Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stiftelse i Vörå betalade mer arvode till styrelsen än understöd till studerande – det var ett undantag, enligt ordförande

Uppdaterad 10.10.2022 06:30.
Ett mötesrum.
Bildtext Den aktuella stiftelsen i Vörå har tillgångar på 1,2 miljoner euro och har som mål att dela ut 10 000 euro i stipendier varje år. Arkivbild, bilden har inget samband med artikeln.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Svenska Yle har de senaste veckorna granskat finlandssvenska stiftelser. En av frågorna som har kommit upp gäller balansen mellan hur stora arvoden styrelsemedlemmar får i förhållande till utbetalda understöd.

En av de stiftelser som i fjol betalade mer i arvoden till styrelsen än vad man delade ut i understöd är Studiestödsstiftelsen för Kimo, Komossa och Kuoppa byar.

Stiftelsen har Vörå som hemort och de fyra styrelsemedlemmarna lyfte ifjol totalt 10 000 euro i arvoden, medan man delade ut drygt 8 000 i understöd till studerande.

Styrelseordförande Åsa Stenbacka säger att stiftelsen har som mål att dela ut stipendier för cirka 10 000 per år.

– I fjol var det 8 100 euro men året innan delade vi ut 12 500 euro så det rör sig kring 10 000 euro per år, säger Stenbacka.

Stipendendierna som delas ut går till ungdomar som kommer från någon av de tre byarna, ansökningarna brukar vara kring 30 per år.

År 2020 fick styrelsemedlemmarna arvode på totalt 8 300 euro.

Illustration av pengar som flyter omkring i blåa cirklar

Svenskspråkiga stiftelser har tillgångar på över 4,5 miljarder, det blir 15 000 euro per finlandssvensk – vem sitter på pengarna och vem får dem?

Svenskspråkiga stiftelser har en förmögenhet på närmare fem miljarder euro. Hälften av dem har Helsingfors som hemort och 2000 personer sitter i deras styrelser – här är de finlandssvenska stiftelserna i ett nötskal.

En rimlig summa, enligt ordförande

Stiftelsen äger 600 hektar skog och en del aktier. Stenbacka betonar att styrelsen har lyckats öka tillgångarna de senaste åren, och delat ut motsvarande 300 000 euro sedan starten år 1990.

– Vi har försökt förvalta pengarna så bra som möjligt, och har vi haft mer inkomster har vi ofta investerat i mera skog eller köpt mera aktier.

Totalsumman för styrelsens arvoden överraskar först Stenbacka, men hon kontrollerar siffrorna och återkommer senare samma dag. Hon förklarar summan med att det blev ovanligt många möten under fjolåret.

– Det blir automatiskt flera möten om vi har köpt skog, så då har totala mötestillfällena varit lite fler.

Var det åtta möten totalt?

– Säkert, men ska vi köpa något blir det extra möten. Varje gång tas styrelsebeslut för alla investeringar som görs. Vi har också skogsdagar då vi åker och ser på skogsfastigheterna och förvaltar egendomen

Är 10 000 euro en rimlig summa för åtta möten och skogsdagar?

– Med hänvisning till revisionen så tycker vi att det är ett rimligt arvode. Om jag jämför med andra stiftelser är det inte höga arvoden.

Stenbacka hänvisar till revisionsberättelsen där det står att de arvoden som betalts till ledamöterna är sedvanliga.

– Och med tanke på hur mycket stiftelsen har ökat (sina tillgångar, reds anm) från dess begynnelse till i dag så är det här sedvanliga kostnader eller arvoden, säger Stenbacka.

Över tid ska understöd och arvoden vara lika stora

Startkapitalet år 1990 var motsvarande 184 000 euro, enligt bokslutet för 2021 är tillgångarna nu nästan 1,2 miljoner euro.

– Så på det sättet kan man se att det är en stiftelse som ökat med nästan en miljon euro, säger Stenbacka.

En ledamot får 150 euro per möte i arvode. Samma arvode gäller för skogsdagarna. I de bokförda åtta mötena ingår skogsdagarna, men utöver det säger Stenbacka att ledamöterna kan få ett halvt arvode för till exempel undertecknande av köpebrev eller andra förrättningar.

Enligt Patent och registerstyrelsen borde stiftelserna dela ut mera understöd än vad styrelsen får i arvode, vad säger du om det?

– Det beror också på vilken verksamhet vi har haft det året. Har vi till exempel köpt mer skog så kan det ha varit flera skogsdagar.

Stenbacka säger att ser man på helheten, alltså verksamheten över flera år, så ska stipendierna som betalas ut vara minst lika stora som arvodena.