Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Centern gör U-sväng om kärnkraften: ”Vill sända kraftigt budskap till marknaden att nya projekt är väldigt välkomna”

Bild från insidan av ett kärnkraftverk. Olkiluoto reaktor 3.
Bildtext Att Olkiluoto 3 kör igång i december räcker inte för Centern, partiet vill nu att Finland bygger ut kärnkraften ytterligare.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

I sitt nya energipolitiska program lyfter Centern både vindkraft, solkraft och kärnkraft som energiformer Finland behöver satsa på.

Finland behöver hålla två tankar i huvudet samtidigt nu: hur man klarar den mer akuta energikrisen den här vintern och nästa, men också hur man bygger och planerar för framtidens energibehov. De nuvarande krisåtgärderna får inte bromsa de investeringar som behövs för framtidens energisystem, understryker också Centern.

När gruppordförande Eeva Kalli presenterar partiets nya energilinje ligger fokus mest på framtiden. Finland behöver fortsätta satsa på en mångsidig energipalett för att bli självförsörjande, och här har de förnybara källorna en stor roll.

– Vindkraftens potential är enorm, säger Kalli.

Vindkraftsproduktionen behöver stödjas så att den kan mångfaldigas både till land och till havs de närmaste åren, säger Centern.

Partiet glädjer sig också över att många finländare nu intresserar sig för att ha solpaneler på sitt tak och bli mikroproducerare för solenergi. Sådan egenproduktion måste få mera stöd och Finland måste också satsa på solkraft i industriell skala.

Nya kärnkraftsbyggen välkomnas med öppna armar

Men utöver satsningar på förnybart gör Centern nu en helomvändning gällande kärnkraft. Partiet önskar nya kärnkraftsprojekt varmt välkomna, med huvudfokus på platser där reaktorer redan finns eller planering kommit igång: Euraåminne, Lovisa och Pyhäjoki.

– Vi vill sända en stark signal till marknaden om att kärnkraften är väldigt välkommen, säger Kalli.

Precis som många andra partier säger Centern att forskningen och pilotprojekt kring små modulära reaktorer SMR måste komma igång på allvar nu.

I Centerns klimat- och energipolitiska program från 2018 står det fortfarande att kärnkraften i Finland ”i framtiden ska ersättas av andra fossilfria energiformer”, så den nya linjen är en skarp U-sväng.

EU får sig en känga för skogsenergin

I övrigt riktar Centern fortsatt stark kritik till EU:s inställning och planerade reglering av användningen av skogsbiomassa, som Centern ser som en avgörande pusselbit när Finland ska göra sig kvitt de fossila energikällorna.

När det gäller den närmaste tidens energi lyfter också Centern upp elbolagens roll i att uppmuntra konsumenterna till att både spara och flexa kring sin elanvändning. Det här har också andra regeringspartier påpekat, liksom Samlingspartiet för ett par veckor sedan: konsumenterna måste få elavtal som uppmuntrar till elanvändning utanför de högsta konsumtionstopparna.

Kai Mykkänen och Heikki Westman håller en presentation i Samlingspartiets grupprum i riksdagen

Elbolagen måste göra det lätt och billigt för konsumenter att spara el de timmar Finland behöver den mest, säger Samlingspartiet

Samlingspartiets vill förnya elmarknaden men också införa flera nya stödformer för att underlätta energikrisen i vinter. På lång sikt vill partiet satsa mer på kärnkraft.