Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Runt 50 barn från Borgå, Lovisa och Sibbo behöver årligen sövas för att få tänderna fixade: ”Barn vägrar att borsta tänderna och då blir de oborstade”

tandläkare
Bildtext Tandläkare i regionen önskar föräldrar skulle ta större ansvar för sina barns tänder. Det handlar om att ha bättre koll på tandborstning och matvanor, men också att själv vara en bra förebild.
Bild: Anki Westergård / Yle

Munhälsan bland barn blir allt sämre. I Lovisa har en del barns tänder varit i så dålig skick att tandläkaren varit tvungen att göra en anmälan till barnskyddet.

Alla barn i Östnyland har inte problem med sina tänder, men andelen som har problem växer.

De som har hål i tänderna har också fler hål än tidigare, visar en rundringning bland de ansvariga tandläkarna i Borgå, Lovisa och Sibbo.

– Det är viktigt att föräldrarna visar exempel, påpekar Perttu Halonen som är ansvarig tandläkare i Sibbo.

I första hand lugnande, i andra hand narkos

Det blir allt vanligare att barn har så omfattande problem med sin munhälsa att de behöver sövas för att få vård.

I Östnyland handlar det i praktiken om runt 50 barn per år, varav ungefär hälften kommer från Borgå.

I Lovisa är fallen ungefär 15 på årsnivå och största delen är under 10 år gamla. Dessutom har staden i år skickat tre ukrainska barn med remiss till Nya barnsjukhuset i Helsingfors, där ingrepp som kräver narkos görs.

Den absolut största delen barn kan besöka tandläkaren utan att få medicinering, betonar Laura Saarioinen som är ledande tandläkare i Lovisa. Men i vissa fall behöver barnet få lugnande medicin för att klara av att sitta i tandläkarstolen.

– Det händer varje vecka att vi måste ge lugnande medicin till barn. Hjälper inte det så diskuterar vi möjligheterna att söva barnet, förklarar Saarioinen.

tandläkare
Bildtext Om barn har stora problem med karies kan de inte få tandställning. Det ökar riskerna för ännu mera karies, eftersom tandställningen kan göra det svårt att få tänderna rena.
Bild: Anki Westergård / Yle

Antalet Sibbobarn som behövde sövas i fjol var 13 stycken. Siffran har ökat lite med åren, men det är inte frågan om en katastrofal ökning, säger Perttu Halonen i Sibbo.

Gemensamt för barnen är att de ofta har invandrarbakgrund. Omfattande munhälsoproblem går också ofta hand i hand med socioekonomisk bakgrund – familjer med lägre inkomst tenderar ha mera problem med munhälsan.

Skillnaderna växer

Tandläkarna i regionen har märkt att skillnaden mellan barn med bra munhälsa och barn med dålig munhälsa bara växer.

I Lovisa har tandläkare gjort barnskyddsanmälningar för att vissa barns tänder är så dåligt skötta, berättar Laura Saarioinen.

Om matvanorna är dåliga spelar det ingen roll hur bra du borstar

― Sari Holmberg, Borgå

En stor del av barnen i Lovisa har en bra munhälsa. Men sen finns det fall där barnen vägrar borsta tänderna och då blir tänderna oborstade.

– Barn är vana att om de inte vill så måste de inte. Man sköter inte om tänderna som man gjorde förr, säger Saarioinien.

I Sibbo har tandläkare märkt att en del föräldrar tycker att det inte är så farligt om det blir hål i mjölktänder, som barnet ändå ska tappa.

Föräldrar är förebilder för sina barn

Det syns också i munnen att barn nuförtiden äter mycket godis. I stället för vatten dricker också många barn saft eller läsk, vilket tär på tänderna.

Övertandläkare Sari Holmberg i Borgå påpekar att det viktigaste för en bra munhälsa är sunda matvanor.

– Om matvanorna är dåliga spelar det ingen roll hur bra du borstar, påpekar hon. Att äta regelbundet och inte småäta hela tiden är bäst.

Fem olika instrument, bland annat skaften till borrar, på en bricka hos tandläkaren.
Bildtext Tandläkarskräck har blivit lite vanligare bland barn upplever de tandläkare i regionen som Yle Östnyland talat med.
Bild: Marie Söderman / Yle

Alla tre tandläkare understryker att det är på föräldrarnas ansvar att små barns tänder är i skick.

De lyfter också fram betydelsen av att vara en bra förebild för sina barn.

Perttu Halonen riktar sig speciellt till pappor. Generellt brukar pojkar ha mera problem med tänderna än flickor, och i många familjer ser pojkarna upp till sina pappor.

– Slarvar föräldrarna med tandborstningen så är det svårt att få barnen att borsta två gånger per dag, konstaterar Sari Holmberg.

Ny munhygienist ska jobba preventivt

I januari tar välfärdsområdet över organiseringen av tandvården i Östnyland. Laura Saarioinen berättar att det inom välfärdsområdet finns planer på en munhygienist som skulle koncentrera sig på äldres och barns munhälsa i förebyggande syfte.

Tanken är att munhygienisten skulle ha kontakt med sådana barn som är i riskzon för att få omfattande problem med tänderna. På så sätt kunde man i fortsättningen undvika att barn får så stora problem i munnen att de måste sövas.