Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Nya beräkningar visar att pensionssystemet blir allt mer beroende av placeringsvinster

Ismo Risku på Pensionsskyddscentralen poserar framför ett fönster med en bronsstaty i bakgrunden.
Bildtext Ismo Risku på Pensionsskyddscentralen säger att pensionssystemets placeringar har gett oväntat stora vinster tack vare ökad risktagning.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

Om det föds lika få barn i Finland i framtiden som nu kommer pensionerna i allt högre grad att bekostas med vinster från pensionsbolagens och -stiftelsernas placeringar. Det förutspår Pensionsskyddscentralen i sina senaste beräkningar.

Under de senaste åren har pensionssystemets placeringar gett överraskande bra vinster. Pensionsskyddscentralen väntar sig därför att vinsterna i framtiden ska kunna bekosta en allt större andel av pensionsutgifterna.

Pensionsskyddscentralen räknar nu med att man ska kunna hålla den privata sektorns pensionsavgifter under 25 procent ända till 2050-talet. Det framkommer i centralens senaste beräkningar om hur vårt pensionssystem kommer att utvecklas under de kommande årtiondena.

Prognos för pensionssystemet

En annan orsak till att pensionssystemet allt mera måste förlita sig på placeringar är att det i framiden kommer att finnas allt färre som betalar pensionsavgift.

Ismo Risku som är chef för Pensionsskyddscentralens planeringsavdelning lyfter fram att hela befolkningsstrukturen ändras nu när det kontinuerligt kommer ut små åldersklasser i arbetslivet.

– Under en lång tid kommer andelen av befolkningen som är i arbetslivet att minska och andelen som är i pension att öka. Det är grundproblemet när pensionerna ska finansieras.

Därför har de ökade vinsterna varit mycket välkomna. Deras betydelse ökar när arbetskraften minskar samtidigt som placeringarna växer.

Risku säger att vinsterna inte skulle ha varit möjliga utan en ökad risktagning.

– Riskfria placeringar ger i praktiken ingen vinst. Därför måste pensionssystemet ta risk, men den stora frågan är hur mycket risk man borde ta. Finland har med lagändringar gjort det möjligt för pensionssystemet att ta mera risk än förr. Nu är frågan om den här risktagningen borde bli större.

På längre sikt ser Pensionsskyddscentralen ett behov att höja pensionsavgiften, men tack vare vinsterna har behovet minskat sedan den senaste beräkningen för tre år sedan.

Om pensionssystemets placeringar i framtiden ger en vinst på 3,5 procent per år kommer man inte att behöva höja pensionsavgiften över 26 procent ens i slutet av århundradet.

Pensioner stiger snabbare än löner

För tillfället är medelpensionen hälften av medellönen. Eftersom priserna stiger snabbare än lönerna väntas pensionerna fortsätta att stiga snabbare än lönerna under de kommande åren.

År 2021 var finländarnas medelpension 1784 euro i månaden. Enligt Pensionsskyddscentralens beräkningar kommer medelpensionen år 2030 att motsvara ungefär 1900 euro mätt i 2021 års prisnivå.

Medelpensionen förväntas ändå börja sjunka i förhållande till lönenivån igen i mitten av 2020-talet. Den främsta orsaken är att pensionerna kommer att sänkas i takt med att den förväntade livslängden ökar.

Diskussion om artikeln