Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

“Att hoppa av en framgångsrik karriär för att göra annat innebär ofta att få tillbaka kontrollen över sitt liv”

Kvinna som står i ett rum där det syns ett bord med färgburkar och en tavla.
Bildtext Ingrid Biese är forskare i sociologi vid Social- och kommunalhögskolan. Hon har tidigare varit konsult, men hoppade av. Vid sidan av forskningen sysslar hon med sidenmålning och driver Art Place Finland, där hon bland annat håller kurser.
Bild: Malin Wikstrom / Yle

Både män och kvinnor hoppar av framgångsrika karriärer för att välja en annan karriärmodell, det visar Ingrid Bieses forskning. Hon är aktuell med en bok om män som hoppar av – och på något nytt.

Ingrid Biese är forskare vid Social- och kommunalhögskolan och har en bakgrund som konsult inom det finländska näringslivet. Nu i efterhand har hon insett att hon själv gjorde det som nu är hennes forskningsområde. Hon hoppade av, för att börja skriva på sin doktorsavhandling om kvinnor som hoppar av karriären.

– Jag ville inte börja med att undersöka kvinnor som hoppar av, eftersom jag inte tyckte att det var ett kvinnligt fenomen utan ett mänskligt. Jag började i alla fall med kvinnor eftersom det hade pågått en debatt i USA om kvinnor som hoppar av för att ta hand om barnen. Jag ville delta i debatten, men jag visste från början att jag också ville intervjua män, så det här blev en naturlig fortsättning.

Saknas tidigare forskning

Det finns ingen tidigare forskning om just män som hoppar av, och Ingrid Bieses bok Men do it too – opting out and in, är den första i sitt slag.

– Om jag ska beskriva min forskning, eller det här med att hoppa av, med ett ord så brukar jag säga kontroll. Det jag har sett hos alla som jag har intervjuat, både män och kvinnor, är att de innan de hoppar av upplever att de på något sätt saknar kontroll över sin vardag eller sina liv.

Ingrid Biese beskriver det som att alla människor behöver ha koherens, att alla behöver kunna skapa ett koherent narrativ över sitt liv för att må bra.

– Vi behöver veta vem vi är, varför vi jobbar här och varför gör vi det vi gör på det sättet som vi gör det, för att må bra.

Alla dem som hon har intervjuat har upplevt att de inte har koherens, också om de inte har kunnat uttrycka det med just det ordet.

– Så kommer de till en punkt där de upplever att de inte kan fortsätta så som de har hållit på hittills. Det är inget lätt beslut att göra och ingen lätt resa heller. Efter att de har fattat beslutet om att hoppa av måste de fråga sig och fundera på vad de vill göra istället.

De måste också fråga vad de ska göra för att inte hamna i samma situation igen.

– Det som händer när de kommer ut ur det här sökandet är att de får en större känsla av kontroll över sina liv. Det har en direkt koppling till välmående och gör att de mår bättre och känner sig mer autentiska.

Valt ett annat sätt att jobba

Ingrid Biese har intervjuat män som har lämnat framgångsrika karriärer och vanliga karriärmodeller för att leva och jobba på sina egna villkor. I boken berättar sex män från USA, fem från Finland och fyra från Storbritannien om sina upplevelser. Hon ville fokusera på dem som har framgångsrika karriärer som de lämnar.

– De flesta har börjat jobba med något annat och ändå fortsatt att tjäna pengar. De förtjänar kanske inte lika mycket pengar som på det högt betalda jobbet som de har hoppat av.

Av de män som Biese har intervjuat finns de som har sadlat om och blivit hälsovårdare, coach eller lärare, någon har startat eget och några har blivit hemmapappor.

– De har gjort det här för att de vill jobba på ett helt annat sätt, kanske ha jobb med mindre risk och mindre stress. Och också för att inte behöva jobba dygnet runt utan kunna jobba mellan 8 och 16 och sedan kunna gå hem.

Olika sociala förväntningar

Det finns skillnader mellan män och kvinnor som hoppar av och på något annat, men väldigt mycket likheter.

– Det som jag har sett är att män och kvinnor funderar på och drömmer om samma saker när de går igenom processen från att hoppa av, till att hoppa på något annat.

Det som skiljer är yttre faktorer.

– De sociala förväntningarna på män och kvinnor är väldigt olika i samhället. Också i Finland där vi idag är ganska jämställda förväntar vi oss att män ska ha karriär för att tjäna pengar och försörja en familj, medan kvinnor ska ha den vårdande rollen och sköta om barnen och familjen.

För kvinnor kan det därför eventuellt vara lättare att hoppa av, säger Ingrid Biese.

– Kvinnor kan säga att de inte kan jobba för att de behöver finnas där för barnen, fast forskning har visat att barnen inte är huvudorsaken. De är ändå den orsak som kvinnor uppger, ingen kan argumentera mot den, men för män är det svårare eftersom mannen förväntas försörja en familj.

Kvinnorna skuldbelägger sig själva

Också tanken på att hoppa av och sluta förtjäna pengar är svårare för män.

– Det bryter mot förväntningar man har i samhället, men det bryter också mot bilden av vad som är en bra man. Det är ett hot mot manligheten, och det gör det mycket svårare, men män gör det också.

Kvinna som sitter i en soffa.
Bildtext Ingrid Biese intervjuade flera män som hoppat av framgånsrika karriärer i USA och blivit hemmapappor. – Om mamman fortsatte att jobba och pappan var den som blev hemma och skötte barnen, tvätten, barnkalasen och kontakten till skolan, blev könsrollerna omvända. Det blev egentligen inte mer jämställt så att båda föräldrarna delade på vårdansvaret.
Bild: Malin Wikstrom / Yle

En annan skillnad mellan männen och kvinnorna som Biese intervjuade var att männen var mycket mer desillusionerade med arbetslivet.

– De tyckte att de hade blivit behandlade fel, eller att andra hade blivit det. De upplevde ofta att det var något fel med arbetslivet och med organisationskulturen. Kvinnorna upplevde främst att det bara hängde på dem själva om de inte orkade, ville var kvar på jobbet eller om de inte klarade av det.

Ingen ångrade sig

Ingrid Biese säger att fenomenet har vuxit och att man numera mäter det i högre utsträckning än tidigare.

– Tidigare tänkte man att det handlade om människor som säger upp sig och lämnar arbetslivet helt och hållet, men människor som har en karriär vill i allmänhet inte sluta jobba helt och hållet.

Människor behöver kunna försörja sig, det är sättet att jobba på som de säger upp sig ifrån.

– Jag tror att fenomenet har varit mycket större än man egentligen har insett, samtidigt som det är svårt att hoppa av. Men nu i och med pandemin har man börjat mäta det, också för att arbetslivet är så extremt så att folk faktiskt har börjat säga upp sig från sina jobb i större mängder. I USA talar man om The Great Resignation eller The Quit.

Ingen av dem som Ingrid Biese intervjuade, varken männen eller kvinnorna, ångrade sig.

– De var alla ganska nöjda över sin nya livsstil. Men det här är något jag ibland får kritik för i akademiska sammanhang, att jag bara tittar på människor som har lyckats, inte på dem som har misslyckats. Till saken hör att det också är symptomatiskt. När man hoppar av och omvärderar hur man vill leva och hur man vill jobba leder det till ökat välmående. Poängen med hela det här är att man vill skapa en egen definition på vad det betyder att vara framgångsrik.