Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde enig om att man inte får spara på Raseborgs och Lojo sjukhus

Från 2022
Huvudingång till Raseborgs sjukhus.
Bildtext Välfärdsområdet vill fortsätta garantera servicen på de västnyländska sjukhusen.
Bild: Patric Ring / Yle

Underskottet hos HUS får inte påverka tjänsterna vid närsjukhusen. Det anser styrelsen för västra Nylands välfärdsområde som diskuterade områdets ekonomi för de kommande åren.

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse samlades på måndagen (10.10) för att godkänna planeringsramen för ekonomin för åren 2023-2025.

På grund av HUS sparförslag till följd av underskottet på nästan 100 miljoner euro diskuterade politikerna samtidigt hur det tas i beaktande i planeringen.

Vi har en väldigt enhetlig syn på att besparingarna ska hittas på andra ställen än i produktionen av tjänster

Mia Laiho, styrelseordförande för västra Nylands välfärdsområde

Enligt ordförande Mia Laiho (Saml) råder det konsensus i styrelsen om att besparingar inte får göras på bekostnad av servicen.

– Det gäller också Raseborgs och Lojo sjukhus. Vi har en väldigt enhetlig syn på att besparingarna ska hittas på andra ställen än i produktionen av tjänster, säger hon.

Ingåpolitikern Henrik Wickström (SFP), andra vice ordförande i välfärdsområdets styrelse, skriver i ett pressmeddelande att han glädjer sig över att styrelsen i Västra Nylands välfärdsområde valde att se över sin budgetram för att trygga verksamheten på sjukhusen.

Västra Nylands välfärdsområde är ett av de fem områden som äger HUS.

– Vi hoppas få samma signaler från övriga områden och Helsingfors, konstaterar Henrik Wickström.

En sjukhusbyggnad
Bildtext Ett sparförslag är att stänga samjouren vid Lojo sjukhus.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Det finns alltså ett nästan 100 miljoner euro stort gap mellan pengarna som HUS anser sig behöva 2023 och pengarna de ser ut att ha till sitt förfogande för nästa år.

Finansieringen för social- och hälsovården förändras vid årsskiftet och det är välfärdsområdena ska ge pengar till HUS, men också de får för lite.

Styrelsen för HUS sammanslutningen diskuterade möjliga sparobjekt på sitt möte för en vecka sedan (3.10).

Ett förslag var att samjouren och traumajouren vid Lojo sjukhus upphör. Enligt förslaget skulle också både allmänläkarjouren och den avdelningsvård som finns vid Raseborgs sjukhus omorganiseras ”i samarbete med Västra Nylands välfärdsområde”.

Det har även spekulerats att Lojo BB skulle finnas med bland sparobjekten.

Sammanslutningsstyrelsen beslutade då enhälligt att remittera ärendet för ny beredning.

Det är HUS sammanslutnings stämma som ska fatta de slutgiltiga besluten kring möjliga åtgärder på sitt möte i december.

Diskussion om artikeln