Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nytt bostadsområde planeras i Gerby – planläggningsarkitekt Oliver Schulte-Tigges vill bevara så mycket som möjligt av skogen

Uppdaterad 11.10.2022 10:57.
Oliver Schulte-Tigges
Bildtext För planläggningsarkitekt Oliver Schulte-Tigges är det viktigt att höra vad invånarna har för åsikter om det nya bostadsområdet.
Bild: Johannes Björkqvist / Yle

Bostadsområdet Gerbybrinken i Gerby planeras för 300 invånare. En del av skogen som finns där för tillfället ska fällas och det är många kritiska till.

Ett nytt bostadsområde för 300 personer planeras som bäst i Gerby i Vasa mellan Tallmarksvägen och Strandviksvägen. Området får höghus, radhus och egnahemshus.

– Tanken är att det ska finnas ungefär 50 bostäder i höghusen, 50 radhusbostäder och tio egnahemshus. Höghusen ska vara endast tre till fyra våningar höga, säger planläggningsarkitekt Oliver Schulte-Tigges.

Området där Gerbybrinken planeras är för tillfället ett skogsområde. Skogen skulle därmed fällas och en väg skulle binda ihop Nyskogsvägen med Strandviksvägen.

– Går allt som planerat kan vägbygget inledas 2024 och husen kan börja byggas 2025. Tanken är att det ska finnas hus på bägge sidorna av vägen.

Går allt som planerat kan vägbygget inledas 2024 och husen kan börja byggas 2025.

Bostäderna ska enligt Schulte-Tigges byggas i traditionell stil sett till form och färg, mycket likt Gerby daghem.

Oliver Schulte-Tigges
Bildtext Så här ser skissen över det nya bostadsområdet Gerbybrinken ut.
Bild: Johannes Björkqvist / Yle

”Mycket skog bevaras”

Av det ungefär 13 hektar stora detaljplaneområdet skulle 70 procent vara park eller skog även i fortsättningen menar Schulte-Tigges.

– Idén är att vi använder oss av originaltanken från 70-talet, alltså att det blir mycket skog runt området och på tomterna.

Oliver Schulte-Tigges
Bildtext Spånbanan, som på vintern är ett skidspår, blir kvar.
Bild: Johannes Björkqvist / Yle

Många kritiska mot bostadsområdet

Området där Gerbybrinken planeras används flitigt av invånarna som bor i närheten och många är kritiska mot planerna. En namninsamling mot planerna har för tillfället skrivits under av över 1150 personer.

Där står det bland annat: ”Med denna adress motsätter vi oss byggandet av bostadsområdet i Gerby, planerat av Vasa stad. Den närliggande skogen är viktig för områdets invånare. Under de senaste årens exceptionella förhållanden har betydelsen av närliggande skogar betonats och rörelsen i naturen har tydligt ökat.”

Varför planeras det då mer i Gerby som redan är en stor stadsdel?

– I de generalplaner och delgeneralplaner som planerats så har det bestäms att det ska byggas mer i Gerby. Utifrån de bestämmelserna har jag gjort mitt arbete. Om man vill göra det här annorlunda måste hela ärendet diskuteras igen och det är en större politisk diskussion. Då måste man fråga sig var man ska bygga i Vasa och hur mycket skog som ska fällas.

Kan planerna ändras om tillräckligt många skriver under adressen?

– Naturligtvis kan de ändras, men för det krävs en större diskussion. Jag förstår alla som är kritiska emot Gerbybrinken eftersom de har trivts i skogen, det är ingen trevlig sak när man hugger ner skog.

Gerby daghem ligger intill det planerade området

Daghemmet Gerby daghem ligger bara ett stenkast från skogen och området där Gerbybrinken planeras. Enligt Schulte-Tigges vill de även i fortsättningen att barnen ska kunna vistas i naturen.

– Våra skisser innehåller bra möjligheter för daghemsbarnen att kunna vistas i skogen även i framtiden. Vi funderar även på en separat parköppning som barnen kan använda sig av, så parken kommer att vara nära trots bostadsområdet. Vi har en bra kommunikation med daghemmet.

Oliver Schulte-Tigges
Bildtext Nyskogsvägen som går bredvid Gerby daghem (till vänster) skulle fortsätta genom skogen. På bägge sidorna av vägen skulle det byggas nya bostäder.
Bild: Johannes Björkqvist / Yle

Schulte-Tigges säger att mycket ännu är oklart och under planering. Han menar att kontakten med invånarna är viktig.

– Jag vill ha mycket kontakt med invånarna och jag hoppas att deras synpunkter på området når mig. För mig är det viktigt att höra vad invånarna har att säga.

Senare i år kommer staden att begära in synpunkter på delgeneralplanen för Gerbybrinken.

”Vi behöver skogen, och vill inte att den ska förstöras!”

Några av de argument som lyfts i debatten mot det planerade bostadsområdet är rekreationsmöjligheterna, naturen och mångfalden.

– Jag tycker att det är väldigt synd, jag är själv uppväxt i de här skogarna, och nu har mitt eget barn samma möjlighet som jag hade då. Vi lär oss terrängcykling i skogen, plockar bär och lär känna växter. Så det är väldigt synd tycker jag, säger Gerbybon Marika Linna om planerna på Gerbybrinken.

Britt-Marie Strandvall, föreståndare Gerby Daghem, tycker också att det är synd att skog förstörs på ett fint område. Daghemmets barn rör sig dagligen i skogen och trivs bra där. Hon betonar också de fina idrottsmöjligheterna som skogen och området idag erbjuder.

– Idrottsbanan i skogen gynnar hela Gerbyområdet, både barn och vuxna. Vi behöver skogen, och vill inte att den ska förstöras!, säger Strandvall.

Naturens mångfald, rekreation och betydelsen av att bevara skog också i tätbebyggda områden är några av de saker som Birthe Veijola från Vasa Miljöförening lyfter fram. Hon förstår att planerna för området väcker starka känslor.

– I Gerby har skogsområdet varit ännu större tidigare, under senaste åren har det byggts nya bostadsområden i norra delarna av Västervik. Så man kan tänka att folk tycker att måttet är rågat, det är bra som det är nu, säger Weijola.

Vad borde göras istället?

– Måste det byggas i Gerby, så inte här åtminstone. Hitta ett annat ställe, det finns andra områden. Men förstör inte det här området som är ett befintligt rekreationsområde, säger Strandvall.

Artikeln uppdaterad 11.10.2022 kl 10:57 med kommentar av Marika Linna, Britt-Marie Strandvall och Birthe Weijola. Intervjuade av Rasmus Karlsson.

Diskussion om artikeln