Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

De stigande elpriserna kan få överraskande följder – ett alternativ är att hyra ut sitt hus och själv flytta in på hyra

Höghus på Busholmen i Helsingfors.
Bildtext Hyreslägenheter i större städer där elen är billigare kan bli ett alternativ för de som vill spara på elräkningen.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Folkpensionsanstalten har redan en längre tid sett att många hushåll har svårt att klara av de stigande elpriserna. De lever med mycket små ekonomiska marginaler. Det kan få oväntade effekter i samhället.

De stigande elpriserna kommer speciellt att drabba dem som bor i hus med elvärme. I värsta fall väljer många av dem samtidigt att försöka sälja sin bostad.

Detta trots att priserna på speciellt eluppvärmda bostäder har sjunkit.

Marjukka Turunen som är lagstiftningsdirektör på Folkpensionsanstalten FPA säger att energikrisen kan ge upphov till många oväntade effekter.

– Det kan hända att många börjar sälja sina hus och att vi får ett överutbud på marknaden. Vi ser ännu inte alla effekter på samhället av att folk söker olika typer av lösningar för att kunna betala sina kostnader.

En kvinna på en gata tittar in i kameran.
Bildtext Marjukka Turunen på FPA säger att Finland har många familjer som har allt större svårigheter att klara sig i vardagen.
Bild: Patrik Schauman/Yle

Ett överutbud skulle sänka priserna ytterligare. Då kan många säljare förlora en stor del av sina besparingar.

Juha Beurling-Pomoell som är generalsekreterare för Konsumentförbundet påpekar att det just nu är ganska svårt att sälja vilken bostad som helst.

– Speciellt om man har elvärme i sitt enfamiljshus kan det vara ganska svårt att sälja det. Det som man då kan försöka göra är att hyra ut sin bostad till ett lågt pris så att man får driftskostnaderna betalda, men sedan låta hyresgästen betala för elen. Jag har märkt att man i vissa fall gjort så i en del mindre kommuner.

Här påpekar Juha Beurling-Pomoell ändå att hyran måste vara låg. Annars kan det bli svårt att hitta hyresgäster.

– Sedan kan man själv flytta in i en hyreslägenhet i en stad där det inte kostar så mycket att värma.

Många kommer att få vänta länge på statens ersättningar för elutgifter

Marjukka Turunen lyfter fram att läget kan underlättas av den ersättning för höga elutgifter som regeringen kommer att föreslå till riksdagen.

Statens ersättningar för elutgifter

Ersättningarna kommer att förverkligas både som ett direkt stöd till låginkomsttagare och som skattesänkningar.

De kommer att gälla för elutgifter under januari, februari, mars och april år 2023.

Det direkta stödet är avsett för personer med låga inkomster som inte betalar skatt.

Låginkomsttagare som betalar skatt kommer att få sin ersättning som ett hushållsavdrag i beskattningen.

– Ersättningarna kommer att beräknas med beaktande av stödmottagarens inkomst och elkostnader. Det direkta stödet är avsett för personer med låga inkomster som inte betalar skatt. De kommer att kunna ansöka om stöd efter att de har betalat sina elräkningar, och få det någorlunda fort.

Juha Beurling-Pomell är generalsekreterare vid Konsumentförbundet.
Bildtext Juha Beurling-Pomoell på Konsumentförbundet uppmanar alla med ont om pengar att nu skippa onödig konsumtion.
Bild: Kuluttajaliitto

Men Juha Beurling-Pomoell är inte lika optimistisk när det gäller tidtabellen.

– De statliga stöd som vi kommer att få är förstås mycket bra, men de hjälper inte nu. Det kommer att hjälpa folk först efter årsskiftet. Också då kommer de att hjälpa ganska långsamt. Om man till exempel skulle vilja få elstöd kommer det säkert att ta tid. Det är säkert tiotusentals människor som nu skickar sina blanketter till Folkpensionsanstalten. Det kommer att ta ganska lång tid för FPA att gå igenom alla blanketter och papper.

Marjukka Turunen påpekar ändå att Staten har vidtagit flera olika åtgärder för att hjälpa upp läget.

– Vi har redan under ett års tid sett de stigande elkostnaderna i ansökningarna om utkomstskydd. Därför har vi redan vidtagit en del åtgärder för att kunna ta hänsyn till dem när vi beräknar beloppet för utkomststödet. I december betalar vi också ut ett extra barnbidrag till barnfamiljerna.

Den allmänna uppfattningen är att hushållens ekonomiska situation blir värre mot slutet av året och i början av nästa år.

– Det är därför regeringen föreslår att vi höjer olika förmåner och ger mera pengar till folk som behöver dem. Då gäller det personer som inte kan klara av nödvändiga utgifter som mat, kläder eller el. Till exempel har ensamföräldrarnas barnbidrag höjts.

Många hushåll har redan svårt att få pengarna att räcka till

Folkpensionsanstalten bedömde nyligen att 62 000 nya hushåll har sjunkit ner i fattigdom.

Konsumentförbundet publicerade i slutet av förra veckan en enkät som visade att vart femte hushåll i Finland inte har en enda euro kvar att ta till när levnadskostnaderna stiger.

– En stor del av de finländska hushållen har nästan inte någon ekonomisk marginal. Det är mycket bekymmersamt. Vi vet att vintern kommer och priserna stiger, säger Juha Beurling-Pomoell.

De mest utsatta är ensamföräldrarna och de som bor ensamma. Av ensamföräldrarna svarade 30 procent att de inte har några reserver kvar.

Också Folkpensionsanstalten har under hösten märkt av de stigande elkostnaderna på olika sätt.

– Särskilt folk med låga inkomster och stigande kostnader behöver nu stöd. Finland har alltför många familjer som har allt större svårigheter att klara sig i vardagen. Tills vidare ser vi bara en måttlig ökning av stödansökningar, men vi väntar oss många fler i slutet av det här året och början av nästa. Både elkostnaderna och räntorna väntas stiga.

Juha Beurling-Pomoell påpekar att hushåll med obefintliga betalningsreserver ofta får många betalningsstörningar.

– Det är många som inte vet varifrån de ska ta pengar för att betala sina räkningar. I sådana fall ska man i första hand kontakta den som har skickat räkningen. Då kan man be om till exempel en eller två månader extra tid tid för att betala sina räkningar.

Han bedömer att en orsak till att så många hushåll har ätit upp sina reserver är att att priserna har stigit under en längre period.

– Om man märker att tilläggstiden för att betala räkningarna inte räcker, och man inte har pengar till livsviktiga saker som mat, läkemedel och el ska man absolut kontakta socialarbetet inom sin kommun, eller efter årsskiftet välfärdsområdets socialarbete.

Vi har höjt våra levnadskostnader sedan bankernas stresstester

En annan orsak till att många hushåll nu har svårare att få pengarna att räcka till är de stigande räntorna.

Det kan verka överraskande att de stigande räntorna redan orsakar problem med tanke på att bankerna har stresstestat låntagarnas ekonomi för räntor på sex procent då lånen beviljats.

– Det är ju allvarligt om många hushåll nu inte ens kan tåla en ränta på två procent. Där ser vi att många konsumenter alldeles för länge har levt med en nollränta. Vi har höjt våra levnadskostnader, säger Juha Beurling-Pomoell.

En orsak är att hushållen nuförtiden har sådana kostnader som man inte kunde ana då stresstesterna gjordes.

Juha Beurling-Pomoell säger att vi nu måste spara pengar om det bara är möjligt.

– Vi måste lämna något ogjort. Om vi har något som vi lätt kan skippa eller sluta göra och betala för ska vi göra det. Men varje hushåll och varje konsument måste själv tänka ut vad det är man kan avstå ifrån. Till exempel resor, kläduppköp eller någonting annat som inte just nu är livsviktigt.

Undvik snabblån

Samtidigt visar ju Konsumentförbundets egen undersökning att många hushåll inte har pengar att spara just nu.

Då säger Juha Beurling-Pomoell att man måste fundera på alternativa planer för sitt liv. Det han ändå vill understryka är att man inte ska ta snabblån.

– De brukar ganska ofta leda till kaos i en konsuments liv. Om man inte har pengar till mat, läkemedel och så vidare är det enda vettiga att kontakta socialarbetet.

Många drar sig för att kontakta socialarbetet då de tror att de inte kan få stöd innan de sålt nästan allt de äger.

– Man behöver inte sälja ett hus där man bor för att få utkomststöd. Det är många som inte vet det. Och om man absolut behöver sin bil för att komma till sitt jobb behöver man inte sälja den heller. Det är sådana frågor man kan gå igenom med en socialarbetare. Därför föreslår vi att folk skulle kontakta dem och gå igenom alla typer av stöd som man kunde få.