Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jodtabletter fyller medicinskåpen i de österbottniska hemmen

Jodtabletter
Bildtext Finländarna uppmanas att ha jodtabletter tillgängliga för personer i åldern 3-40 år. Men att hamstra tabletter är ingen god idé, tabletterna tas endast om myndigheterna så aviserar.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Nu rekommenderas personer i åldern 3 till 40 att skaffa jodtabletter, som en säkerhetsåtgärd i händelse av strålningsrisk. Tillgången på jodtabletter i Österbotten varierar från god till slutsålt.

Den uppdaterade rekommendationen från social- och hälsovårdsministeriet uppmanar finländare att se till att det finns jodtabletter i hemmen till de personer som är i åldern 3-40 år.

Helena Raattamaa, apotekare på Första Apoteket i Jakobstad, berättar att efterfrågan på jodtabletter var påtaglig under våren då kriget i Ukraina bröt ut. Under sommaren blev efterfrågan mindre, för att nu öka igen.

– Nu i dag märkte vi att efterfrågan började öka igen. Det tycks beror på att social- och hälsovårdsministeriet nu har uppmanat medborgarna att hämta jod, säger Raattamaa.

Raattamaa påminner om att tabletterna ska användas enligt myndigheternas anvisningar. Jodtabletter ska inte tas i förebyggande syfte.

Slutsålt i Vasa

I Vasa svarar apotekare Anja Borgmästars på Gamla Apoteket i telefon när Yle Österbotten ringer. Hon berättar att efterfrågan på jodtabletter är stor och för tillfället gapar hyllan tom.

– Tyvärr är det slut från partiaffären. För en halvtimme sedan fanns det, men nu är det slut. Nu vet vi tyvärr inte när vi får in nästa sats, berättar Borgmästars.

Borgmästars tror ändå att ganska många hem uppdaterade medicinskåpen med jodtabletter i våras, och att detta kan dämpa efterfrågan något.

– Jodtabletter ska bara tas på inrådan av myndigheter. Dosen är inte stor, det behövs en engångsdos åt en vuxen, påminner Borgmästars.

Jodtabletterna på marknaden ligger på 130 mg, och de ska tas enligt dosföreskrifter. Beroende på ålder tar barn en mindre dos. Det är också barn och unga personer som har mest nytta av jod.

– Mest nytta är det för unga personer i växande ålder. Det skyddar inte mot annan strålning, men det skyddar mot att sköldkörteln tar upp radioaktiv jod när man så att säga ”proppar den full” med vanligt jod. Skadorna av eventuellt nedfall kommer ju ändå sedan under årtionden så är man över 60 år är den där tilläggsrisken ganska liten. Har man lite för få tabletter kan man inom familjen prioritera så att man hellre ger åt unga och växande personer, säger Borgmästars.

”En burk hittills idag”

När Yle Österbotten ringer apoteket i Kristinestad hörs det hur dörrklockan pinglar till när kunder kommer och går hos apoteket. Någon rusning efter jodtabletter är det ändå inte fråga om just nu.

Annat var det i våras. Då var jodtabletterna slut under en längre tid.

– Vi såg att det var på tidningen, men det har inte kommit igång ännu. En burk har jag sålt, berättar farmaceut Jenny Ek.

Ek påminner om att jodtabletterna endast tas på myndigheternas rekommendation.

– Barnen har störst nytta av tabletterna, och har man sjukdomar som till exempel sköldkörtelsjukdomar så passar det inte alls att ta jodtabletter, säger Ek.

Det lönar sig inte heller att hamstra tabletter eller att förbruka mer än rekommenderad dos. Ek hoppas ändå att folk inte hamstrar jodtabletter utan endast köper det som behövs.

– Det är viktigt att vara medveten om det att det kan vara bra att ha ifall om. Men när de går ut med rekommendation om jod får man känslan av att många vill ha och många vill ha hur mycket som helst så att det skulle räcka till flera omgångar, de läser kanske inte hur mycket som behövs eller att det inte behövs så många doser per person, berättar Ek.