Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg behöver en ny generalplan – skulle effektivera planläggningen

Från 2022
Flygbild av Läppområdet i Karis.
Bildtext På Läppområdet i Karis har staden länge velat planlägga för en stormarknad, men landskapsplanen har satt käppar i hjulet.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Raseborgs stad saknar en generalplan som täcker hela staden. En sådan skulle behövas, tycker planläggningsarkitekten och politikerna i planläggningsnämnden håller med.

Planläggningen är det som styr vad man får eller inte får bygga på olika områden. Kommunen har i princip planläggningsmonopol och därför är det ett viktigt verktyg när man vill styra utvecklingen.

Med hjälp av en styrande egen generalplan för hela Raseborg kan staden bättre bestämma om sin markanvändning och lättare göra upp detaljplaner för enskilda mindre områden.

Generalplanen underlättar också planeringen eftersom staden då kan planlägga utan att landskapsplanen direkt styr. I Raseborg har man ibland ansett att landskapsplanens bestämmelser går stick i stäv mot vad staden själv vill.

Ett exempel på det här är Läppområdet i Karis där staden ha velat planlägga för en stormarknad med landskapsplanen har hindrat det. Också en del bostadsområden utanför centrum har stött på patrull på grund av landskapsplanen.

Nu menar Raseborgs stadsarkitekt Johanna Backas, som berett ärendet för nämnden, att en generalplan skulle hjälpa staden att använda sitt planläggningsmonopol mer effektivt.

Dessutom kan besvärsprocesserna mot planer bli kortare då besvärsrätten inte är lika omfattande i områden där staden har en gällande generalplan.

Planläggningsnämnden i Raseborg har för sin del godkänt budgetförslaget för 2023. I förslaget ingår att en generalplan för hela Raseborg borde göras upp.

Fritidsboende i Skogby

Bland de planer som planläggningens budgetförslag innehåller för år 2023 finns bland annat en plan som gör det möjligt att bygga ”fritidsboende och tillhörande verksamheter” i Skogby.

I Ekenäs gör man klart Stallörsparkens nya plan. Arbetet fortsätter med planen för Stora Kyrkogatan 20, Ystadsgården, Björknäs solkraftsområde, Ekåsens område och Båssastranden.

Avsikten är att också börja planlägga för föreningen Alfa Omegas äldreboende i Ekenäs.

I Horsbäck går planläggningen också vidare så att företags- och industriområdet kan växa.

För Karis del utreds parkering och grönområden i centrum så att det finns tillräckligt av bägge. Då skall det också bli lättare att planlägga i Karis centrum.

Dessutom fortsätter arbetet med planerna för Tryckeriteaterns och Köttkontrollens kvarter i Karis centrum.

Nordcenters område kring golfcentrumet i Pojo (Åminnegård-Råbacka) främjas, enligt budgetförslaget, som ett utredningsområde i samarbete med markägarna.

Källa: Raseborgs planläggningsnämnds mötesprotokoll 29.8.2022

Diskussion om artikeln