Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu får Sibboborna säga sitt om den nya planen för Nickby gårds centrum – motståndare: ”Vi hoppas så många som möjligt lämnar in en anmärkning”

Detaljplanediskussion på gång.
Bildtext Gunilla och Sten Eklöf ställer frågor, planläggare Dennis Söderholm svarar.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Efter många om och men i den kommunala beslutsprocessen finns nu en ny detaljplan för Nickby gårds centrum. Anmärkningar ska lämnas in under oktober.

Först var det planerade invånarantalet 3 300, sedan 2 900 och efter namninsamlingar samt protester och omröstningar har siffran nu landat på 2 600. Turerna har varit många under de senaste två åren.

På tisdagen fick Sibboborna så chansen att både se de nya utkasten till detaljplanen NG8 samt ställa frågor åt planläggarna. Samma upplägg är det också på måndagen den 17 oktober.

Gunilla och Sten Eklöf har noga följt med planeringsprocessen för det nya stora bostadsområdet norr om järnvägsspåret i Nickby. De är, trots en nedbantad planering, fortsättningsvis kritiska till en utbyggnad på åkrar och fält.

– Det är kosmetiska förändringar. Man har tagit bort några hus och minskat på bosättningen till 2 600 och ritat in ett skidspår som inte alls motsvarar behovet för framförallt äldre och barnfamiljer, säger Gunilla Eklöf.

Skiss över Nickby gård.
Bildtext I den nya detaljplanen finns färre höghus och fler småhus.
Bild: Sibbo kommun

– För mig är det viktigaste att naturen skulle bevaras. Det finns möjligheter att bygga ut Nickby på andra ställen längs de trafiklederna som redan finns. Inte behöver vi en ny småstad här i Nickby, säger Sten Eklöf.

Då Yle Östnyland är på plats förs det många livliga samtal mellan invånare och kommunens representanter. Planläggare Dennis Söderholm har jobbat länge med detaljplanen för Nickby gårds centrum.

– Det här till jobbet att lyssna på vad invånarna tycker och sedan beakta det i planläggningen så långt det går, säger han.

I det stora rummet i festsalsbyggnanden i Östanåparken fanns det gott om material att ta del av, allt från skisser och kartor till en kort videopresentation. Allt beslutsunderlag finns också att läsa på Sibbos webbplats.

– Ett sådant här informationsmöte är bra att ordna så vi kan berätta om dem. Speciellt nu när folk har lämnat in anmärkningar på planen så kan det vara bra att man först kommer hit och frågar oss om planen och om detaljer, säger Dennis Söderholm.

Detaljplan ställs ut.
Bildtext Ett tjugotal Sibbobor synade den utställda detaljplanen på tisdagen.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Skriftliga anmärkningar om planen ska lämnas in till Sibbo kommun senast den 31 oktober.

– Vi hoppas så många som möjligt lämnar in en anmärkning, en genomtänkt sådan. Det behöver inte vara en lång text bara man anmärker på det man tycker är fel, säger Gunilla Eklöf.

Hon var med om att lägga fram den namninsamling mot planerna som undertecknades av 1 500 personer.

– Många skrev under namninsamlingen men den har tyvärr inte samma tyngd som anmärkningar nu, säger hon.

– Alla som har en åsikt ska komma med den. Det går bra med fritt formulerade tankar, säger Sten Eklöf.

Skiss över detaljplan
Bildtext I den nya detaljplanen för Nickby gårds centrum ingår nu lite mer grönt och lite färre hus.
Bild: Sibbo kommun

Processen med detaljplanen har nu pågått i två års tid. Nickbys framtida karaktär står på spel.

– Det handlar om att utveckla Nickby och få persontågstrafiken i gång på banan mellan Kervo och Nickby. Dessutom kommer den här planen att motsvara omkring 80 procent av utbudet på småhustomter i Nickby för de kommande tio åren, säger Dennis Söderholm.

Diskussion om artikeln