Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö museum har väntat på nya lokaler i decennier – besökarna brukar fråga: Var det här allt?

Uppdaterad 27.03.2023 19:20.
stenhus från 1700talet
Bildtext Hangö museums nuvarande byggnad är för liten.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Hangö museum kan inte leva upp till sin fulla potential i den nuvarande byggnaden vid Nycandergatan.

Hangö museum bor trångt i sitt nuvarande hus. Åren och årtionden har gått men planerna att fixa nya större lokaler för museet har aldrig blivit verklighet.

Nu är frågan på bordet igen och två nya möjliga fastigheter har dykt upp.

Laura Lotta Andersson, museichef, säger att frågan om nya museilokaler har varit aktuell ändå sedan 1960-talet.

– Den vanligaste frågan vi får av museibesökare är: Var det här allt? Var finns en utställning om Hangös historia?

Porträttbild på Laura-Lotta Andersson.
Bildtext Laura Lotta Andersson basar för Hangö museum.
Bild: YLE / Minna Almark.

Nu hoppas museet i Hangö att en ny lokal kunde stå klar 2024 när Hangö stad fyller 150 år.

Två nya huskandidater

Många hus har genom årtiondena föreslagits för museet, bland dem Smörmagasinet, Warrantmagasinet och Stockmagasinet bredvid museet.

Nu har två helt nya alternativ dykt upp: Drottningberg och fastigheten där hjultillverkaren Mannerin konepaja har sitt kontor.

Med Drottningberg avses den så kallade Helkama-lokalen i hörnet av Nycandergatan och Hamngatan, inte långt från museets nuvarande plats.

Manners fastighet ligger vid Långgatan.

Manners stora salar är bättre – och dyrare

Museet tycker att Manners med fler kvadratmeter och stora salar skulle fungera bättre.

Fördelen med den fastigheten är att där finns så stora lokaler att museet kan visa upp sina viktigaste samlingar permanent.

I både Manners hus och Helkama skulle också tillfälliga utställningar få plats. I Manners kunde lokalen dessutom användas också för annan verksamhet än bara museets.

Nackdelen med det Mannerska husets 1 500 kvadratmeter är att priset är högre: Årshyran skulle landa på mellan 60 och 75 tusen euro. Därtill kommer renoveringskostnader plus kostnaderna för elektricitet.

svartvitt foto där man ser en småbåtshamn med mycket folk och bilar.
Bildtext Hangö museum förvaltar Hangös och Hangöbornas historia. Här en av museets fotografier: Östra hamnen på 1930-talet.
Bild: Hangö museum

Helkama inte lika bra

Helkamahuset är betydligt mindre, endast drygt 600 kvadratmeter stort. Årshyran blir också betydligt lägre. Den skulle ligga på cirka 45 000 euro. I summan ingår renoveringarna men inte elektriciteten.

Men med så små lokaler måste museet fortsätta hyra lagerlokaler på annat håll för de föremål som inte är utställda.

Ska det gå vägen nu?

Museets nuvarande lokaler vid Nycandergatan 4 är endast 310 kvadratmeter. Museet hyr därför närmare 500 kvadratmeter i Leira-fastigheten i Ekenäs där en del av museets samling lagras.

Den interna hyran för museet i Hangö är i dag cirka 16 000 euro per år och för lagerlokalerna cirka 43 000 euro.

Kulturnämnden vill nu att stadsstyrelsen lovar jobba för nya museilokaler.

I första hand vill både museet och kulturnämnden att staden väljer att hyra Manners lokaler för museet.

Nämnden föreslår också att staden reserverar pengar under 2023 och 2024 så att nya museilokalerna kan planeras och färdigställas. Det är med andra ord stadsfullmäktige som borde reservera pengar i budgeten ifall museet ska få nya lokaler.

6.10 kl 15.49 Artikeln korrigerades med uppgiften att Mannerin konepaja fortfarande verkar i fastigheten vid Långgatan.

Diskussion om artikeln