Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Det blir enklare att få fälla träd som skuggar solpaneler i Raseborg

Från 2022
Solpaneler på ett tak.
Bildtext Träd som inte har väsentlig betydelse för stadsbilden kan få fällas.
Bild: Esa Huuhko / Yle

Det ska vara enklare att fälla träd på stadens mark som skuggar solpaneler i Raseborg. Tekniska nämnden ställer sig positiv till att träd som inte har väsentlig betydelse för stadsbilden ska få fällas.

Det har blivit vanligt att människor som installerar solpaneler på sina hus kontaktar staden för att fälla träd. Det har inte tidigare funnits något principbeslut om hur staden förhåller sig till det.

Tidigare hade staden en strikt linje när det gäller satellitantenner. Fastighetsägare fick tillstånd att ta bort dem endast om det kunde motiveras med beståndsvårdande orsaker.

Nu är tanken att fastighetsägare som vill fälla träd som skuggar solpaneler lättare ska få tillstånd att fälla träd på stadens mark om träden inte har stor betydelse för stadsbilden.

Mäntyjen latvustoa.
Bildtext Det behövs tillstånd för att fälla träd som skymmer solpaneler.
Bild: Petri Aaltonen / Yle

Den som vill fälla träd som skuggar solpaneler ska alltid ansöka om tillstånd av staden. Fastighetsägaren får då köpa träden på rot och själv betala för fällningen och för att virket och hyggesresterna transporteras bort, har tekniska nämnden beslutat.

Diskussion om artikeln