Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sannfinländarna vill sänka straffbarhetsåldern till 14 och skärpa straffen för allt utom hatbrott

Leena Meri i riksdagen
Bildtext Leena Meri presenterade en kriminalpolitik som bygger på tuffa straff.
Bild: Pekka Tynell / Yle

I sitt första kriminalpolitiska program lånar Sannfinländarna friskt av Sverigedemokraterna. Partiet kräver skärpta straff och hårdare tag mot kriminella med invandrarbakgrund.

Sannfinländarna vill ha tuffare tag mot unga som begår brott. Åldersgränsen för straffrättsligt ansvar bör enligt partiet sänkas från nuvarande 15 år till 14 år eller lägre.

– Det finns unga gäng som förhärligar våld, bär eggvapen på allmän plats och rånar andra människor. Dessa måste stoppas innan det är för sent, säger riksdagsledamoten Lena Meeri (Sannf) vid en presskonferens.

Meri som är ordförande för riksdagens lagutskott presenterade på måndagen partiets första kriminalpolitiska program.

Sannfinländarna sticker inte under stol med att man tagit inspiration från Sverigedemokraterna som valde segregation och kriminalitet som sina stora valteman.

– Finland är på Sveriges väg så länge vi fattar samma invandringspolitiska beslut som man har gjort i Sverige, sa Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra vid presskonferensen.

Sannfinländarna vill ha hårdare tag mot invandrare som begår brott och skärpa straffen för vålds- och sexualbrottslingar.

Det här vill Sannfinländarna

Sänk åldersgränsen för straffrättsligt ansvar från nuvarande 15 år.

Skärp straffen för brott mot liv samt vålds- och sexualbrott. Låt brottslingarna sitta av hela straffet.

Mängdrabatten ska slopas för dem som döms för flera brott samtidigt.

Livstidsstraffen ska förlängas. Farliga fångar ska tillbringa resten av sina liv i fängelset.

Tidsbestämda fängelsestraff ska kunna förlängas för pedofiler och serievåldtäktsmän om det finns risk för nya brott efter avtjänat straff.

Utlänningar som döms för grova brott ska utvisas och de som har finländskt medorgarskap ska bli av med det.

Det ska vara kriminellt att höra till terroristiska nätverk – också för kvinnor som hjälper med hushållsarbete.

Hets mot folkgrupp ska bara vara straffbart om man hotar eller uppviglar till våld.

Vill låsa in på obestämd tid

Sannfinländarna anser att straffen för våldsbrott i Finland är lindriga i en internationell och nordisk jämförelse.

– Vi efterlyser ingen amerikansk modell där man döms till 100 år i fängelse men vi vill nå upp till en nordisk nivå, säger Meri.

Sannfinländarna kommer också med ett kontroversiellt förslag om att låsa in vålds- och sexualbrottslingar på obestämd tid. Enligt förslaget skulle ett tidsbestämt straff kunna förlängas av domstol efter att domen avtjänats.

– Vi har haft situationer där människor som dömts för upprepade dråp, våldtäkter och pedofili friges varje gång det tidsbundna fängelsestraffet avtjänats, säger Meri som anser att Finland kunde hitta modeller i Norge och Danmark för att komma åt de här brottslingarna.

Tuffa tag mot invandrare och terrorister

Utlänningar som begår brott i Finland borde enligt Sannfinländarna avtjäna sina straff i hemlandet. Dessutom vill partiet lättare utvisa invandrare som begår brott och frånta dem eventuella finländska medborgarskap.

Med hänvisning till de kvinnor som reste till Mellanöstern för att ansluta sig till Islamiska staten IS, vill Sannfinländarna skärpa lagstiftningen för dem som hjälper terrorister.

– Jag tror att nästan alla håller med om det här. Kanske finns det sådana som tolkar de mänskliga rättigheterna fundamentalistiskt, men vi behöver inte satsa våra krafter på terroristernas mänskliga rättigheter, säger Meri.

Färre ska dömas för hatbrott

Bara en kategori av brott undgår Sannfinländarnas krav på skärpta straff: hatbrotten.

Partiet vill att hets mot folkgrupp bara ska komma på fråga när någon hotar med brott eller uppviglar till brott. Lagen som säger att det är olagligt att sprida information och åsikter där en grupp hotas, förtalas eller smädas, anser partiet vara svår att begripa.

– Människor måste på förhand begripa vad som är olagligt. Den nuvarande situationen leder till självcensur, och spetsar till kommunikationen mellan människor med diskussionen om hatbrott som ingen egentligen kan definiera, säger Meri.