Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Språkbadselevernas texter ”utgår och kretsar kring jagets trygga tillvaro” – Camilla Rosvall disputerar om elevernas val i studentskrivningen

Universitätslärare på Åbo Akademi Camilla Rosvall
Bildtext Universitätslärare Camilla Rosvall
Bild: Åbo Akademi

Allt fler för detta språkbadselever deltar nuförtiden i studentskrivningar i A-svenska. De skriver på ett språk som inte är deras modersmål. Påverkar det deras sätt att skriva?

Det frågade sig också universitetsläraren Camilla Rosvall. Hon började forska i saken och nu disputerar hon vid Åbo Akademi med avhandlingen ”Tänk före du skriver”. Uppgiftsmiljö som utmaning och möjlighet för examinander med språkbadsbakgrund i studentexamensprovet i A-svenska.

Pärm på Camilla Rosvalls doktorsavhandling Tänk före du skriver (2022)
Bildtext Avhandlingens pärm
Bild: Peter Lüttge / Yle

Hon undersökte den sista och tredje delen som kallas för skriftlig färdighet. Där producerar man en egenhändigt skriven text. Här kan eleven välja mellan fyra olika skrivuppdrag. Man får välja bara en uppgift.

Tre olika genrer

Vad har du undersökt?

- Jag har utgått från uppgiften, uppdraget att skriva, och har identifierat genrer. På det här sättet har jag ramat in uppgiften i en personlig genre, en mera faktabaserad genre och en analytisk genre.

- Inom den personliga genren erbjuder man upplevelser av olika slag. I den mera faktabaserade genren ska man överföra information och i den tredje är det meningen att man ska ta ställning, bedöma eller övertyga.

- Detsamma gjorde jag sedan också med elevernas texter för att kunna se kopplingen för att se hur före detta språkbadselever skriver. Följer de samma genrer som uppgifter eller finns det skillnader?

Vilken av typerna väljer språkbadselever mest?

- När en personlig genre erbjuds så väljs den. Jag undersökte sex examinationstillfällen men den fanns bara med i tre av dem. Om den personliga genren inte finns väljer de helst den analytiska genren.

- Men även om utgångspunkten är en analytisk genre väljer studenten att skriva utgående från sina egna erfarenheter. Det är alltså inte ställningstagandet som sticker fram.

När en personlig genreram erbjuds inom språkprovets sista del, skriftlig framställning, skrivs det inom denna genreram.

― ur Camilla Rosvall: Tänk före du skriver (2022)

Är det här ett problem?

- Språkbadselever får rätt så höga poäng i delen om skriftlig färdighet, så det betyder att de inte har några stora utmaningar i sitt skrivande.

- Det handlar om ett urval. Att andraspråksskribenter även vågar skriva andra typer av texter än just berättande texter och utgående från jag-perspektivet. Att de vågar ta sig an en utmaning att utveckla sitt skrivande.

För vem har du skrivit avhandlingen?

- För språkbadslärare ute på fältet, för språkbadsklasslärarstuderande, för sådana som jobbar med barn som har svenska som andraspråk, forskare och alla andra intresserade.

Ute på fältet

Men vad säger språkbadslärare om resultaten hon kommit fram till? Vid Keskuskoulu i Vasa finns Benita Nordgren som har jobbat som språkbadslärare i trettio år.

Benita Nordgren.
Bildtext Språkbadslärare Benita Nordgren
Bild: Benita Nordgren

- Jag har själv skrivit studenten på finska och mitt modersmål är svenska. Jag valde när jag skrev uppsatserna att ta det säkra för det osäkra och skriva så personligt som möjligt, så att det blir så rätt som möjligt. Så det kan jag tänka mig kan ligga bakom här.

Har språkbadselever ett svenskt jag utifrån vilket de skriver?

- Jag skulle inte säga att de har ett svenskt jag eller ett finskt jag. Jag skulle säga att de har ett språkbadsjag. De fungerar på språkbadsspråket när det krävs, och på sitt modersmål när det krävs.

Vi är nog komplexa personligheter allihopa

― Benita Nordgren

- Men de har en förmåga att använda den kunskap som de har lärt sig på sitt modersmål för att producera också på språkbadsspråk.