöte i år ordnas i Sharm el-Sheikh beror på att mötet roterar mellan världsdelarna och att det i år är Afrikas tur. Det innebär att det kommer vara mer deltagare på plats från afrikanska länder än annars, redan därför att till exempel aktivistungdomar och gräsrotsorganisationer har lättare att ta sig till mötet. Dessutom kommer afrikanska frågor att lyftas tydligare.

Alpha Kaloga, som representerar den afrikanska förhandlingsgruppen på klimatmötet, säger också att finansieringsfrågorna är viktiga att diskutera i år Han vill gärna ändå se fokus på klimaträttvisa överlag.

Vårt största orosmoment är ändå bristen på ambition och åtgärder hos väst för att verkligen minska på sina egna utsläpp

― Alpha Kaloga, representant för Afrikas klimatförhandlingsgrupp

– Finansiering är ett instrument för att hjälpa med utsläppsminskning, anpassning och förlust och skada, men finansiering kan inte kompensera för förlorade människoliv. Vårt största orosmoment är bristen på ambition och åtgärder hos väst för att verkligen minska på sina egna utsläpp, säger Alpha Kaloga.

Det han framför allt önskar från klimatmötena är alltså kraftigare löften och siffror för hur de stora utsläppsländerna i väst ska nå sina klimatmål om att bromsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader, i enlighet med Parisavtalet.

Han påpekar att länder som USA, Storbritannien och Tyskland inte bara har stora utsläpp i dag utan framför allt har stora utsläpp historiskt sett.

– De har redan överskridit sin rättvisa andel! Nu är det vår rätt att ta oss ur fattigdomen och utvecklas, på ett hållbart sätt. Men för att göra det behöver vi resurser.