Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Amerikanska marinkåren laddar upp för samövningar med Nylands brigad: ”Vi kan lära oss mycket av er”

Ett hundratal amerikanska marinkårssoldater har anlänt till Nylands brigad i Dragsvik för att delta i samövningar med marinen under hösten. Besöket är det första i sitt slag i Finland.

Det oktoberkalla havsvattnet stänker in över fören då den snabbgående G-båten gör ett tvärstopp, crash stop, på fjärden utanför Dragsvik.

Pretty nice, it stops on a dime, konstaterar en av de amerikanska båtförarna glatt då han hoppar iland.

En av marinens G-båtar tillhörande Nylands brigad utanför Dragsvik, oktober 2022.
Bildtext Tvärstopp med G-båten.
Bild: Thomas von Boguslawski / Yle

G-båten är de finländska kustjägarnas trotjänare och en av de första farkosterna som amerikanerna får bekanta sig med under sin vistelse vid brigaden.

– Vi kan lära oss mycket av er om operationer i grunda farvatten och skärgårdsmiljö, där stridsbåtar och andra små farkoster spelar en viktig roll, konstaterar enhetschef Michael Roeske, kapten i amerikanska marinkåren.

Kapteeni Michael Roeske, yksikön päällikkö, USA:n merijalkaväki, US Marine Corps.
Bildtext Enhetschef Michael Roeske, kapten i amerikanska marinkåren.
Bild: Thomas Hagström / Yle

Han är chef för den styrka på omkring 150 man som ska inkvarteras på brigadområdet under hösten. Två långsmala baracker har byggts uttryckligen med tanke på de amerikanska gästerna.

Nytt alliansbygge i full gång

I väntan på fullvärdigt Nato-medlemskap är Finland redan igång med det nya alliansbygget med USA. Senast i augusti var både amerikanska flottan och marinkåren på Finlandsbesök med en betydande landstigningsstyrka, komplett med stora stödfartyg och helikoptrar.

Den här gången handlar det om en mindre truppstyrka, men å andra sidan är det första gången som utländska soldater inkvarteras på brigaden för en såpass lång tid. Inte ens de svenska kollegerna i Amfibiekåren har varit på liknande besök tidigare.

Kommodori Juha Kilpi, UUdenmaan prikaatin komentaja.
Bildtext Kommodor Juha Kilpi, kommendör för Nylands brigad.
Bild: Thomas Hagström / Yle

– Det är jättefint att amerikanerna är här så länge. De bor här, vi utbildar trupper tillsammans och vi övar tillsammans, säger brigadkommendör Juha Kilpi.

Också den här gången har amerikanerna en hel del tunga fordon med sig, men de stora fartygen och helikoptrarna har uteblivit. Den här gången får de finländska arméhelikoptrarna göra grovjobbet.

Amerikanska militärfordon parkerade på Nylands brigads område i Dragsvik, oktober 2022.
Bildtext De amerikanska fordonen har försetts med tillfälliga finländska registernummer.
Bild: Thomas von Boguslawski / Yle

Fokus är på månadsskiftet november-december, då marinens huvudkrigsövning Freezing Winds äger rum. Övningsaktiviteten kommer även denna gång att märkas både till lands, till sjöss och i luften.

En av marinens G-båtar tillhörande Nylands brigad utanför Dragsvik, oktober 2022.
Bild: Thomas von Boguslawski / Yle

Närheten till Ryssland föranleder inga särskilda kommentarer.

– Det är ingenting vi oroar oss över, vi fokuserar till hundra procent på våra uppdrag här, säger Michael Roeske.