Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbos ungdomsarbete på svenska är sårbart – rapport föreslår särskild enhet för svenskspråkiga tjänster

Uppdaterad 12.10.2022 12:21.
Jannike Rosenholm i Luckans lokaler i Åbo den 10.10.2022.
Bildtext Projektkoordinator Jannike Rosenholm vid föreningen Luckans ungdomsinformation har tagit en titt på ungdomsarbetet i Åbo inom ramen för Luckans projekt Ung i Åboland.
Bild: Mikael Piippo / Yle

Nedläggningen av Kårkullas ungdomsverksamhet Troja ledde till en försämring i det svenskspråkiga ungdomsarbetet i Åbo, anser föreningen Luckans projektkoordinator. För närvarande har Åbo en uppsökande ungdomsarbetare med svenska som modersmål.

Det uppsökande ungdomsarbetet på svenska i Åbo försämrades klart efter att Kårkulla samkommun lade ned sin ungdomsverksamhet Troja vid årsskiftet 2020–2021.

Det säger projektkoordinator Jannike Rosenholm vid föreningen Luckans ungdomsinformation. Rosenholm har inom ramen för projektet Ung i Åboland skrivit en rapport om ungdomsarbetet i Åbo.

Uppsökande ungdomsarbete går ut på att erbjuda unga en vuxenkontakt och vid behov leda dem till sådana hjälptjänster som de behöver. Efter att ungdomsverksamheten Troja lades ned tog Åbo stad över det uppsökande ungdomsarbetet på svenska. Det innebar att den svenskspråkiga verksamheten i Åbo blev en del av samma organisation som stadens finskspråkiga ungdomsverksamhet.

– Jag tror att tröskeln blir hög att ta kontakt till ett ställe som inte är uttalat svenskspråkigt och där det inte finns en kultur som innebär att man satsar på det svenska och på att vara finlandssvensk, säger Rosenholm.

Hennes uppfattning är att antalet svenskspråkiga unga som sökt sig till Åbo stads ungdomstjänster varit litet.

– Jag tror att svenskspråkiga unga har ganska svårt att hitta till stadens ungdomstjänster.

”Det hela blir väldigt sårbart om det bara är en person som kan svenska”

I sin rapport föreslår Jannike Rosenholm att staden inrättar en särskild svenskspråkig servicepunkt för svenskspråkig ungdomsverksamhet. Eller: ifall det grundas en svenskspråkig vårdcentral i Åbo kunde det svenskspråkiga ungdomsarbetet ske där.

Att ha det svenskspråkiga uppsökande ungdomsarbetet i samma organisation som det finskspråkiga ungdomsarbetet är ingen lyckad lösning, anser Rosenholm.

– Vi har sett, och inte bara inom ungdomstjänsterna utan på flera håll, att det ofta medför att de svenskspråkiga tjänsterna försvinner. Ofta har det att göra med att det hela blir väldigt sårbart om det bara är en person som kan svenska. Den ena personen kanske byter jobb, går på mammaledighet, blir sjuk eller något annat, och sedan finns den svenskspråkiga servicen inte längre.

Jannike Rosenholm i Luckans lokaler i Åbo den 10.10.2022.
Bildtext Projektkoordinator Jannike Rosenholm vid föreningen Luckan skulle gärna se en separat enhet för svenskspråkig ungdomsverksamhet i Åbo.
Bild: Mikael Piippo / Yle

Vid Åbo stad medger direktören för stadens ungdomstjänster, Annina Lehtiö-Vainio, att det nuvarande systemet är sårbart med tanke på det svenskspråkiga ungdomsarbetet. För närvarande har staden en uppsökande ungdomsarbetare som har svenska som modersmål, och vid tidpunkten för intervjun är hen borta från arbetet.

Enligt Lehtiö-Vainio finns det ändå fördelar med det nuvarande systemet. Enligt henne bidrar det till en tät kollegial kontakt mellan ungdomsarbetarna.

– Man får stöd av kollegerna, till exempel när man gör rapporter. Efter arbetsdagen samlas ungdomarbetarna och pratar med varandra om de till exempel har haft svåra fall. Jag tycker att det är bra att man inte behöver arbeta ensam utan kan dela sin sakkunnighet med andra.

Förslaget på en särskild svenskspråkig servicepunkt kan ändå vara värt att fundera på, säger Annina Lehtiö-Vainio.

– Visst tycker jag att det finns en viss idé i att på något sätt samla tjänsterna på samma ställe. Plusset med det är ju att den modellen inte skulle vara så sårbar som den modell vi har nu.

Artikelns rubrik uppdaterad den 12.10.2022 klockan 11.51.

Luckans projektkoordinator: Åbos uppsökande ungdomsarbete på svenska har blivit sämre

7:16

Diskussion om artikeln