Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska Hangöpolitikerna på nytt säga ja eller nej till solkraftspark på Östra industriområdet

Uppdaterad 11.10.2022 12:29.
Industritomt på Hangö Östra industriområde som håller på att slya igen.
Bildtext På Hangö östra industriområde håller de gamla bilplanerna på att växa igen. Nu kan där bli en solkraftpark.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Förslaget om att reservera ett 49,8 hektar stort område för ett nätsolkraftverk på Östra industriområdet i Hangö går till stadsstyrelsen igen på måndag (10.10).

Stadsdirektör Denis Strandell som berett ärendet föreslår att staden reserverar marken åt företaget Better Energy Finnish Solar 315 för en period på fem år.

Företaget har föreslagit en reserveringsavgift på 9 960 euro för hela tiden, vilket gör 1 992 euro i året.

Förslaget till stadsstyrelsen är, att man godkänner reserveringsansökan och att man gör upp ett reserveringsavtal och ett separat arrendeavtal. Sedan, när projektet är klart att förverkligas, börjar arrendekontraktet löpa.

Solpaneler på taket till ett köpcentrum.

Danskt bolag vill bygga jättesolkraftverk i Hangö

Skulle vara det största solkraftverket i Finland just nu.

Området som företaget vill hyra består av cirka 40,2 hektar detaljplanerad mark och cirka 9,2 hektar oplanerad.

Området ligger invid järnvägen nära den lokala ryttarföreningens stall. Staden ser att det skulle vara möjligt att ordna förbindelse till området via den mark som Hangöudds Ryttare arrenderar.

Det finns också ett företag där, LWG-Transport som arrenderat ett cirka 1 200 kvadratmeter stor område, men enligt arrendekontraktet kan företaget vid behov anvisas en annan plats.

Solpanelervid Östra industriområdet i Hangö invid Fermions fabrik.
Bildtext På Hangös östra industriområde finns redan ett område med solpaneler, men nu finns det planer på betydligt flera.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Dessutom måste man beakta att Hangon Puhdistamo har planer på att förnya sin avloppslinje från sin anläggning ända till Hangö vattens reningsverk för avloppsvatten. Den här rörlinjen måste beaktas av solenergiföretaget.

Frågan om solkraftsparken har redan en gång remitterats och en gång dragits bort från listan i stadsstyrelsen.

I princip är beslutsfattarna positiva till solenergi, men de ansåg första gången då ärendet behandlades att det dök upp plötsligt. Här kan du lyssna på den diskussionen.

Hangö grälar om solpaneler

39:12

Andra gånger var det stadsdirektören själv som ansåg att han inte hunnit bereda ärendet tillräckligt väl (artikeln är bakom betalmur).

Komplettering 11.10.2022 klockan 12.30:
Stadsstyrelsen beslutade 10.10.2022 godkänna förslaget och reservera området för Better Energy Finnish Solar. Men reserveringen gäller en period på tre år, inte fem. Områdets gränser preciseras enligt beslutet när markarrendeavtalet godkänns.

Diskussion om artikeln