Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm provar på skolskjuts till två hem – Pedersöreförälder: ”det har ett stort mervärde för familjerna”

Uppdaterad 11.10.2022 13:21.
En kvinna som står på en bakgård.
Bild: Mikaela Löv / Yle

Korsholms kommun går i Pedersöres fotspår och gör ett försök med skolskjuts till två adresser. Josefine Häggblom i Sandsund säger att lösningen är en stor förmån för barn med två hem i Pedersöre.

Fullmäktige i Korsholm tog på måndagen beslut om att ordna skolskjuts till två adresser för barn med föräldrar som bor i olika hushåll. Det rör sig om ett försök som berör elever i högstadiet.

– Orsaken är att högstadiet är ett enda upptagningsområde, därför är tröskeln lägre och det är lättare att arrangera, säger kommundirektör Rurik Ahlberg i Korsholm.

Nu gör Korsholm ett försök och ser om det går att utvidga, säger Ahlberg. Det skulle innebära mycket mera arbete att inlemma lågstadieeleverna i ekvationen.

Pedersöre banade väg

I Pedersöre inleddes ett liknande försök förra hösten och det har nu blivit permanent. Kommunen erbjuder barn till särboende föräldrar skolskjuts, enligt befintliga rutter, till båda adresserna och även skjuts, enligt befintliga rutter och i mån av plats, till hobbyverksamhet som infaller direkt efter skoldagen.

Josefine Häggblom som bor i Sandsund, Pedersöre, och har en son i högstadiet, säger att beslutet var mycket välkommet eftersom sonens pappa bor i Lappfors 45 kilometer bort.

– Vi lever i ett modernt samhälle och visst borde kommunerna anpassa sig till det. I vårt fall blev det aktuellt först i höst, men för mig var det självklart att det borde fungera, säger Häggblom.

Josefine Häggblom säger att sonen också är nöjd med lösningen.

– Han är van att bo en vecka hos mamma och nästa vecka hos pappa. Om det blivit en ändring genom att han inte fått den här rätten så hade det varit svårare, säger Häggblom.

Positiv respons från familjerna

Rurik Ahlberg säger att Korsholm först måste göra sitt försök och sen utvärdera, och eventuellt utvidga försöket

– Om man utvidgar försöket till de lägre klasserna så innebär det betydligt mera handarbete. Vi måste först bedöma hur det här fungerar, säger Ahlberg.

Bakgrunden till beslutet i Korsholm bygger på två motioner. Den ena omfattar högstadieelever, den andra alla barn inom pedagogiken.

I fullmäktige resulterade detta i en omröstning som slutade med rösterna 27 mot 15. De 27 rösterna var för ett försök i högstadiet.

Rösterna föll 15 för ett försök som hade inkluderat alla lågstadieskolor, men då inom deras mindre upptagningsområden.

– Till slut vann ändå förslaget att gå stegvis. Vi börjar nu med högstadiet och utvärderar efter hand, säger Rurik Ahlberg.

Johanna Holmäng (SFP) som leder kommunstyrelsen i Pedersöre var en av de politiker som drev ärendet. Holmäng säger att hon fått mycket positiv respons av familjer som berörs av beslutet.

– Jag har förstått att föräldrarna är mycket nöjda med upplägget. Jag har bara fått positiv respons, säger Holmäng.

I dag kräver lagen att kommunerna kan barn bara ha en hemadress i befolkningsregistret. Det innebär att elever ofta utan skolskjuts den tid de bor hos den andra föräldern.

I regeringsprogrammet finns förslag om att barn med separerade föräldrar ska kunna vara skrivna hos båda föräldrarna.

– Det här är något som vi inom SFP vill arbeta för. För mig var det här en naturlig sak att driva, det har också varit efterlängtat av familjerna, säger Holmäng.

Kvinna som ler tittar in i kameran.
Bildtext Johanna Holmäng säger att skolskjutsar till två hem rimmar väl med Pedersöre som en barnvänlig kommun.

Fick två separata busskort

Tidigare var detta med busstransport egentligen ingen stor sak i Pedersöre, i varje fall för de elever som går i högstadiet. Från kommunens gemensamma högstadieskola gick det bussar i alla riktningar, bara att hoppa på i mån av utrymme.

När man sedan införde personliga busskort för eleverna uppstod problemet för dem med två adresser. För Häggbloms sons del är sträckan mellan de två hemmen, i varsin ände av kommunen, hela 46 kilometer.

I dag har hennes son två busskort, ett till Sandsund och ett till Lappfors.

– Jag vet ju att bussarna går från Sursik. Så jag hade nog frågat kommunen om det går att lösa genom att vi betalar extra. Men nu fungerar det utan problem eller extra kostnad, säger Häggblom.

I Korsholm kommer bildningsutskottet nu att ta över ärendet. Rurik Ahlberg säger att det finns tankar om att påbörja försöket redan i januari, men det kan bli tufft.

– Det tror jag kan bli tufft. Men vi ska göra det så snabbt som möjligt, säger Ahlberg.

Skotransport till två hem är ingen rättighet

Skolskjuts till två hem är fortfarande ingen lagstadgad rättighet. Barn ska fortfarande en stadigvarande adress, inte två, och utifrån den ordnas också skoltransporten.

– Skolskjuts till två adresser är ingen lagstadgad rättighet, därför är det egentligen en fantastisk förmån som Pedersöre erbjuder. Men frågar du en familj i dag så tror jag att alla förutsätter att det ska fungera, säger Josefine Häggblom.

Johanna Holmäng hoppas att barn i framtiden ska få rätt till två likvärdiga adresser.

– Pedersöre är före sin tid med det här beslutet. Och det är ju inte barnen som valt att pendla mellan två hem. Därför går beslutet helt i linje med att Pedersöre är en barnvänlig kommun.

Rurik Ahlberg säger att kommunerna ännu inte fått något besked från regeringen.

– Det är kanske också en orsak varför man vill hålla lite tillbaka, och hålla det på ett försöksstadium, för att se om det kommer påbud från statens sida, säger Ahlberg.

Grundtanken i både Pedersöre och Korsholm är att inte addera flera rutter för skoltransporten. Man kommer att använda sig av befintliga rutter.

– Det är också något vi måste se om fungerar, räcker befintliga linjer. Bussarna är redan rätt fulla, säger Ahlberg.

Rurik Ahlberg säger att försöket kräver mera förarbete än man spontant kan tro.

– Avsikten är ju ändå att göra det så enkelt som möjligt för familjerna och det här vore ett sätt som kommunen kommer dem till mötes.

I Pedersöre verkar förändringen inte ställt till med stora problem, eller kostnader. I samma slag som man erbjöd skoltransport till två adresser fick eleverna även tillgång till skjuts till hobbyverksamhet direkt efter skolan, även i grannkommunerna.

Har det här blivit dyrt och krångligt att få att fungera?

– Inte alls. Det har inte haft någon negativ inverkan på kommunens ekonomi. Från skolans håll har det inte heller medfört extra arbete. Det är rektorn som ger tillstånd för skoltransport. Som jag förstått det har beslutet inte medfört några negativa aspekter, säger Holmäng.

Rurik Ahlberg säger att kommunen måste leva i tiden. Det här är ett sätt att komma familjerna till mötes.

Alf Burmans motion lyfte bland annat fram att en förändring skulle minska trafiken till skolan, minska onödiga konflikter mellan hemmen och göra det lättare för barnen att bara hos båda föräldrarna.

Burman skriver också att en sådan lösning kan minska risken för att barnen känner sig skyldiga och göra det lättare att dela tiden mellan de två hemmen.

– Helt allmänt kan jag säga att frågor om skoltransport engagerar mycket. Därför måste vi också vara noggranna med vad vi beslutar så att det blir så rättvist som möjligt.

– Men jag kan tänka mig att beslutet underlättar för en del familjer i alla fall, säger Ahlberg.

Om bara möjligt så ordna transport

Josefine Häggblom säger att hon inte är insatt i Korsholms situation och därför inte heller i vad skolskjuts till två adresser inom kommunen medför i form av kostnader.

Men om det bara är ekonomiskt möjligt, så uppmuntrar Hägglom till ett försök.

– Om det bara går att ordna skolskjuts till två hem, men relativt enkla medel, ger det ett stort medvärde till familjerna, säger Josefine Häggblom.

Det är barnens rätt till två hemadresser som finns med i regeringsprogrammet. Inte rätten till skolskjuts från två adresser. Texten korrigerad den 11.10 klockan 13.19