Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Finlands Bank: Rysslands ekonomi går starkare än man tidigare trott, men framtiden för landet ytterst dyster

Rysslands president Vladimir Putin leder via videolänk från Sotji den 27 september 2022 ett möte om jordbruksfrågor. Putin säger att spannmålsskörden blir rekordstor.
Bildtext Anfallskriget mot Ukraina som Rysslands president Vladimir Putin inledde i februari 2022 har lett till hårda sanktioner. Rysslands ekonomi klarar sig bättre än väntat men Finlands bank tror att landet på sikt är på väg in i en självförsörjande ekonomi.
Bild: Lehtikuva

Finlands Bank höjer prognosen för Rysslands BNP jämfört med prognosen i våras. Alla tecken tyder ändå på att den ryska ekonomin går mot förfall de kommande åren.

I våras förutspådde Finlands Bank att Rysslands BNP sjunker med 10 % under 2022. I dagens färska prognos har man höjt utsikten till endast minus 4 %.

Problemen hopar sig ändå för den ryska ekonomin. EU planerar införa nya importbegränsningar mot rysk råolja och oljeprodukter vid årsskiftet, medan de länder som Ryssland ser som ”vänligt sinnade” inte har visat större intresse att investera i landet.

Samtidigt börjar de sanktioner som västländerna redan infört mot ryska produkter, och det att de flesta västföretagen lämnat Ryssland allt mer ge effekt. Bland annat har priset på många importprodukter skjutit i höjden.

Dessutom skapar det ryska anfallskriget en osäkerhet bland folket. Det syns i allt svagare konsumtion bland hushållen, och att de inhemska företagen investerar allt mindre.

Den akuta finanskrisen uteblev

Ryssland lyckades ändå undvika en akut finanskris med hårda räntehöjningar, och därtill ledde de höga priserna på utländska varor till att importen kraftigt backade. Det i sin tur betyder att den exportnivå (bland annat till Kina, Indien och Turkiet) som Ryssland ännu mäktar med är högre än importnivån. Nettoexporten har alltså ökat kraftigt i år.

Allt detta har lett till att bruttonationalprodukten minskade mindre än väntat, säger Finlands bank i sin rapport.

Men framtiden är blek. Finlands Bank räknar med att BNP år 2023 sjunker med ytterligare 4 %. Därefter kan ekonomin hitta en tillfällig balans och stiga lite år 2024.

Ryssland på väg mot isolerad ekonomi

Längre framöver kommer Ryssland ekonomiskt sett att isoleras från stora delar av världsekonomin. Finlands bank skriver att landet är på väg in i en självförsörjande ekonomi, en återgång till det normala finns inte i sikte.

Samtidigt säger också Finlands Bank i likhet med så många andra som försöker förutspå Rysslands framtid att osäkerheten är stor.

Om landet skulle dra sig tillbaka bakom Ukrainas lagliga gränser och börja förhandla om fred kunde man tänka sig att de ekonomiska sanktionerna lättar och Ryssland återhämtning går snabbare.

Som känt verkar det här alternativet ändå mycket osannolikt just nu.

I framtiden kommer det dessutom att bli svårare att göra prognoser över den ryska ekonomin. Ryssland publicerar inte mera månatlig statistik över utrikeshandeln, budgetdetaljer eller banksektorns stabilitet.

Finlands Bank misstänker att de ryska myndigheterna på så vis vill göra det svårt för västländerna att räkna ut vilken effekt sanktionerna har.