Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kommunstyrelsens budgetförslag: Sibbo prioriterar planering och renovering 2023

Uppdaterad 11.10.2022 21:48.
Skiss över bostadsområde med småhus.
Bildtext Småhus av olika slag finns i detaljplanerna för flera bostadsområden i Sibbo.
Bild: Sibbo kommun/Lundén Architecture Company

Kommunen har för avsikt att viga nästa år till att inleda, fortsätta och avsluta arbetet med flera detaljplaner, bland annat i Nickby, Söderkulla och Tallmo. Investeringsbudgeten för 2023 är cirka 14,7 miljoner euro.

När kommunstyrelsen i Sibbo behandlade investeringar och driften på tisdagen godkändes föredragningen nästan i sin ursprungliga form.

– För budgetens del var den enda ändringen planeringsanslag på 350 000 euro för bildningens utrymmesbehov i södra Sibbo, det vill säga Söderkulla skola och eventuellt kombinerat med ett daghem, säger ordförande Kaj Lindqvist (SFP).

I förslaget till budget 2023 och ekonomiplan 2023–2025 finns planeringsanslag på 500 000 euro för 2024

– Enligt det här förslaget är målsättningen att skolan ska vara färdig 2026, säger Lindqvist.

När det gäller driftsbudgeten för nästa år är bildningen den största sektorn, då social- och hälsovården flyttats till välfärdsområdet. 56 miljoner euro har reserverats för bildningssektorn.

Enligt Kaj Lindqvist ser driftsbudgeten för 2023 i övrigt bra ut med något mera skatteinkomster från 2021-2022 som är kopplade till social- och hälsovårdsreformen. De kommer sedan att minska gradvis till 2024-2025.

Bild ur detaljplaneläggningen för Nickby gård i Sibbo.
Bildtext Detaljplanen och utvecklandet av Nickby gård har stor prioritet de kommande åren.
Bild: Sibbo kommun

I det stora hela är linjen måttlig i fråga om investeringar under de kommande tre åren. Nästa år fokuserar kommunen starkt på infrastrukturen i detaljplanerade områden. Det här i enlighet med kommunens tillväxtsstrategi.

Planeringen under budgetåret ska sedan utmynna i byggnation de två till fyra följande åren.

Helhetsinvesteringarna under perioden 2023–2025 är årligen 13–15 miljoner euro, och ligger ungefär på samma nivå som tidigare år.

Under ekonomiplaneperioden kommer 70 procent av medlen att användas till infrastruktur, ungefär 25 procent för servicebyggnader och cirka 5 procent till idrott och motion.

Investeringsbudgeten för 2023 är sammanlagt ungefär 14,725 miljoner euro.

Planering av flera bostadsområden

När det gäller detaljplanering och står förverkligandet av Nickby gård (NG8) i förgrunden där kommunen förbereder sig på att tågförbindelsen vid Nickby gård fortsätter planeras under 2023 och förverkligas 2024–2025.

I Nickby är också arbetena med planeområdena Skogsliden (N65) och den gamla busstationen aktuella samt att slutföra detaljplanen för Norrängen (NG9) under 2023.

Utanför Nickby prioriteras detaljplaneområdena Trä-Tallmo (TM1), Söderkulla gård (S20) och Danielsbacka i Massby (M3).

I den östra delen av Tasträsk (T6) börjar man bygga kommunteknik medan man förbereder slutförandet av detaljplanen för det småhusdomi­nerade bostadsområde.Tasträsk IV (T9) 2024–2025.

Färre renoveringar i servicebyggnader

I och med att bildningscentren förstorats under de senaste åren har också investeringarna av skolbyggnader minskat.

Budgeterat är cirka 7,2 miljoner euro för saneringar med avsikt att upprätthålla och förbättra nuvarande fastigheter.

För att utveckla infrastrukturen har man budgeterat 5,4 miljoner euro för 2023, ungefär 8,8 miljoner 2024 och omkring 11,64 miljoner euro 2025.

Ljusgul skolbyggnad med vita pelare.
Bildtext Renoveringen av Sibbo gymnasium fortsätter och avslutas nästa år.
Bild: Yle / Emilia Åberg

Däremot är flera servicebyggnader i behov av renovering och sanering. Totalrenoveringen av Sibbo gymnasium och renoveringen av Topeliussalen genomförs under budgetåret.

Nästa år genomgår idrotts- och verksamhetslokaler renoveringar, där upprustningen av Nickby idrottsplan är störst. Avsikten är att också renovera Idrottsvägen. Därtill inleds planeringen av Miili idrottshall och Söderkulla skola.

Vid Västerskogs daghem återställs gårdsplanen och barnen flyttar in i daghemmet i augusti 2023.