Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Personal vid värst drabbade daghem i Helsingfors ska få löneförhöjning på 150 euro – nytt löneprogram för att underlätta personalkrisen

Daghemsbarn på promenad tillsammans med en vuxen.
Bildtext Särskilt inom småbarnspedagogiken har personalsituationen länge varit svår, men nu beskrivs läget som katastrofalt.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Helsingfors löneutvecklingsprogram på fem miljoner euro ska framför allt riktas till yrkesgrupper där staden nu har svårt att rekrytera tillräckligt med behörig personal.

En stor grupp är de som arbetar i daghemmen. Av de ungefär 2600 personer som berörs av programmet arbetar 900 inom småbarnspedagogiken.

Staden har valt ut vissa daghem där man bedömt att situationen är särskilt allvarlig. Personal vid de daghemmen kommer att få omkring 150 euro mer per månad.

Tillägget ges åtminstone till en början för en period på två år, men Asta Enroos, chef för personalpolitik vid Helsingfors stad, säger att det inte är hugget i sten att löneprogrammet upphör efter två år.

– Vi har ännu inte slagit fast vad som händer efter två år, vi väntar oss heller inga mirakellösningar inom den perioden. Säkert är att det inte sker några abrupta förändringar, säger Enroos.

Svenska daghem med i programmet

Enroos säger att svenskspråkiga daghem finns med i programmet.

– Det finns enheter inom den svenska verksamheten där behovet av behörig personal är så stort att det sticker ut även i den här överlag kritiska situationen.

Daghemmen har valts ut för att förebygga regional ojämlikhet inom småbarnspedagogiken eller på grund av en särskilt svår rekryteringssituation.

Det är även tillåtet för någon som redan arbetar för staden att söka sig till en annan enhet där man får lönetillägget.

– Vi kommer inte att ha någon karens eller begränsningar, situationen vid de här enheterna är sådan att det inte är ändamålsenligt, säger Enroos.

Arkitekter och serviceansvariga får också påökt

Andra yrkesgrupper som lönehöjningarna riktar sig till är ungdomsledaruppgifter, ansvariga för service och matservice vid servicecentraler, samt vissa grupper inom ekonomiförvaltningstjänsterna.

Också olika arkitektuppgifter finns med bland de uppräknade, bland annat inom detaljplaneringen och inom lokaltjänster och museer.

Diskussion om artikeln