Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Videor på påstådda ryska kärnvapentåg spreds på sociala medier – Yle utredde uppgifterna

Uppdaterad 11.10.2022 17:39.
Tåg norr om Moskvas centrum - Spela upp på Arenan

Yle har utrett hur påståendet att Ryssland transporterar kärnvapen med tåg spred sig från uppdateringar på sociala medier till internationell media. Enligt expert kan man inte dra slutsatsen att Ryssland tänker använda kärnvapen i Ukraina.

”Putin beordrar ett tåg med kärnvapen till Ukraina.” Den här rubriken i tidningen The Times väckte uppmärksamhet och oro vid månadsskiftet september-oktober. Information enligt vilken Ryssland höll på att transportera kärnvapenmateriel med tåg till Ukraina spreds i internationell media. Förutom The Times skrev också exempelvis The Telegraph om saken.

Men enligt den expert Yle har talat med finns ändå inga kärnvapenlager på det område där videon har filmats. Vi har utrett vilka uppgifter det finns om det så kallade ”kärnvapentåget” och den video som uppdateringarna om tåget baserar sig på.

Videon lades upp på Telegram

En genomgång av olika plattformar på sociala medier så som Telegram, Twitter och V-kontakt visar att videon spridits på olika Rysslandsvänliga kanaler på Telegram.

I flera uppdateringar hävdas tåget vara på väg genom mellersta Ryssland ”mot den främsta linjen i Ukraina”. Genom att kombinera olika datakällor har Yle fått veta att videon är filmad i närheten av ett lager för militärutrustning norr om Moskva.

Videon verkar visa transportfordon, som i uppdateringarna kopplades ihop med transport av kärnvapen.

Till exempel twittrade den polska militärexperten Konrad Muzyka, som är specialiserad på rysk militär, att de fordon som syns på videon endast används av det ryska försvarsministeriets 12:e direktorat. Den avdelningen ansvarar för kontroll och logistik när det gäller landets kärnvapenarsenal.

Så här spred sig informationen:

02.10.2022 Transportvideon sprids på Telegram

Tåg norr om Moskvas centrum - Spela upp på Arenan

En video på ett tåg som transporterar militärutrustning sprids på olika Rysslandsvänliga kanaler på Telegram. I meddelandet som skickas i samband med videon påstår den som lagt upp videon att det handlar om en militärtransport på väg mot fronten i Ukraina.

02.10.2022 Videon når Twitter

Videon sprids snabbt från Telegram till Twitter. I diskussionerna på plattformen kombineras videon snabbt med en annan video, som påstås visa en transport av kärnvapen till fronten. Den andra videons koppling till kärnvapen har senare konstaterats vara osannolik.

02.10.2022 Kärnvapen kommer med i bilden

Den oberoende polska militärexperten Konrad Muzyka kopplar ihop transporten med kärnvapen på Twitter. Han för också fram att det kan vara frågan om övningar och hybridpåverkan, och inte förberedelser inför en attack.

03.10.2022 Internationell media lyfter upp meddelandet i nyheterna

Den brittiska tidningen The Guardian gör en artikel baserad på den polska militärexpertens tweet. Enligt artikeln är tåget på väg genom mellersta Ryssland lastat med kärnvapen. I artikeln nämns inte att videon kommer från olika Telegram-grupper.

03.10.2022 Meddelandet spetsas till i medierna

The Times gör en artikel om vapentransporten med rubriken ”Putin beordrar ett tåg med kärnvapen till Ukraina.”

04.10.2022 Debattörer på Twitter börjar granska fakta

Debattörer på Twitter lyckas lokalisera platsen där tåget filmats. Videon har filmats i Sergijev Posad norr om Moskva, vid ett lokalt tågspår för varutransport. Yle har kunnat bekräfta platsen. Enligt militärexpert Marko Eklund finns det områden nära platsen som används till att förvara kärnvapnens transportfordon, men inte kärnvapen i sig. Enligt Eklund kan man inte dra slutsatsen att Ryssland förbereder sig på att använda kärnvapen i Ukraina utifrån videon.

Kärnvapen skulle inte transporteras från Moskva

Militärexpert Marko Eklund har följt med Rysslands armé i över 20 år.

Eklund säger att det ryska försvarsministeriets 12:e direktorat inte utvecklar kärnvapen, utan koncentrerar sig på att administrera, lagra och transportera dem.

På området Sergijev Posad där videon har filmats finns inga kärnvapenlager. Istället finns där en anläggning där annan materiel och krigsutrustning förvaras.

Enligt Eklund finns det inget exceptionellt i den aktivitet som nu observerats på området.

– Utifrån de observationer som nu gjorts går det inte att dra slutsatsen att Ryssland skulle förbereda sig för att använda kärnvapen i Ukraina.

Marko Eklund framför dataskärmar med kartor.
Bildtext Enligt militärexpert Marko Eklund kan man inte dra slutsatsen att Ryssland skulle förbereda en användning av kärnvapen i Ukraina på basis av de observationer som nu gjorts.
Bild: Simo Pitkänen / Yle

Eklund säger att det är möjligt eller till och med sannolikt att det filmade tåget transporterade moderna pansarfordon och lastbilar till kriget i Ukraina.

Han betonar att det endast är Rysslands strategiska robotar och vissa ubåtar som i normala fall är utrustade med kärnstridsspetsar. Kärnstridsspetsarna är utplacerade runt om i landet i tio centrallager.

Enligt Eklund skulle man varken transportera spetsarna eller de fordon och den personal som finns för att transportera dem från Moskva till Ukraina. Det här eftersom de redan är utplacerad i landets regionala lager.

Också USA:s utrikesministerium specialrådgivare Derek Chollet har sagt till Yle att det tillsvidare inte finns tecken på att Ryssland tänker använda kärnvapen.

Karta över platsen där tåget observerats och det 12:e direktoratets byggnader.
Bild: Eetu Pietarinen

Förvirringen spelar Ryssland i händerna

Källorna till tågvideon har inte kunnat verifieras och dess äkthet har inte kunnat bevisas. Trots det har det här blivit en stor internationell nyhet.

Jukka Savolainen är direktör för nätverket Sårbarhet och resiliens vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Han ifrågasätter uppmärksamheten som videon fått.

– Med hjälp av videon påverkas vi på det sätt som Ryssland vill.

Savolainen konstaterar att förvirringen som videon skapat och spekulationerna kring den spelar Ryssland i händerna. Därför tycker han det är speciellt att stora medier slagit upp stora rubriker om tågtransporten, utan att betona videons ursprung.

Enligt militärexpert Marko Eklund är det omöjligt att veta vilka motiv de som har delat videon har haft.

Jukka Savolainen,  Haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtaja, Hybridiosaamiskeskus.
Bildtext Jukka Savolainen vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot säger att Putin försöker pressa väst genom hot om att använda kärnvapen.
Bild: Matti Myller / Yle

Putin kan hota med kärnvapen mer och mer

Jukka Savolainen säger att det hör till Putins strategi att hota med kärnvapen. Enligt Savolainen måste den ryska regimen samtidigt kontrollera två publiker, den ryska och den internationella.

En del av ryssarna har motsatt sig den partiella mobiliseringen, medan den mer krigiska delen av befolkningen vill se hårdare tag i Ukraina. Samtidigt vill Putin inte visa sig svag utomlands.

Att hota med kärnvapen tjänar båda de här syftena säger Savolainen.

– Det gör den inhemska befolkningen nöjd och skrämmer upp oss andra.

Hoten om kärnvapen kan enligt Savolainen öka och bli fler. På det sättet kan Putin försöka pressa väst.

– Ryssland försöker skapa energiproblem och politiskt kaos i Europa. På det sättet försöker han skapa en situation där väst är redo att göra ett avtal eller till och med pressa Ukraina att göra ett sådant avtal som räddar ansiktet på Putin

Enligt Savolainen finns det redan tecken på det och han råder finländarna att inte låta sig påverkas.

– Även om vi möter svårigheter gäller det att behålla fokuset och hålla huvudet kallt. Vi ska inte klaga över småsaker. Situationen är allvarlig för demokratin och för västvärlden: det vore dumt att ge upp på lätta grunder bara för att vi inte skulle orka stödja Ukraina mer.

Data-analys: Noora Raitanen och Mikko Pohja

Artikeln är en bearbetad översättning av artikeln ”Totuus 'ydinjunasta'” skriven av Jesse Mäntysalo, Noora Raitanen och Mikko Pohja.