Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ingen brist på ammunition när älgjakten kör igång i Östnyland – men hjort- och älgstammen ska minskas på många håll i regionen

En ung kvinna går i skogen med ett gevär.
Bildtext Älgjakten inleddes den 8 oktober, men många jaktföreningar avvaktar ännu på grund av det varma vädret. Det måste vara tillräckligt kallt för att förvara ett fällt djur. Köttet ska bli mört och inte ruttna då kroppen hänger i slaktlidret.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

I Lovisa och Borgå får man fälla fler hjortar och älgar än i fjol. Jakten på hjortdjur pågår från den 8 oktober till den 15 januari i Nyland.

Iina Rinne är verksamhetsledare för Lovisa jaktvårdsförening. Hon uppskattar att både älg- och hjortstammarna har minskat i Lovisaregionen och är orolig för den stora mängden licenser som Lovisajägarna beviljats.

I Lovisa får man den här säsongen 197 licenser för älg, och jägarna får alltså fälla ett vuxet djur eller två kalvar per licens. Hjortlicenserna i Lovisa är 366 till antalet och samma princip gäller där, ett vuxet eller två ungdjur.

– Med den här mängden licenser kommer stammarna inte att växa, säger Rinne. De kommer minska ytterligare.

En älg och en älgkalv.
Bildtext Markägarna får också säga sitt om älgstammen. Nylands regionala viltråd kartlägger åsikter om älgmängden i närheten av markägarnas gårdar, belåtenheten med skötseln av älgstammen i gårdens närmiljö samt hur nöjda svararna är med de möjligheter som markägarna har att inverka på jaktens planering och förverkligande.
Bild: Erik Mandre

Målet att minska älg- och hjortstammen

Beslut om hur stora stammarna ska vara fattas på nationell nivå. Det är Nylands regionala viltråd som ger målen för älgstammarna.

När man bestämmer målen tar man i beaktande data om hur älg- och rovdsjursstammarna har utvecklats, man räknar mängden älgskador, mängden trafikolyckor, älgfångstens utveckling på området och markägarnas åsikter om älgmängden.

Och just i Östnyland ska både vitsvanshjort- och älgstammen krympa under perioden 2021–2023.

Laura Fontell-Seppelin är viltplanerare på Finlands viltcentral. Hon uppger att älgstammen, och i någon mån också vitsvanshjortstammen, ska minskas i Nyland på området dit Borgå, Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Strömfors, Sibbo och Borgnäs hör.

Enligt Fontell-Seppelin är variationen på vitsvanshjortens populationstäthet stor inom området och de eventuella minskningarna på vitsvanshjortstammen riktas mot de områdena som har hög populationstäthet.

Jaktgevär med kikarsikte.
Bildtext Det har inte varit brist på ammunition åtminstone i Östnyland, uppger de jägare vi pratat med. Illustrerande arkivbild.
Bild: Mostphotos

I Lovisa är Iina Rinne ändå orolig över att de beviljade loven ska decimera stammarna alltför häftigt.

– I det stora hela har vi inget problem med för få djur, men vi har ingen jämn stam heller, utan den varierar mycket. Till exempel är terrängen i Kuggom annorlunda än den på Sarvsalö och på vissa områden finns det mer vitsvans eller mer älg.

Hur vet man då att en stam minskat?

Rinne berättar att ett sätt att veta att en stam har minskat är att räkna antalet kollisioner med inblandade djur.

– Rådjuret är det vanligaste storviltet att krocka med och mängden kollisioner har minskat varje år i Lovisa, säger verksamhetsledare Rinne.

Så här går det till när man beslutar hur många djur som får fällas

Enligt naturresursinstitutets stamuppskattning finns det 399 älgar och 1 253 hjortar i Borgå. Borgå har fått 256 licenser för älg och 631 licenser för hjort för säsongen 2022–2023.

Borgå jaktvårdsförening och verksamhetsledare Joachim Bergqvist berättar att man delar ut en del av licenserna, 133 stycken älglicenser och 468 hjortlicenser, till en början.

– Vi har ungefär samma mängd licenser i år som vi hade i fjol.

Rådjur med kid.
Bildtext Mängden kollisioner med rådjur har minskat varje år i Lovisa, berättar verksamhetsledare för Lovisa jaktvårdsförening Iina Rinne. Hon säger att det är ett tecken på att stammen minskat.

Enligt Laura Fontell-Seppelin på Finlands viltcentral sänktes målstorleken för älgstammen från förra perioden en aning bland annat för att så många intressegrupper ansåg att älgstammen var hög.

Gällande vitsvanshjorten gjordes målen för hjortstammarna från liknande utgångspunkter som för älgstammarna. Man använder data om stamstorlek, trafikolyckor, skador och en markägarenkät.

Viltrådets mål för år 2022 är att också minska vitsvanshjortstammarna på alla älgförvaltningsområden i Nyland.

Kriget i Ukraina har inte påverkat ammunitionen

Då Ryssland invaderade Ukraina i början av året pratades det om att många förbereder sig på krig genom att köpa ammunition, och att den kan ta slut i butikerna.

Joachim Bergqvist från Borgå har inte märkt att det skulle ha blivit något problem för finländska jägare, åtminstone inte den här säsongen.

– Det blir så få viltskott per jägare per år, så man kan räkna med att använda mellan noll och 20 skott per säsong. Dessutom har en jägare ofta ammunition i lager så det räcker till nästa säsong, säger han.

Joakim Bergqvist, verksamhetsledare vid Borgå jaktvårdsförening med sin hund Lyx
Bildtext Joachim Bergqvist, verksamhetsledare vid Borgå jaktvårdsförening, berättar att man inte delar ut alla älg- och hjortlicenser genast.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Höstsäsongen är djurens parningstid – var försiktig i trafiken

I Lovisa vill Iina Rinne påminna om att alla som rör sig på landsvägarna nu på hösten ska vara extra försiktiga.

– Man ska alltid ringa nödcentralen om man krockar med ett djur, även om djuret inte verkar skadat.

Polisen tar sedan kontakt med storviltsassistansen, det vill säga lokala jägare, som sköter spårning och åtgärder.

En älg springer över vägen framför en bil.
Bildtext Hösten är hjortdjurens parningstid och de rör på sig extra mycket. Krockar man med ett storvilt ska man märka ut platsen där olyckan skedde.
Bild: Yle/Siv Wester

Krockar man ska man märka platsen där krocken skedde, till exempel med en plastkasse, en plastflaska eller något annat som man råkar ha med sig i bilen.

– Om ett djur dör i en kollision är det stöld att ta med kroppen hem, påminner Rinne.

För den som vill vara extra förberedd finns ett viltolycksmärke att skriva ut här. Det kan man lämna på olycksplatsen.

Enligt viltrådets mål för älgstammen i Östra Nyland för åren 2021–2023 ska det finnas 3,5 till 4 älgar per 1 000 hektar och 10 till 12 vitsvanshjortar per 1 000 hektar.

Diskussion om artikeln