Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Teleoperatörernas beredskap för strömavbrott är på toppnivå – tjänsterna kan fortsätta fungera i flera dagar

Från 2022
Uppdaterad 11.10.2022 08:43.
Matkapuhelinverkon tukiasema.
Bildtext Avbrotten skulle vara mellan en halv till två timmar långa och skulle huvudsakligen beröra områden som är mer tätbefolkade.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

Energikrisen i Europa kan bli så svår den här vintern att det i Finland kan bli nödvändigt att börja med planerade elavbrott. Teleoperatörernas beredskap är ändå på god i Finland, också internationellt sett.

De planerade elavbrotten skulle vara mellan en halv och två timmar långa och skulle huvudsakligen beröra områden som är mer tätbefolkade.

Telefonnäten är också beroende av strömtillförsel, men enligt teleoperatören DNA:s tekniska chef Ville Virtanen är beredskapen för strömavbrott på en mycket hög nivå då man jämför med resten av Europa.

– Vi har fått väldigt klara direktiv från myndigheterna när det gäller hurdan beredskap det ska finnas för alla tänkbara situationer, säger Virtanen.

Hela telefonibranschen har länge förberett sig på möjliga elavbrott. Skulle exempelvis en central mast inom nätverket sluta fungera så hålls problemet lokalt tack vare att signalerna kan riktas om via stödenheter. Telefonmasterna kan fortsätta fungera med energi från batterier i två till fyra timmar.

Ville Virtanen är teknisk chef för teleoperatören DNA. Han ser rakt in i kameran.
Bildtext Ville Virtanen är teleoperatören DNA:s tekniska chef.
Bild: DNA

För att sänka energianvändningen på masterna kan man också begränsa mobildata. 5G nätverket är det som tar mest energi.

– Det verkar inte finnas någon större skillnad när det gäller förberedelserna på landsbygden och i städerna. Kraven för telefonmasternas beredskap är de samma i skärgården och på fastlandet, säger Virtanen.

Vid riktigt långvariga elavbrott så finns också en lång rad av alternativa strömkällor vid telefonmasterna som kan hålla telefon- och SMS-tjänsterna igång i flera dagar. Det rör sig om allt från batterier till dieseldrivna generatorer.

Elavbrott hör till räddningsväsendets vardag

Även räddningsverket är långt beroende av telefontjänsterna.

Räddningschef Torbjörn Lindström vid Egentliga Finlands räddningsverk är inte speciellt oroad över planerade elavbrott.

– Om telefonnäten slås ut helt och hållet är det naturligtvis ett stort problem, men om vi tänker på ett planerat strömavbrott på två timmar har det inte en stor inverkan. Nu har vi också höststormar på väg vilket betyder att vi lever med strömavbrott nästan dagligen, säger Lindström.

Skulle telefonnätet sluta fungera, har också räddningsverket alternativa kommunikationsmetoder till sitt förfogande.

– Vi använder oss mycket av de vanliga kommersiella telefonnäten. Sedan finns också myndigheternas egna radionätverk. Det används för att larma brandkårer och intern kommunikation.

Skulle all annan kommunikation misslyckas föreslår Lindström att man helt enkelt tar sig till närmaste brandstation och knackar på dörren.

Vad gäller beredskapen i skärgården säger Lindstöm att den kanske till och med är bättre än i städerna då det kommer till elavbrott.

– Då det handlar om väder och vind är nog skärgården bättre förberedd. De har levt med samma problem hur länge som helst. I städerna kan det finnas större utmaningar, säger Lindström.

Man ser rakt in i kameran. Tegelbyggnad i bakgrunden.
Bildtext Torbjörn Lindström är räddningschef vid Egentliga Finlands räddningsverk.
Bild: David Fagerudd / Yle

Telefonnätet fungerar flera dagar vid elavbrott

4:35

Diskussion om artikeln