Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Borgmästaren lämnade salen under eldfängd diskussion om daghem i Helsingfors fullmäktige – ”Det här är periodens viktigaste fråga”

Från 2022
Uppdaterad 06.10.2022 10:31.
Juhana Vartiainen sitter på sin plats i fullmäktigesalen.
Bildtext Borgmästare Juhana Vartiainen (Saml) var borta under största delen av diskussionen.
Bild: Matti Myller / Yle

Helsingfors fullmäktige diskuterade löneproblem och daghemspersonal i två timmar. Samlingspartiet, SFP och Vänsterförbundet diskuterade hätskt om problemen bör lösas genom stadens eller statens åtgärder. Borgmästaren deltog endast en stund i diskussionen.

– Vi kan inte lösa den här krisen själv vad vi än gör. Det handlar också om saker som ligger på statens bord, befolkningsstrukturen och studieplatser inom småbarnspedagogiken, säger borgmästare Juhana Vartiainen (Saml).

Helsingfors fullmäktige behandlade Vänsterförbundets fullmäktigegrupps motion, som krävde att staden ritar upp ett program för att lösa personalkrisen. I motionen lyfts speciellt småbarnspedagogiken upp, men också social- och hälsovården.

Vi offentliggör löneprogrammet i morgon, då vi berättar om det för personalen

Nasima Razmyar (SDP), biträdande borgmästare med ansvar för fostran och utbildning

Motionens författare, Titta Hiltunen (VF), började sin taltur genom att bestrida att det skulle handla om befolkningsstrukturen.

– Det finns många städer där befolkningsstrukturen är betydligt mindre gynnsam.

Titta Hiltunen
Bildtext Titta Hiltunen (VF) var författare till motionen.
Bild: Markku Pitkänen / Yle

Hon och många andra lyfte upp Helsingfors problem med att betala ut löner till sina anställda. Många anställda har fått fel lön eller helt blivit utan lön sedan i våras, då Helsingfors tog i bruk ett nytt löneutbetalningsverktyg, Sarastia.

– Vi måste betala ut rätt lön och i rätt tid. Det här har orsakat stor skada till både personalen och stadens rykte. Nu ska vi betala 50 euros kompensation till de som drabbats. Det räcker verkligen inte, säger Hiltunen.

Borgmästaren lämnade salen under diskussionen

Borgmästare Juhana Vartiainen var borta under största delen av diskussionen, vilket väckte kritik.

– Jag tycker det är riktigt dåligt. Det är många frågor som vi inte fått svar på, bland annat hur det här årets fem miljoners löneprogram ska se ut. Jag undrar om vi är mitt i en ledarskapskris, saker framskrider inte, säger Eveliina Heinäluoma (SDP).

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma puhuu seisten omalla paikallaan eduskunnan istuntosalissa.
Bildtext ”Jag undrar om vi är mitt i en ledarskapskris”, sade Eveliina Heinäluoma (SDP) då borgmästaren var frånvarande under diskussionen.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Det verkar som vi är rätt enstämmiga, till skillnad från tidigare år. Jag hoppas att vi alla är redo att mångdubbla löneprogrammet i nästa års budget

Mia Haglund (VF)

Nasima Razmyar (SDP), biträdande borgmästare med ansvar för fostran och utbildning, svarade på frågorna i stället för borgmästaren.

– Vi offentliggör löneprogrammet i morgon, då vi berättar om det för personalen.

Kvinna tittar rakt in i kameran och står framför centrumbiblioteket Ode.
Bildtext Helsingfors nya löneprogram offentliggörs i morgon, säger Nasima Razmyar (SDP), biträdande borgmästare med ansvar för fostran och utbildning.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

”Vi har det värre än den privata sektorn”

Speciellt Vänsterförbundet och Socialdemokraterna kom med hård kritik mot Samlingspartiets fullmäktigegrupp.

– Samlingspartiets ledamot Sari Sarkomaa tackade staden för att ha löst lönekrisen. Jag kan inte hålla med. Hur många löner är fortfarande obetalda? säger Ville Jalovaara (SDP).

– Om det för någon här i salen blev oklart vad jag nyss sa om lönestrulet, så är saken verkligen inte ännu löst, problemen fortsätter. Och jag konstaterade här tidigare att det är bra att ärendet nu har fått ny fart, svarade Sari Sarkomaa (Saml).

Historian tutkija Ville Jalovaara.
Bildtext Hur många löner är fortfarande obetalda? undrar Ville Jalovaara (SDP).
Bild: Sini Järnström/ YLE

– Jag är glad att höra att även Samlingspartiet ser att personalläget är ett problem, så har det inte varit under tidigare fullmäktigeperioder. Läget har redan länge varit kritiskt, nu är det akut. Många av de problem vi kämpar med är orsakade av tidigare års beslut, säger Mia Haglund (VF).

Leende kvinna i halvbild.
Bildtext Mia Haglund (VF) kritiserade Samlingspartiet för att delvis ha orsakat personalkrisen under tidigare fullmäktigeperioder.
Bild: Catariina Salo

Pia Pakarinen (Saml), tidigare fullmäktigeperiods biträdande borgmästare med ansvar för fostran och utbildning, höll ett längre fördrag där hon efterlyste ett seminarium för både stadens anställda, beslutsfattare och invånare kring problematiken.

– Merparten av huvudstadsregionens företag har problem med personalläget. Men läget är betydligt mer kritiskt inom den offentliga sektorn, vi har det betydligt värre. Det här är fullmäktigeperiodens viktigaste fråga. Vi måste försöka lösa frågan på alla fronter.

Pia Pakarinen står i ett tomt mötesrum.
Bildtext ”Det här är fullmäktigeperiodens viktigaste fråga”, säger Pia Pakarinen (Saml) om personalkrisen.
Bild: Jaani Lampinen / Yle

Enighet inför budgetförhandlingarna efterlystes

Fullmäktige godkände tjänstemännens förslag om att motionen är slutbehandlad.

I sitt svar till motionen skriver tjänstemännen att staden redan försöker lösa problemen på flera olika sätt, bland annat genom löneprogrammet, genom att få branscherna i personalkris att verka positivare i media och genom att bli bättre på att rekrytera utländsk personal.

Vänsterförbundets gruppordförande Mia Haglund tackade till slut fullmäktige för en bra diskussion, och hoppades att viljan att lösa problemen skulle sträcka sig ända till höstens budgetförhandlingar.

– Det verkar som vi är rätt enstämmiga, till skillnad från tidigare år. Jag hoppas att vi alla är redo att mångdubbla löneprogrammet i nästa års budget.

Artikeln uppdaterad 6.10 klockan 10.31 med ett citat av Sari Sarkomaa.

Diskussion om artikeln