Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nord Stream-företagen säger att man stoppas från att komma till gasläckan – expert till Svenska Yle: “Sverige vill inte ha den ryska marinen i området”

Från 2022
Uppdaterad 06.10.2022 14:36.

Förr eller senare måste företagen som äger Nord Stream-gasledningarna få tillgång till området kring läckorna, enligt folkrättsprofessor Mark Klamberg. Frågan är om Sverige kan hålla den ryska marinen borta från sin ekonomiska zon.

De skandinaviska länderna stoppar på olika sätt de ryskstyrda företagen bakom gasledningarna Nord Stream 1 och 2 att själva undersöka rören, enligt operatörerna själva.

I ett pressmeddelande skriver operatören Nord Stream 2 AG att man inte kan undersöka rören innan ”brottsplatsen” har undersökts av polisen. Dessutom skriver man att det norska utrikesdepartementet ännu inte gett företagets fartyg grönt ljust för att avsegla till platsen för läckorna.

Karta över södra Östersjön som visar hur Nord Stream 1 och Nord Stream 2-ledningarna går öster om den danska ön Bornholm och var läckorna finns.
Bildtext Läckor på Östersjön efter misstänkt sabotage mot Nord Streams gasledningar.
Bild: TT/SVT, Harri Vähäkangas / Yle

Operatören av Nord Stream 1 skriver i ett pressmeddelande att danska myndigheter meddelat att det kommer ta 20 arbetsdagar för att få tillstånd för att kunna göra en inspektion av läckorna.

Enligt internationella regler kan det krävas en ansökan till svenska regeringen från Nord Stream för att göra en större reparation och byta ut rör på de skadade ledningarna. Även den danska regeringen väntas behöva ta ställning.

Under onsdagen begärde Ryssland att få ta del av undersökningen av Nord Stream-läckorna, men den svenska staten säger nej. Enligt justitieminister Morgan Johansson är det Sverige som ska undersöka läckorna som uppstått i svensk ekonomisk zon.

– Att ta in ett annat land i en svensk förundersökning skulle utgöra stora problem, säger Johansson enligt Svenska Dagbladet.

Svenskt beslut att spärra av området ifrågasätts

Den svenska Åklagarmyndigheten beslöt i veckan att spärra av området kring läckorna så att en brottsplatsundersökning kunde genomföras. Det här beslutet har ifrågasatts, då Sverige kan ha svårt att förklara varför man stoppar utländska fartyg från att röra sig i området.

– Jag kan förstå varför man gör det, men om det skulle dras till sin spets så kan det rättsligt utmanas av exempelvis Nord Stream som äger ledningarna, säger Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.

Mark Klamberg står vid två tavlor.
Bildtext Mark Klamberg säger att Ryssland kan flytta fram sina positioner i Östersjön om operatörerna bakom Nord Stream undersöker läckorna.
Bild: Lucas Dahlström / Yle

Klamberg säger att det fortfarande är oklart vad den rättsliga grunden för förundersökningen är. Han efterlyser mer information från polisen. Eftersom läckaget skett på svensk ekonomisk zon, men på internationellt farvatten, är de svenska myndigheternas möjligheter att utreda läckaget begränsade.

– Man kan inte driva brottsundersökningar i största allmänhet och det är det som skapar svårigheter för svenska myndigheter, säger Mark Klamberg och efterlyser mer information från polisen.

På torsdag meddelade den svenska Åklagarmyndigheten att man hävt avspärrningen kring läckan.

– Det har varit fråga om en avspärrning av ett mycket begränsat område både i tiden och till ytan. Enligt havsrättskonventionen ska hänsyn tas till skälighet och alla relevanta omständigheter när intressen står mot varandra i den ekonomiska zonen, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist som leder förundersökningen i ett pressmeddelande och fortsätter:

– I det ingår att ta hänsyn till den betydelse som berörda intressen har, såväl för respektive parter som för hela det internationella samfundet. Mot den bakgrunden gav jag direktiv om att tillfälligt spärra av och genomföra en brottsplatsundersökning,

Mark Klamberg menar att operatörerna bakom Nord Stream förr eller senare måste få tillgång till sina egna rör.

– De har ett legitimt intresse av att reparera rören. Men samtidigt finns det ett klart svenskt intresse av att inte ge den ryska marinen en ursäkt att vara i det här området under längre tidsperioder, säger Klamberg.

Ryska marinen kan bevaka området

En attack mot Nord Stream har använts som ett scenario i olika krisövningar för svenska beslutsfattare genom åren, enligt DN. I övningarna har Ryssland efter attentatet mot gasledningarna satt in militära åtgärder utanför Sveriges kust. Om operatörerna får tillgång till rören, kan det här bli verklighet, menar Klamberg.

– Det ligger i farans riktning. Och om man tittar på kartorna så ligger tre av läckorna rakt söder om Karlskrona som är den största svenska marinbasen och jag kan föreställa mig att den svenska marinen inte vill ha främmande fartyg, särskilt från Ryssland, där en längre period, säger han.

seismologiska kurvor från sprängingar
Bildtext Explosionerna på havsbottnen registrerades av svenska seismologer. På bilden den andra explosionen, som registrerades av Svenska nationella seismiska institutet.
Bild: Svenska nationella seismiska institutet

Samtidigt så ligger läckorna utanför svenskt territorialhav, om än innanför svensk ekonomisk zon, vilket gör det svårt för Sverige att förhindra ryska fartyg från att komma till platsen. Mark Klamberg tror att platserna för läckorna är noggrant utvalda.

– När man tittar på kartan så ser man att läckorna ligger alldeles utanför danskt och svenskt territorialhav. Det här framstår för mig som helt avsiktligt, säger han.

Orsak för ryska marinen att flytta fram sina positioner

Mark Klamberg är noga med att säga att det inte finns några konkreta bevis som kan avslöja vem som ligger bakom det misstänkta sabotaget. Och trots att Östersjön kokar finns det ingen tydlig ”smoking gun”.

– Men om man tänker i termer av vem har förmåga, vem tjänar på det, vem är villig att ta risken så är det mycket som pekar på Ryssland, säger Klamberg och fortsätter:

– Det kan vara frågan om någon slags avledningsmanöver där vårt fokus flyttas från Ukraina till rören, och så ger det här den ryska marinen en ursäkt att störa Sverige och Danmark.

Artikel uppdaterad 6.10.2022 kl. 14:33: Den svenska Åklagarmyndigheten har hävt avspärrningen kring läckan.

seismologiska kurvor från sprängingar

Svenska seismologens upptäckt om gasläckan blev världsnyhet: ”Vi kan se att någon har sprängt”

Seismologen Björn Lund var först ut med att bekräfta att något hade sprängts vid platserna där Nord Stream-gasen läcker ut i Östersjön.