Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Wasa Teater försöker öka teater i undervisningen genom ett unikt projekt

Skådespelarna Carla Fri och Jakob Johansson står på scenen framför ett tält. De spelar med i Wasa Teaters föreställning Glänta.
Bildtext Carla Fri och
Bild: Wasa Teater / Frank A. Unger

Sedan år 2020 jobbar Wasa Teater med ett utvecklings- och forskningsprojekt som går under benämningen TIU, en förkortning av teater i undervisningen. Målsättningen är att kombinera teaterkonst och lärande.

Det är en didaktisk teaterform som bygger broar mellan skola och teater. TIU utvecklades i Storbritannien under mitten av 1960-talet. På engelska förkortas det TIE och står för Theatre in Education.

Förutom i England, USA och Australien är TIU också en viktig och vital teaterform i våra nordiska grannländer. I Finland är dock erfarenheterna små av att arbeta med TIU.

TIU förenar konst och pedagogik. TIU bidrar till en undervisningsform som omvandlar information till kunskap via analys. Teman som behandlas i ett TIU-program formuleras som frågor och avsikten är inte att ge svar på frågorna utan att bearbeta dem.

Målsättningen är att kombinera teaterkonst och lärande samt att väcka frågor och nyfikenhet kring tematiken. I programmet vill man nå en djupgående bearbetning samtidigt som man vill uppnå en distanseringseffekt, där deltagarna kan reflektera, tänka kritiskt och utforska tematiken.

Vi hoppas att vårt projekt kan bidrar till att intresset för att göra TIU-program sprider sig som ringar på vattnet inom teatervärlden

ur Wasa Teaters publikation TIU. En didaktisk teaterform

I slutet av september hade den tredje och avslutande delen av projektet, pjäsen Glänta, premiär. Glänta handlar om ekologi, hållbarhet och framtid. Det är en berättelse om vår oförmåga att leva i samklang med naturen och varandra. Pjäsen spelas i huvudsak på gymnasier och yrkesinstitut.

Wasa Teater har gjort tre program inom projektet

Hur kom Wasa Teater på idén att fabricera pjäser under TIU-paraplyet? Wasa Teaters försäljningschef Simon Ventus förklarar:

– Wasa Teater är känd i Finland för sitt publikarbete och sina satsningar på det pedagogiska i samband med föreställningar. Våra teaterpedagoger berättade om en intressant grej som de ville göra: Teater i undervisningen. Vi har gjort tre program inom ramen för projektet som har fått extern finansiering.

Wasa Teateras marknadsföringschef Jan Fröjdö och försäljningschef Simon Ventus.
Bildtext Försäljningschef Simon Ventus
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Hur går det till, teater i undervisningen?

– När vi börjar med en pjäs bestämmer vi ett tema. Våra teaterpedagoger samlar sedan ihop ett team med experter inom det här området. Tillsammans med experterna utvecklas ett för- och ett efterarbete.

– Våra TIU-program är alltså tredelade: Först är det ett förarbete som utförs oftast i klasserna, lärarna tillsammans med eleverna. Sedan kommer föreställningen som innehåller interaktiva immersiva och engagerade element. Och sedan är det ett efterarbete.

– Till skillnad från normal undervisning så är det inte meningen att TIU ska ha ett svar. Du ska väcka idéer, tankar, funderingar som kan leda till någonting vidare.

Från passiva åskådare till aktiva medverkare

Wasa Teaters första teaterpedagog, Nina Dahl-Tallgren, skriver för närvarande en doktorsavhandling om det pågående projektet och teater i undervisningen. Hon får förklara pedagogiken bakom projektet.

– Det är inte bara en pedagogisk tanke, det är en konstnärligt pedagogisk tanke. Det blir en performativ pedagogik där man kombinerarkonstnärligt lärande och didaktiskt tänkande. Vad uppstår när teater och skola samverkar? Det är alltså ett lärande som står i fokus.

Teaterpedagogen Nina Dahl-Tallgren utanför Wasa Teater
Bildtext Teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren
Bild: Petter Lindberg / YLE

Hur understöder ni elevernas medverkan?

– Eleverna är medaktörer. De är framade i olika roller och får upptäcka föreställningen. De sitter inte som en passiv åskådare utan man är som en aktiv medverkare. Man kallar det för participatorisk eller deltagande teater.

I och med föreställningen Glänta når projektet sitt slut. Hur ser det ut med en fortsättning? Frågan går till försäljningschefen Simon Ventus.

– Det är en väldigt bra fråga. I Wasa Teaters strategi för år 2023 står det att man ska utreda en egen TIU-avdelning. Vi är gärna med och producerar TIU, men inom ramen för vår ordinarie finansiering finns det inte möjlighet att göra TIU.

– Det är inte en fråga som vi kan bestämma. Men finns det ett nationellt behov att göra TIU så kan vi vara en aktör som gör det i framtiden.

Diskussion om artikeln