Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Cyklister kräver bättre vinterunderhåll i Helsingfors men budgetförslaget är mindre än ifjol – också släckta lampor väcker oro

En äldre dam går över vägen i snöoväder, i bakgrunden en cyklist.
Bildtext Helsingforsregionens cyklister är oroliga för nedskärningar i vinterunderhållet, som kan leda till att cykellederna är i ännu sämre skick än i fjol.
Bild: Janne Lindroos / Yle

Helsingfors släcker lampor för att spara energi, men intygar att belysningen hålls på där det kör bilar för att trygga säkerheten. Om möjligt ska lamporna ändå justeras så att de lyser svagare.

Enligt Helsingfors stads egen plan ska cyklisterna bara bli fler. Men nu menar Helsingforsregionens cyklister att staden riskerar att sätta käppar i hjulen för sin egen strategi genom att skära ner i vinterunderhållet.

– Rent ut sagt försummade staden underhållet av vägar i vintras. Enligt staden fick man in hela 15 000 anmälningar om problem med vinterunderhållet, säger Henni Ahvenlampi som är organisationens verksamhetsledare.

Det pågår budgetförhandlingar inför nästa år, men i det senaste förslaget skulle medlen för vinterunderhåll skäras ner. Enligt Ahvenlampi skulle det behövas mer resurser, inte mindre.

– Kommunerna har en lagstadgad plikt att ta hand om vägarna och se till att trafiken löper. Men det är inte acceptabelt att endast se till motortrafikens behov. Nu då man måste minska koldioxidutsläppen, samtidigt som folk rör på sig för lite med tanke på hälsan, så är det nödvändigt att se till att det är tryggt att röra sig med cykel och till fots också vintertid.

Staden växer och områdena som kräver underhåll blir fler

Tarja Myller, som är teamchef för underhåll av gator i Helsingfors, säger att staden har som mål att öka på vinterunderhållet för cykellederna. Men det senaste budgetförslaget ser inte lovande ut.

– Det är oklart om vi ens kommer att lyckas nå samma nivå som i fjol, säger Myller.

Om nedskärningarna blir verklighet kan sträckorna som underhålls effektivt under vintern minska med upp till hälften.

Samtidigt byggs nya stadsdelar, vilket innebär att gatunätet som kräver underhåll också växer. Enligt Myller innebär det i praktiken en nedskärning av servicen om anslagen inte ökar.

Tarja Myller hoppas att förslaget ändå inte är det slutgiltiga. Budgetförhandlingarna pågår och det lär finnas motförslag till nedskärningarna.

– Vi hoppas att de tänker om och att besparingskraven inte blir av, säger Myller.

Gatubelysningen en säkerhetsfråga

Helsingfors stad ska också skära ner på belysningen, som en följd av energikrisen. Det har bland annat förts diskussioner om att släcka gatubelysningen under nätterna. Det kunde utgöra en säkerhetsrisk, enligt Henni Ahvenlampi vid Helsingforsregionens cyklister.

– Det kan vara väldigt farligt om lamporna släcks på platser där vägar för cyklister och fotgängare korsar bilvägar.

Helsingfors meddelade under veckan att belysningen på motionsleder kommer att stängas av nattetid, från klockan 23 på kvällen till 6 på morgonen.

– På platser där det inte kör bilar är det inte ett lika stort problem, säger Ahvenlampi.

”Märker knappt att belysningen är svagare”

Marjut Kauppinen, belysningschef vid Helsingfors stad, intygar att energisparandet inte ska gå ut över säkerheten.

– Vi behöver inte släcka belysningen längs gatorna. Det är främst frågan om rutter inne i grönområden, till exempel i Centralparken, där ljusen släcks, säger Kauppinen.

Kauppinen säger att det handlar om tider på dygnet då det antagligen inte är så många cyklister som använder rutterna.

I de områden där det är möjligt kommer staden ändå att minska ljusstyrkan på gatubelysningen. Det gäller främst områden där ljusen har installerats eller bytts ut nyligen, alltså där det finns LED-ljus som det går att justera ljusstyrkan på.

– Jag tror att människor som använder gatorna på natten inte kommer att märka någon större skillnad. Man ser ganska bra ändå trots att det lyser lite svagare, säger Marjut Kauppinen.

Diskussion om artikeln