Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Över 50 timmars arbetsveckor inom var tredje organisation i Finland – distansarbete kan göra det svårare att skilja på arbete och fritid

Från 2022
Dator på utsträckta ben.
Bildtext Många organisationer saknar överenskommelser om hur mycket arbete som ska utföras på utsatt arbetstid.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

I var tredje organisation i Finland förekommer arbetsveckor på över 50 timmar, rapporterar Arbetshälsoinstitutet. En orsak är att distansarbetet gör det svårare att skilja på arbete och fritid.

Arbetshälsoinstitutets verktyg återhämtningsräknaren har avslöjat ett oroväckande fenomen – i mer än en tredjedel av organisationerna i Finland finns personer som kontinuerligt jobbar över 50 timmar per vecka. En längre arbetstid var aningen vanligare i stora företag än i små eller mikroföretag.

Enligt lagstiftningen borde den totala arbetstiden inte överstiga 48 timmar i veckan.

Forskningsprofessor Mikko Härmä säger i ett pressmeddelande att individuell flexibilitet i arbetstiderna förbättrar arbetshälsan, men att en ökad arbetsmängd samtidigt kan utgöra ett hot för arbetstagare med mycket fria arbetstider.

Enligt Arbetshälsoinstitutet kan arbetstagarna i 73 procent av organisationerna i allmänhet reglera både sin arbetstid och sin fritid. I organisationer där man huvudsakligen utför distansarbete fanns det större frihet.

Oklara överenskommelser inom organisationerna

Av de 1 300 finländska organisationer som besvarade återhämtningsräknaren saknar runt 30 procent överenskommelser om att arbetet utförs på arbetstid. Dessutom saknades villkor angående huruvida arbetstagarna ska vara anträffbara på fritiden.

De stora företagen var bäst på att avtala om att utföra arbetet på arbetstid. I de stora branscherna var social- och hälsovården bättre på att avtala om att utföra arbetet på arbetstid än till exempel industrin, uppger Arbetshälsoinstitutet.

Ofta föregår dessutom chefer med dåligt exempel för resten av arbetsgemenskapen. I synnerhet bland företag där man utför mycket distansarbete kunde endast 39 procent i sin egen verksamhet begränsa arbetstiden.

Återhämtningsräknaren är riktat till organisationer och används för att se till att arbetsplatsens rutiner stöder återhämtningen.

Källa: Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande

Diskussion om artikeln