Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pollinerarna mår bättre än väntat i Finland – sydliga arter blir vanligare

Från 2022
En bikupa full med surrande bin.
Bildtext Tidigare har man varit orolig över att mängden pollinerande insekter blir färre i Finland.
Bild: Jani Aarnio / Yle

En del arter har blivit mer sällsynta medan andra blivit vanligare, men mängden pollinerare har inte sjunkit.

Enligt en ny rapport från Finlands miljöcentral Syke verkar mängden pollinerande insekter inte ha sjunkit i Finland under de senaste 20 åren.

I Centraleuropa har antalet pollinerande insekter sjunkit under 2000-talet, och tidigare har man varit oroligt för att antalet pollinerande insekter också i Finland skulle ha sjunkit.

Rapportens resultat visar att de olika pollinerande insekterna hämtar ett mervärde på ungefär 50 miljoner euro till jordbruksindustrin i Finland.

Vem vinner och vem försvinner?

I rapporten utreddes över 300 pollinerande arters förekomst i Finland. Variationerna bland olika arter av till exempel bin, blomflugor och långhorningar är ganska små.

De enda insekterna som man med säkerhet vet att minskar är dag- och nattfjärilarna. De har minskat något till antalet under de senaste 20–30 åren. Helhetsmängden av pollinerare hålls ändå som den samma, enligt Syke.

I rapporten framkommer också att nordliga pollineringsarter förekommer mer sällan, medan sydliga pollineringsarter däremot blivit allt vanligare.