Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Missnöje i Österbotten med välfärdsområdenas finansieringsmodell – orättvist att universitetssjukhus och övriga tävlar om samma pengar

Det nya H-huset på Vasa centralsjukhus område står så gott som klart den 25 augusti 2022.
Bildtext Österbottens välfärdsområde har liksom alla andra välfärdsområden påpekat för finansministeriet att de statliga pengar som man får från och med nästa år riskerar vara väl snävt tilltagna.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

I Österbotten vill man se en ändring av välfärdsområdenas finansieringsmodell. Budskapet är att det såkallade universitetssjukhustillägget inte borde komma ur samma statliga pott som välfärdsområdena får sina pengar ifrån.

På sitt möte under måndagen behandlade välfärdsområdesstyrelsen ett utlåtande om ett utkast till regeringens proposition där man föreslår att grunderna för finansieringen av välfärdsområdena ska förändras.

Utgångspunkten är ju att de nya självstyrande välfärdsområdena nästa år får all sin finansiering från staten istället för – som hittills – av kommunerna. Samtidigt föreslås nu även förändringar i den lag som berör finansieringen av välfärdsområdena.

Ändringarna påverkar både det såkallade universitetsjukhustillägget som betalas till de välfärdsområden som har universitetssjukhus och den såkallade övergångsutjämningen.

Välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen säger enligt ett pressmeddelande från välfärdsområdet att man inte är alldeles nöjda med ändringarna.

– Vi är av den åsikten att universitetssjukhustillägget ska finansieras med andra medel än de som reserverats för finansieringen av välfärdsområdena, exempelvis genom en höjning av statens forsknings- och utbildningsersättningar så att de ska motsvara de nuvarande kostnaderna, säger Kinnunen enligt pressmeddelandet.

Marina Kinnunen är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.
Bildtext Marina Kinnunen är välfärdsområdesdirektör.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Redan tidigare har den statliga finansieringensmodellen ställt olika välfärdsområden mot varandra, genom att finansieringen är behovsbaserad. I välfärdsområden som Österbottens där befolkningen är relativt frisk får man mindre statliga pengar att röra sig med än i områden där det är sämre ställt med invånarnas hälsa.

I praktiken skulle det med den nya modellen uppstå ytterligare slagsmål om pengarna. För samtidigt som det är givet att universitetssjukhusområdena har störst kostnader så medför det risker att de kostnaderna ska täckas genom att minska de övriga välfärdsområdenas finansiering.

– Hela finansieringsmodellen bör åtgärdas för att den underdimensionerade finansieringen inte ska äventyra de tjänster som ska tillhandahållas för befolkningen redan under välfärdsområdenas första verksamhetsår, säger Kinnunen enligt pressmeddelandet.

Permanent överföringstillägg en bra sak

Men det finns också en bra sak med finansministeriets förslag, och den lyfter Österbottens välfärdsområde upp i utlåtandet som välfärdsområdesstyrelsen nu har godkänt.

Hittills har finansieringsmodellen gjort gällande att finansieringen för Österbottens välfärdsområde sjunker de närmaste åren. Det här eftersom den såkallade övergångsutjämningen krymper och till slut försvinner för de områden som har den friskaste befolkningen.

Men nu föreslås en förändring av övergångsutjämningen som skulle innebära att det inte behöver bli fullt så illa. Statens nya förslag är att ett permanent överföringstillägg skulle betalas ut för de fall när skillnaden mellan de kalkylerade och faktiska kostnaderna per invånare överstiger en summa på 50 euro.