Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nattarbete kan sänka företagens elkostnader betydligt – men risken för sömnproblem och arbetsolyckor ökar

Fabriksbyggnader vid en kalkfabrik.
Bildtext På Nordkalk i Pargas kommer endast en bråkdel av personalen att jobba natt, eftersom de flesta i Pargas jobbar inom administrationen.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Flera företag överväger att börja jobba mer på natten då elen är billigare och elkonsumtionen lägre. Men nattarbete passar inte alla och därför är det viktigt att diskutera med personalen.

Elbolaget Väre berättade i slutet av augusti till Yle Uutiset att de redan då diskuterat med ett tiotal företagskunder vilka möjligheter det finns att flytta sin produktion till de timmar elen är billigare. För större företag och industrier uppskattade elbolaget att mer veckosluts- och nattarbete kan leda till en inbessparing på flera miljoner euro.

Ett av de företag som planerar att införa mer nattarbete är Nordkalk i Pargas.

– Vi försöker spara där vi kan spara. Pumpar, kompressorer och belysning som vi inte behöver stängs av. Men sedan försöker vi även att flytta över, den del av arbetet som går att flytta, till dygnets billigare timmar, säger Mikael Furu, som är chef för Nordkalks brända kalkdivision.

Företagets kalkugnar är i gång dygnet runt och en tanke är att samma personal som övervakar ugnarna även skulle köra kvarnarna under natten.

Personalen har visat stor förståelse

Totalt räknar Furu med att drygt tio av de anställda i Pargas påverkas då företaget övergår till mera nattarbete. Totalt arbetar ungefär 150 personer på Nordkalk i Pargas, varav cirka 60 av dem är anställda inom produktionen.

– Personalen har bra förståelse för situationen. Alla anställda är förstås intresserade av att företaget är lönsamt och att arbetsplatserna kan bevaras. Vi har aktiva diskussioner med företagshälsovården och arbetarskyddet och försöker naturligtvis beakta våra anställdas önskemål, säger Furu.

De som jobbar nattskift får förstås också en högre lön, hur ekonomiskt lönsamt är det att flytta produktionen till natten?

– Det kan vara en mycket stor skillnad på elpriset på dagen och på natten. Elpriset kan vara flera hundra gånger dyrare på dagen, så det är helt klart en inbesparing. Men hur stor skillnad det är, är svårt att säga, säger Furu.

Ljushårig man med glasögon.
Bildtext Mikael Furu tror inte att Pargasborna kommer att märka av att fler ur personalen jobbar på kvällar och nätter.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Risken för sömnproblem och arbetsolyckor ökar

Mera nattarbete kan även vara ett sätt att sprida ut elförbrukningen jämnare under hela dygnet. Men ur en hälsosynpunkt finns det även många risker med nattskifte.

– Sömnproblem och arbetsolyckor är vanliga. Cirka två av tre personer som arbetar i treskift har åtminstone lindriga sömnproblem, säger specialforskare Kati Karhula vid Arbetshälsoinstitutet.

Långvarigt nattarbete ökar även risken för kroniska sjukdomar som till exempel typ 2 diabetes, hjärtsjukdomar och bröstcancer.

Men det finns också sådant som kan vara positivt med att jobba på natten.

– Många tycker att arbetet på natten är mera självständigt och det är också en fördel att ha mera fritid på vardagen. Föräldrar kan oftare vara hemma då barnen kommer hem från skolan och små barn behöver inte vara varje dag i dagvård, säger Karhula.

En person som sover med sportklocka i handen.
Bildtext Speciellt kvinnor drabbas ofta av sömnproblem då de jobbar natt.
Bild: YLEISRADIO / Tommi Pesonen

Äldre har tyngre att jobba natt

Men att jobba nattskift passar inte alla. Karhula säger att ungefär 10 till 20 procent av arbetstagarna inte alls passar till att jobba nattskift, inte ens som unga. Morgonmänniskor har överlag svårare att jobba natt jämfört med kvällsmänniskor.

– De som söker sig till nattjobb har ofta en naturligt senare dygnsrytm och tycker om att jobba på natten. Men om arbetsplatsen går in för mera nattarbete är det viktigt att det är frivilligt och att arbetsgivaren diskuterar med arbetarskyddet och företagshälsovården, säger Karhula.

Överlag blir det tyngre att jobba natt ju äldre man blir och många väljer oftast att i något skede gå över till dagjobb.

– Det börjar redan efter fyrtio år fyllda och det är vanligtvis tyngre för kvinnor än för män. Det beror på att kvinnor ofta har mer sömnproblem, men det har också biologiska orsaker, säger Karhula.