Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Snart ska Finland integrera varje invandrare utgående från personens egna behov

Uppdaterad 07.10.2022 17:00.
Invandrare får undervisning
Bildtext Invandrare ska få ett bättre stöd i integrationen i ett tidigt skede.
Bild: Terhi Liimu / Yle

Regeringens mål är att alla ska få det stöd de behöver så fort som möjligt. Tjänsterna för invandrare ska effektiveras i kommunal regi. Fokus ligger bland annat på kvinnorna.

Regeringen har gett över en ny integrationslag till riksdagen. Det har funnits ett stort intresse för lagförslaget redan under beredningsskedet. Ett tecken på det är att det kom över 200 utlåtanden på lagförslaget under remissrundan.

Målet är att kommunerna ska ta över invandrartjänsterna 1.1.2025. Det här sker samtidigt som kommunerna också ska ta över sysselsättningstjänsterna.

Arbets- och näringsminister Tuula Haatainen (SDP) säger att målet med reformen är att invandrare ska få ett bättre stöd i integrationen redan i ett tidigt skede.

Det är det första skedet som är det mest kritiska. Då görs genast en kartläggning av vad personen kan så att det är lättare att genast få jobb i Finland.

Språkundervisningen ska också bli mera systematisk. Kommunerna ska följa upp hur kunskaperna i finska eller svenska framskrider och erbjuda mera undervisning vid behov. Det ska också bli fokus på arbetsterminologi.

Kvinnor behöver mera stöd för att komma ut i arbetslivet

Finländarna blir allt äldre och det råder redan nu arbetskraftsbrist inom vissa områden.

– Invandringen blir allt viktigare i ett allt gråare Finland. Finland behöver invandring för att trygga välfärdssamhällets finansieringsgrund och för att arbetsgivare ska hitta kunnig arbetskraft, säger Haatainen.

Ett av problemen i dag är att få invandrarkvinnor kommer ut i arbetslivet. Framöver ska invandrarkvinnor som sköter barn hemma få språkundervisning och mera kunskap om finländska dagvårdstjänster.

Att integrera mammorna bättre i samhället är också en fördel för barnen. Mammorna har bättre förutsättningar att hjälpa sina barn i skolan och ut i samhället.

Integrationen kan inte endast ske på arbetstid

Sysselsättningsgraden är också låg bland flyktingar. De bär ofta på fysiska och psykiska trauman som försvårar deras vardag. Enligt Haatainen går det att ge dem mera stöd och hjälp för att öka sysselsättningen.

Flyktingbarn som anländer till Finland utan föräldrar behöver särskilt stöd. De ska placeras i gruppfamiljehem och får stöd tills de fyller 25 år.

– Men integrationen sker inte endast under arbetstid. Alla måste känna sig välkomna.

Samhället måste vara öppnare för att ta emot invandrare, säger Haatainen. Här har organisationer, föreningar och andra aktörer en viktig roll.

Många organisationer har redan nu en viktig roll i integreringen och så ska det vara också efter att den nya lagen träder i kraft.